Tổng quan về Agribank AMC (14/04/2016)
Agribank là một định chế tài chính lớn của Việt Nam và đã đạt được những thành công nhất định, đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế của đất nước.
Mô hình tổ chức (07/04/2016)
Mô hình tổ chức hệ thống quản lý Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank
Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi (13/08/2015)
Agribank AMC là nơi cung cấp dịch vụ xử lý chuyên nghiệp cho Agribank và cộng đồng với thái độ, tác phong làm việc nghiêm túc, tận tâm, sẵn sàng phục vụ nhanh chóng trong mọi điều kiện.
TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook