Thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư tư vấn pháp lý

Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư để tư vấn pháp luậtxử lý khoản nợ Công ty TNHH Cửu Long Pháttại Agribank Chi nhánh 6/Agribank Chi nhánh Bắc Tp. Hồ Chí Minh.

1. Nội dung tư vấn pháp lý

- Tiến hành rà soát toàn bộ quá trình xử lý nợ xấu của Agribank AMC LTD từ khi Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh Bắc Tp. Hồ Chí Minh ký Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ và có ý kiến tư vấn;

- Tư vấn hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ;

- Tư vấn trong quá trình Agribank AMC LTD phối hợp cùng Agribank Chi nhánh 6/Agribank Chi nhánh Bắc Tp. Hồ Chí Minh xử lý nợ, xử lý tài sản để thu hồi nợ;

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến quá trình xử lý nợ của Agribank AMC LTD (nếu có);       

Và các nội dung công việc khác có liên quan.

2. Hồ sơ gồm

-  Hồ sơ pháp lý tổ chức hành nghề luật sư.

-  Thư chào giá dịch vụ tư vấn pháp luật.

3. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ.

Đề nghị tổ chức hành nghề luật sư liên hệ để tiếp cận thông tin khoản nợ và gửi hồ sơ dịch vụ pháp lý cho Agribank AMC LTD bắt đầu từ ngày thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề luật sự được đăng tải trên website Agribank AMC và hạn chót trước 17h ngày 14/6/2024.

Địa chỉ Agribank AMC LTD: Tầng 8, tầng 9, số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội hoặc số3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Lê Hồ Thắng – SĐT: 0978488480.

- Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức hành nghề luật sư được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook