Thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư tư vấn pháp lý

I. Thông tin về Khoản nợ cần tư vấn pháp lý để xử lý nợ

1. Thông tin về khoản nợ

Toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần Linh Gas Việt Nam phát sinh tại Agribank Chi nhánh Hà Nội II theo Hợp đồng tín dụng số 2213-LAV-200902600 ký ngày 10/08/2012 và các Hợp đồng tín dụng bổ sung kèm theo giữa Công ty Cổ phần Linh Gas Việt Nam và Agribank Chi nhánh huyện Phú Xuyên (Agribank Chi nhánh Hà Nội II).

Tổng dư nợ tạm tính đến ngày 30/04/2024 là: 137.691.091.620 đồng. Trong đó:

- Dư nợ gốc là: 85.163.913.321 đồng

- Dư nợ lãi là: 52.527.178.299 đồng

(Tiền lãi tiếp tục phát sinh cho đến khi Công ty Cổ phần Linh Gas Việt Nam thanh toán hết nợ gốc tại Agribank Chi nhánh Hà Nội II).

2. Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ

2.1. Tài sản bảo đảm thứ nhất:

- Tên tài sản bảo đảm: Toàn bộ dây chuyền máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của công ty; lợi thế quyền sử dụng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hàng năm.

- Địa chỉ tài sản: Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

- Tên chủ tài sản: Công ty Cổ phần Linh Gas Việt Nam.

2.2. Tài sản bảo đảm thứ hai:

- Tên tài sản: Toàn bộ vật tư, hàng hóa để sản xuất bình gas, bình cứu hỏa, bom bia ... và thép thương mại.

- Tên chủ tài sản: Công ty Cổ phần Linh Gas Việt Nam.

2.3. Tài sản bảo đảm thứ ba:

- Tên tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất ở 80 m2 và tài sản trên đất: Nhà xây 2 tầng công trình phụ khép kín 140 m2.

- Địa chỉ tài sản: Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

- Tên chủ tài sản: Ông Nguyễn Hải Lý.  

2.4. Tài sản bảo đảm thứ tư:

- Tên tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất ở 04 thửa đất và tài sản trên đất: Nhà 4 tầng + công trình 600 m2.

- Địa chỉ tài sản: Xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Tên chủ tài sản: Ông Nguyễn Hải Lý và hộ ông Nguyễn Hải Lý.

2.5. Tài sản bảo đảm thứ năm:

- Tên tài sản bảo đảm: Trạm chiết nạp khí LPG hóa lỏng.

- Địa chỉ tài sản: Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

- Tên chủ tài sản: Công ty cổ phần Linh Gas Việt Nam.

3. Nội dung tư vấn pháp lý

- Tiến hành rà soát toàn bộ quá trình xử lý nợ xấu của Agribank AMC từ khi Agribank AMC và Agribank Chi nhánh Hà Nội II ký Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ; Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ pháp lý để đẩy nhanh quá trình xử lý nợ;

- Tư vấn/soạn thảo các văn bản, tài liệu, trao đổi, làm việc và các tài liệu khác có liên quan giữa các bên có liên quan để bán khoản nợ/tài sản bảo đảm thu hồi nợ; cách thức làm việc, nội dung làm việc và quy định của pháp luật đối với những nội dung liên quan đến việc xử lý thu hồi nợ; đàm phán, làm việc với các bên liên quan để trong suốt quá trình xử lý nợ;

- Tham gia bảo vệ quyền lợi của Agribank, Bên trúng đấu giá trong trường hợp sau khi bán đấu giá thành tài sản/khoản nợ mà chủ tài sản bảo đảm/bên vay vốn có đơn khiếu nại nhằm mục đích gây khó khăn, kéo dài việc xử lý nợ;

- Giải quyết tranh chấp về tài sản bảo đảm hoặc liên quan đến tài sản bảo đảm; Các tranh chấp trong quan hệ với người đang sử dụng tài sản bảo đảm, chủ tài sản bảo đảm, người thế chấp/người được quyền thế chấp, người vay vốn (nếu có);

- Tư vấn thủ tục, hồ sơ liên quan đến thi hành án dân sự để xử lý nợ, xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ; Phối hợp tìm kiếm khách hàng mua khoản nợ, tài sản bảo đảm (nếu có);

- Và những biện pháp khác theo quy định pháp luật.

II. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức hành nghề luật sư

1. Tổ chức hành nghề luật sư có giấy phép hành nghề theo quy định; có kinh nghiêm trong lĩnh vực tư vấn luật ít nhất 3 năm;

2. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;

3. Giá dịch vụ trọn gói (đã bao gồm các chi phí liên quan);

4. Các tiêu chí khác.

III. Hồ sơ chào cung cấp dịch vụ tư vấn

1. Hồ sơ pháp lý Tổ chức hành nghề luật sư.

2. Hồ sơ năng lực kinh nghiệm

3. Thư chào giá dịch vụ tư vấn luật.

IV. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ

1. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày Agribank AMC phát hành thông báo đến hết ngày 15/7/2024.

2. Địa chỉ nộp hồ sơ

Phòng Quản lý Khai thác tài sản - Agribank AMC

- Địa chỉ: Tầng 8, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: ông Vũ Đức Quảng, SĐT: 0898.360.000.

Agribank AMC sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức hành nghề luật sư được lựa chọn, những tổ chức không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC không hoàn trả hồ sơ với những tổ chức không được lựa chọn

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook