TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ NỢ, TÀI SẢN

 
Agribank AMC thực hiện tiếp nhận và xử lý nợ, tài sản với các phương pháp xử lý linh hoạt như tư vấn cách thức xử lý nợ, tài sản; tìm kiếm khách hàng mua tài sản; trực tiếp tiếp nhận tài sản từ Chi nhánh Agribank để xử lý có hiệu quả và chuyên nghiệp. Ngoài ra, Agribank AMC còn làm đầu mối hỗ trợ bán nợ, tài sản theo thỏa thuận, bán qua các Trung tâm/tổ chức có chức năng tổ chức bán đấu giá.
Đặc biệt với một bộ máy chuyên nghiệp, Agribank AMC đảm bảo sẽ phục vụ tối đa nhu cầu xử lý nợ, tài sản, góp phần giảm thiểu nợ xấu, lành mạnh và minh bạch hóa tình hình tài chính, đảm bảo phát triển an toàn và vững bền của hệ thống Agribank.
 
TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook