Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ

1. Khách hàng vay: Công ty Cổ phần Năng lượng Someco 1.

- Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Bản Đống Mác, xã Quý Hoà, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn..

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4900262326, đăng ký lần đầu, ngày 02/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 23/08/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnhLạng Sơn cấp.

- Đại diện theo pháp luật: ÔngNgôn Trung Tuyến   Chức vụ: Tổng Giám đốc

2. Thông tin về khoản nợ:

2.1. Khoản nợ 1: Hợp đồng tín dụng số: 01/2009-HĐTD-Bắc Giang ngày 21/01/2009 (Nội tệ)

- Số tiền vay : 141.406.000.000 đồng(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mốt tỷ, bốn trăm linh sáu triệu đồng chẵn).

- Dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 trong đó:

+ Gốc: 113.705.816.978 đồng

+ Lãi: 116.865.711.228 đồng

2.2. Khoản nợ 2:Hợp đồng tín dụng số: 02/2009-HĐTD-Bắc Giang ngày 10/07/2009 (Ngoại tệ)

- Số tiền vay : 3.710.000 USD(Bằng chữ: Ba triệu, bẩy trăm mười nghìn đô la Mỹ).

- Dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 trong đó:

+ Gốc: 666.706,03 USD

+ Lãi: 437.240,63 USD

3. Thông tin về tài sản bảo đảm:Giá trị tài sản thế chấp tạm tính tại thời điểm thế chấp là312.000.928.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm mười hai tỷ, chín trăm hai mươi tám nghìn đồng), được định giá theo biên bản định giá số 02/ĐGTS ngày 10/4/2009. Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp là 202.992.000.000 đồng. Cụ thể:  Tài sản đảm bảo theo Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số: 02/HĐTCTS ngày 10/04/2009 của Công ty Cổ phần Năng lượng SOMECO 1 thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn là công trình thủy điện Bắc Giang (bao gồm các hạng mục kiến trúc công trình, máy móc thiết bị, tư vấn giải phòng mặt bằng.... cấu thành nên dự án thủy điện Bắc Giang và các quyền khai thác, sử dụng công trình thủy điện và các quyền khai thác theo quy định của pháp luật đối với dự án thủy điện Bắc Giang) tại bản Đống Mác, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

4. Giá khởi điểm của tài sản:264.831.040.168 đồng (Hai trăm sáu tư tỷ, tám trăm ba mốt triệu, không trăm bốn mươi nghìn, một trăm sáu tám đồng).

5. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

b. Về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành; uy tín.

d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản (Thông tư 108/BTC ngày 21/12/2020 về việc Sửa đổi bổ sung Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017) của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

e. Có tên trong danh sách các TCĐG tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

f. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

6. Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá.

- Phương án đấu giá tài sản.

7. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ.

- Thời gian: trước 16h00 ngày 09/ 7/2021.

- Địa điểm: Phòng XLTS - THN Tầng 5 Tòa nhà C3, số 194, đường Giải Phóng  Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.  Điện thoại : 024.37728282  -  Fax: 024.37728435

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook