Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn luật

1. Nội dung cần tư vấn theo các Hợp đồng dịch vụ cụ thể sau:

1.1. Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số: 03/2020-HĐ DV/CNHV-AMC ngày01/10/2020giữa Agribank Hùng Vương và Agribank AMC về việc xử lý khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Sao Mai.

Tổng dư nợ đến thời điểm 15/09/2020 trong đó: Dư nợ Gốc 3.200.000.000 đồng; Nợ lãi: 1.402.000.000 đồng.

Cụ thể: Hợp đồng tín dụng số 1482LAV201500312 ngày 16/09/2015.

- Số tiền vay: 3.200.000.000 đồng.

- Thời hạn cho vay: 12 tháng (theo hạn mức tín dụng)

- Mục đích vay vốn theo hồ sơ: Vay vốn lưu động sản xuất kinh doanh Bông vệ sinh tai, Dao cạo râu và mỹ phẩm ngành tóc.

Tài sản bảo đảm 1:Toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hợp đồng thế chấp tài sản số đã công chứng.

+ Loại tài sản thế chấp: Đất thổ cư diện tích 180m2 và Tài sản gắn liền với đất theo GCN QSD đất số: BR519781 do UBND huyện Đông Anh, TP Hà Nội cấp ngày 06/11/2013.

+ Số tiền thế chấp: 1.350.000.000 đồng

+ Phạm vi bảo đảm: 1.000.000.000 đồng

+ Tình trạng pháp lý: Công chứng số 850/2013/CCVX/HĐTC ngày 03/12/2013, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD tại phòng Công chứng Vĩnh Xuân; TSBĐ không thế chấp tại TCTD khác, không tranh chấp, Agribank có quyền phát mại tài sản.

Tài sản bảo đảm 2:Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo hợp đồng thế chấp tài sản.

+ Loại tài sản thế chấp: Đất ở diện tích 55.33m2, Đất ở tại địa chỉ: Số 36, ngõ 221 Kim mã, phường Kim mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội theo GCN QSD đất số 10105350498 do UBND TP Hà Nội cấp ngày 04/07/2002.

+ Số tiền thế chấp: 3.200.000.000 đồng

+ Phạm vi bảo đảm: 2.400.000.000 đồng

+ Tình trạng pháp lý: Công chứng số 0621/2014/HĐTC ngày 27/06/2014tại Văn phòng Công chứng Vĩnh Xuân; TSBĐ không thế chấp tại TCTD khác, không tranh chấp, Agribank có quyền phát mại tài sản.

 

1.2. Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số: 04/2020-HĐ DV/CNHV-AMC ngày01/10/2020giữa Agribank Hùng Vương và Agribank AMC về việc xử lý khoản nợ của Công ty Cổ phần Công nghệ - Y học Quốc tế.

Tổng dư nợ đến thời điểm 15/09/2020 trong đó: Dư nợ Gốc 1.000.000.000 đồng; Nợ lãi:  302.812.500 đồng.

Cụ thể: Hợp đồng tín dụng số 1482LAV201700352 ngày 23/06/2017.

- Số tiền vay: 1.000.000.000 đồng.

- Thời hạn cho vay: 10 tháng

- Mục đích vay vốn theo hồ sơ: Thanh toán tiền mua găng tay y tế.

 Tài sản bảo đảm 1: QSD đất và Tài sản gắn liền với đất theo hợp đồng thế chấp tài sản.

+ Loại tài sản thế chấp: Đất thổ cư diện tích 227m2 và tài sản gắn liền trên đất  tại Thôn Bách kim, xã Phú kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội số GCN QSD đất BB 492411 do Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thất TP Hà Nội cấp ngày 17/11/2013.

+ Số tiền thế chấp: 1.362.000.000 đồng.

+ Phạm vi bảo đảm (số tiền): 1.000.000.000 đồng.

+ Tình trạng pháp lý: Công chứng số 01610/2016/HĐTC. Quyển số01/2016/TP/CC-SCC/HĐGDngày 24/05/2016tại Văn phòng Công chứng Vĩnh Xuân; TSBĐ không thế chấp tại TCTD khác, không tranh chấp, Agribank có quyền phát mại tài sản.

 

1.3. Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số: 06/2020-HĐ DV/CNHV-AMC ngày01/10/2020giữa Agribank Hùng Vương và Agribank AMC về việc xử lý khoản nợ của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dịch vụ Việt Úc.

Tổng dư nợ đến thời điểm 15/09/2020 trong đó: Dư nợ Gốc 7.500.000.000 đồng; Nợ lãi:  1.311.678.082 đồng.

Cụ thể: Hợp đồng tín dụng số 1482LAV201900085 ngày 29/01/2019.

- Số tiền vay: 7.500.000.000 đồng.

- Thời hạn cho vay: 12 tháng

- Mục đích vay vốn theo hồ sơ: Bổ sung vay vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

 Tài sản bảo đảm 1: QSD đất và Tài sản gắn liền với đất theo hợp đồng thế chấp tài sản.

+ Loại tài sản thế chấp: Đất thổ cư diện tích 100m2 và tài sản gắn liền trên đất  tại phố Hoa Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội số GCN QSD đất CQ 268653 do Thành phố Hà Nội cấp ngày 16/01/2019.

+ Số tiền thế chấp: 10.680.000.000 đồng.

+ Phạm vi bảo đảm (số tiền): 8.000.000.000 đồng.

+ Tình trạng pháp lý: Công chứng số 00369/2019/HĐTC. Quyển số01/2019/TP/CC-SCC/HĐGDngày 23/11/2018tại Văn phòng Công chứng Vĩnh Xuân; TSBĐ không thế chấp tại TCTD khác, không tranh chấp, Agribank có quyền phát mại tài sản.

 

2. Nội dung cần tư vấn.

+ Hỗ trợ về việc bán khoản nợ; bán tài sản bảo đảm.

+ Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ pháp lý TSBĐ để xử lý; tư vấn xử lý TSBĐ;

+ Giải quyết các tranh chấp về TSBĐ hoặc có liên quan đến xử lý TSBĐ;

+ Tư vấn thủ tục, hồ sơ liên quan đến tiền tố tụng, tố tụng, thi hành án dân sự để xử lý nợ, xử lý TSBĐ thu hồi nợ;

+ Tư vấn/soạn thảo các văn bản, tài liệu trao đổi, làm việc và các tài liệu khác có liên quan giữa Bên B và các Bên có liên quan để xử lý bán tài sản, xử lý thu hồi khoản nợ,…

+ Tư vấn hỗ trợ khách hàng, tìm kiếm môi giới khách hàng,

3. Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

- Thư chào giá dịch vụ.

4. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ.

+ Thời gian: trước 10h00 ngày  20/01/2021.

+ Địa điểm: Phòng Quản lý Khai thác Tài sản. Tầng 5 Tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.  Điện thoại : 024.37728282  -  Fax: 024.37728435

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook