Thông báo lựa chọn Văn phòng thừa phát lại

1. Thông tin về Tài sản bảo đảm nhận bàn giao/tiếp quản cần lập vi bằng:

1.1. Tài sản bảo đảm:

Tài sản bảo đảm thứ nhất: theo Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số công chứng 1453, quyển số 01/2018/TP-CC-SCC/HĐGD ngày 10/10/2018 và Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất (lần 1) số công chứng 1494, quyển số 01/2020/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 20/7/2020; Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất (lần 2) số công chứng 1141, quyển số 02/2022/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 27/6/2022  kèm theo.

Loại tài sản: Nhà xưởng, máy móc, thiết bị gắn liền với đất thuê theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BL 740671; số vào sổ cấp GCN: CT02855 do UBND tỉnh Hòa Bình cấp ngày 16/6/2014). Cụ thể:

*/ Thửa đất số: 120                           Tờ bản đồ số: F-48-116-(146-a-I)

+ Địa chỉ: Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình;

+ Diện tích: 5.615,9 m2

+ Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

+ Thời gian sử dụng: Đến ngày 21/03/2056

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm

*/ Công trình xây dựng khác: Công trình xây dựng dân dụng công nghiệp

Tài sản bảo đảm thứ hai: theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 4456, quyển số 03/2022, TP/CC-SCC/HĐGD ngày 28/6/2022: gồm 06 quyền sử dụng đât và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tiểu khu 9, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình thuộc sở hữu của Công ty TNHH Tùng Lâm. Cụ thể:

STT

Số GCN

Diện tích (m2)

Số thửa

Tờ bản đồ

Loại đất

Thời hạn sử dụng

1

BL 740503

15.691,4

150

F48-116-(146-a-I)

Đất nông nghiệp khác

04/1/2058

2

BL 740504

32,6

149

F48-116-(146-a-I)

Đất thương mại, dịch vụ

04/1/2058

3

BL 740505

121,3

146

F48-116-(146-a-I)

Đất thương mại, dịch vụ

04/01/2058

4

BL 740506

904,8

145

F48-116-(146-a-I)

Đất thương mại, dịch vụ

04/01/2058

5

BL 740507

176

147

F48-116-(146-a-I)

Đất thương mại, dịch vụ

04/01/2058

6

BL 740508

220

148

F48-116-(146-a-I)

Đất thương mại, dịch vụ

04/01/2058

Tài sản bảo đảm thứ ba: theoHợp đồng thế chấp số 276/HĐTC-TL ngày 27/6/2022 là Toàn bộ quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất của thửa đất tại địa chỉ Tiểu khu 11, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình theo GCN quyền sử dụng đất số AD973227, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: T00432 do UBND tỉnh Hòa Bình cấp ngày 02/8/2017.

1.2.Phạm vi bảo đảm: Đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Hợp đồng tín dụng số 1260-LAV-201900407 ngày 06/12/2019 ký giữa Agribank chi nhánh Hồng Hà và Công ty TNHH Tùng Lâm

1.3. Tình trạng pháp lý: Đã công chứng, Đăng ký GDBĐ đầy đủ

2. Thời gian lập vi bằng:Trong suốt quá trình thu giữ/tiếp quản tài sản.

3. Địa điểm: Nơi tọa lạc tài sản tại Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

II. Tiêu chí lựa chọn Văn phòng thừa phát lại:

Văn phòng thừa phát lại có giấy phép hành nghề; có kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ thừa phát lại;

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;

Giá dịch vụ trọn gói (đã bao gồm các chi phí liên quan);

Các tiêu chí khác.

III. Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

Thư chào giá dịch vụ

IV. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

Thời hạn:

+ Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.

+ Kết thúc: trước 16h ngày 30/5/2024.

Liên hệ: Phòng Xử lý tài sản thu hồi nợ- Agribank AMC

+  Địa chỉ: Tầng 8 số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

+ Điện thoại : 0243.7728432.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook