Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn luật

Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề luật sưđể tư vấn pháp luậtxử lý khoản nợ của Công ty TNHH Minh Anhtại Agribank Chi nhánh Hóc Môn. Nội dung cụ thể như sau:

1. Khoản nợ cần tư vấn pháp lý để xử lý nợ:Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Tổng hợp Minh Anh tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn theo Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201900201ngày 24/01/2019 và Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng số 6140-LAV-201900201/SĐBS ngày 10/07/2019.

2. Nguồn gốc của khoản nợ: Là khoản vay của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Tổng hợp Minh Anhtại Agribank Chi nhánh Hóc Môn theo Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201900201ngày 24/01/2019 và Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng số 6140-LAV-201900201/SĐBS ngày 10/07/2019.

3. Tài sản bảo đảm của khoản nợ: Khoản vay Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Tổng hợp Minh Anh được bảo đảm theoHợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số: 6140-LCL-201900203 ngày 25/01/2019 do Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Minh Hiền chứng nhận, số công chứng: 000346, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD; Đã đăng ký thế chấp ngày 25/01/2019 tại Văn phòng đăng ký đất đai quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

 4. Nội dung tư vấn pháp lý:

- Tiến hành rà soát toàn bộ quá trình xử lý nợ xấu của Agribank AMC LTD từ khi Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh Củ Chiký Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ;

- Tư vấn trong quá trình Agribank AMC LTD phối hợp cùng Agribank Chi nhánh Củ Chixử lý nợ, xử lý tài sản để thu hồi nợ;

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến quá trình xử lý nợ của Agribank AMC LTD (nếu có);

5. Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý tổ chức hành nghề luật sư.

Thư chào giá dịch vụ tư vấn luật.

6. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ:

Đề nghị tổ chức hành nghề luật sư quan tâm vui lòng liên hệ Agribank AMC LTD để tiếp cận thông tin khoản nợ nêu trên và gửi văn bản báo phí dịch vụ pháp lý đến Agribank AMC LTD chậm nhất là ngày 03/5/2024.

AgribankAMC LTD - Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

+ Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh– Điện thoại: 0978488480.

Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức hành nghề luật sư được lựa chọn, những tổ chức không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những tổ chức không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook