Thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư tư vấn pháp lý

I.Thông tin về Khoản nợ cần tư vấn pháp lý để xử lý nợ:

1.Thông tin về khoản nợ:Dư nợ gốc quá hạn của Công ty CP Xuất nhập khẩu US VICO tại Agribank theo Hợp đồng tín dụng tạm tínhđến ngày 31/5/2022 là 99.753.575.000 đồng.

2.Thông tin về Tài sản bảo đảm: Tài sản là nhà kho kinh doanh nông sản của Công ty CP Xuất nhập khẩu US VICO; các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bên thứ ba theo Hợp đồng thế chấp đã ký.

3.Nội dung tư vấn pháp lý:

Rà soát và tư vấn hoàn thiện hồ sơ pháp lý quá trình Agribank AMC LTD phối hợp cùng Chi nhánh của AgribankThu giữ TSBĐ và tiến hành các bước bán đấu giá Tài sản đã thu giữ.

Rà soát và tư vấn hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phương án xử lý giai đoạn tiếp theo theo quy định của pháp luật để xử lý thu hồi nợ;

Tư vấn, hỗ trợ Agribank AMC LTD trong quá trình phối hợp cùng Chi nhánh của Agribankgiải quyết các tranh chấp, phát sinhcó liên quan đến TSBĐ,làm việc với các cơ quan chức năng, làm việc với chủ tài sản.

Tìm kiếm khách hàng mua tài sản bảo đảm, mua nợ;

Và những biện pháp khác theo quy định pháp luật.

II.Tiêu chí lựa chọn Tổ chức hành nghề luật sư:

Tổ chức hành nghề luật sư có giấy phép hành nghề theo quy định; có kinh nghiêm trong lĩnh vực tư vấn luật ít nhất 3 năm;

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;

Giá dịch vụ trọn gói (đã bao gồm các chi phí liên quan);

Các tiêu chí khác.

III.Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý Tổ chức hành nghề luật sư

Thư chào giá dịch vụ tư vấn luật

IV.Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ:

Thời hạn:

+    Bắt đầu: kể từ ngày thông báolựa chọn đơn vị tư vấn luật được đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank AMC LTD.

+    Kết thúc: 05ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank AMCLTD.

Liên hệ: Phòng Xử lý tài sản thu hồi nợ- Agribank AMCLTD,

+    Địa chỉ: Tầng 8, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.

+   Điện thoại :0243.7728432.

Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức hành nghề luật sư được lựa chọn, những tổ chức không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những tổ chức không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook