Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi

1.     Sứ mệnh.
 
 Là một KHÂU quan trọng trong quy trình tín dụng của Agribank, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ Chuyên nghiệp góp phần hỗ trợ phát triển kinh doanh và ngăn ngừa rủi ro cho hệ thống Agribank.
 
2.     Giá trị cốt lõi
 
Tin cậy: là địa chỉ tin cậy của Chi nhánh, Khách hàng vay, Bên bảo đảm yên tâm, tin tưởng với dịch vụ xử lý chuyên nghiệp của Agribank AMC.
 
Chuyên nghiệp: là nơi cung cấp dịch vụ xử lý chuyên nghiệp cho Agribank và cộng đồng với thái độ, tác phong làm việc nghiêm túc, tận tâm, sẵn sàng phục vụ nhanh chóng trong mọi điều kiện.
TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook