Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn pháp luật

Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề luật sưđể tư vấn pháp luậtxử lý khoản nợ của Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huytại Agribank Chi nhánh Củ Chi. Nội dung cụ thể như sau:

1. Khoản nợ cần tư vấn pháp lý để xử lý nợ:Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huytại Agribank Chi nhánh Củ Chi theo Hợp đồng tín dụng (HĐTD) số 6120-LAV-201013350 ngày 01/10/2010 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTD số 01/PLHĐ ngày 16/3/2011; số 02/PLHĐ ngày 06/5/2011.

2. Nguồn gốc của khoản nợ: Là khoản vay của Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy (Địa chỉ trụ sở: số 91 Trần Não, khu phố 2, Phường Bình An, TP.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) tại Agribank Chi nhánh Củ Chi có nguồn gốc từ Hợp đồng tín dụng (HĐTD) số 6120-LAV-201013350 ngày 01/10/2010 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTD số 01/PLHĐ ngày 16/3/2011; số 02/PLHĐ ngày 06/5/2011 ký giữa Agribank Chi nhánh Củ Chi và bên vay vốn là Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy.

3. Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

3.1. Tài sản bảo đảm khoản vay của Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy tại Agribank Chi nhánh Củ Chi theo Hợp đồng thế chấp QSDĐ của bên thứ ba số 6120-LCP-201001625 ngày 25/10/2010 2010 ký giữa Agribank Chi nhánh Củ Chi, bà Nguyễn Ngọc Thiên Kim và Công ty TNHH Ngọc Huyđược chứng nhận tại Văn phòng công chứng Trung Tâm - Quận 3, số công chứng 006165, quyển số 04/TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 26/10/2010 tại Phòng tài nguyên và Môi trường Quận Bình Thạnh.

3.2. Tài sản bảo đảm khoản vay của Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy tại Agribank Chi nhánh Củ Chi theo Hợp đồng thế chấp QSDĐ của bên thứ ba số 6120-LCP-201001622 ngày 18/3/2011ký giữa Agribank Chi nhánh Củ Chi, ông Nguyễn Văn Huyện và bà Châu Kim Hoa và Công ty TNHH Ngọc Huyđược chứng nhận tại Văn phòng công chứng Củ Chi, số công chứng 000820 quyển số 02/TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 21/3/2011 tại Văn Phòng đăng ký QSDĐ Quận 1và Hợp đồng thế chấp QSDĐ của bên thứ ba số 6120-LCP-201001621 ngày 6-8/10/2010 ký giữa Agribank Chi nhánh Củ Chi, ông Nguyễn Văn Huyện và bà Châu Kim Hoa và Công ty TNHH Ngọc Huyđược chứng nhận tại Văn phòng công chứng Trung Tâm – Quận 3, số công chứng 005711 quyển số 04/TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 13/10/2010 tại Phòng tài nguyên và Môi trường Quận 1.

 4. Nội dung tư vấn pháp lý

- Tiến hành rà soát toàn bộ quá trình xử lý nợ xấu của Agribank AMC LTD từ khi Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh Củ Chiký Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ;

- Tư vấn trong quá trình Agribank AMC LTD phối hợp cùng Agribank Chi nhánh Củ Chixử lý nợ, xử lý tài sản để thu hồi nợ;

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến quá trình xử lý nợ của Agribank AMC LTD (nếu có);       

5. Hồ sơ gồm có

Hồ sơ pháp lý tổ chức hành nghề luật sư.

Thư chào giá dịch vụ tư vấn luật.

6. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ.

Đề nghị tổ chức hành nghề luật sư quan tâm vui lòng liên hệ Agribank AMC LTD để tiếp cận thông tin khoản nợ nêu trên và gửi văn bản báo phí dịch vụ pháp lý đến Agribank AMC LTD chậm nhất là ngày 03/5/2024.

AgribankAMC LTD - Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

+ Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh– Điện thoại: 0978488480.

Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức hành nghề luật sư được lựa chọn, những tổ chức không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những tổ chức không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook