Thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư tư vấn pháp lý

1. Khoản nợ cần xử lý: Khoản nợ của khách hàng: Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và Thương mại Minh Lâm tại Agribank. Khoản nợ này được đảm bảo 100% bằng tài sản.

2. Nội dung công việc tổ chức hành nghề luật sư thực hiện:

- Tư vấn các nội dung công việc Agribank AMC LTD thực hiện;

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến quá trình xử lý nợ của Agribank AMC LTD;

- Cùng Agribank AMC LTD làm việc với khách hàng vay, các bên liên quan để đôn đốc khách hàng trả nợ;

- Tìm kiếm khách hàng mua tài sản bảo đảm, mua khoản nợ.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư:

- Tổ chức hành nghề luật sư có giấy phép hành nghề theo quy định; có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật ít nhất 3 năm;

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;

- Tỷ lệ phân chia doanh thu trọn gói (đã bao gồm các chi phí liên quan);

- Các tiêu chí khác.

4. Phương thức thanh toán:

Agribank AMC LTD trả cho tổ chức hành nghề luật sư theo tỷ lệ tổ chức hành nghề luật sư chào và doanh thu này dựa trên doanh thu Agribank AMC LTD  được hưởng từ hợp đồng dịch vụ xử lý nợ Agribank AMC LTD ký với chi nhánh.

5. Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý Tổ chức hành nghề luật sư

Thư chào giá dịch vụ tư vấn luật

6. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ:

Thời hạn: Từ ngày 12/7/2023 đến 16h ngày 20/7/2023.

Địa chỉ: Phòng Quản lý Khai thác tài sản - Agribank AMC L; Tầng 8, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành Phố Hà Nội, điện thoại: 0243.7728432.

Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức hành nghề luật sư được lựa chọn, những tổ chức không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những tổ chức không được lựa chọn./

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook