Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn luật sư

Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn luật để tư vấn pháp lý xử lý các khoản nợ khách hàng Lê Văn Nam tại Agribank Chi nhánh 9. Nội dung về khoản nợ cụ thể như sau:

1.Khoản nợcần tư vấn pháp lý để xử lý nợ:Toàn bộ khoản nợ của khách hàng Lê Văn Nam tại Agribank Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tín dụng 6300-LAV-201702100 ký ngày 30/10/2017.

Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:

a.Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM theo Giấy chứng nhận số CC654699 số vào sổ CH01494 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 14/12/20215.

Thửa đất:

- Thửa đất số: 651

- Tờ bản đồ số: 65

- Diện tích: 1347,3 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1347,3 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 1347,3 m2

- Thời gian sử dụng: Ổn định lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở: ./.

Công trình xây dựng khác: ./.

Rừng sản xuất là rừng trồng: ./.

Cây lâu năm: ./.

Ghi chú:

Theo Quyết định số 8084/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND huyện Hóc Môn.

- Phần diện tích đất ở tại nông thôn: 1281,7 m2 theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 13/11/2012 của UBND huyện Hóc Môn.

- Theo quy hoạch nông thôn mới xã Đông Thạnh tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt theo Quyết định số 4089/QĐ-UBND ngày 23/05/2014 của UBND huyện Hóc Môn thửa đất thuộc quy hoạch đất ở tại nông thôn.

- Lộ giới đường Đông Thạnh 1-1 là 12m(6m+6m) theo Tờ trình số 193/QLĐT ngày 26/12/2003 của phòng Quản lý đô thị, được phê duyệt ngày 16/01/2004 của UBND huyện Hóc Môn.

Phần chi tiết xem bản đồ hiện trạng vị trí số 1060/ĐĐBĐ-ĐX ngày 10/11/2015 của Công ty TNHH ĐĐ-XD-TM Đồng Xuân.

b. Tình trạng pháp lý:

- Hợp đồng thế chấp tàisản gắn liền với đất số 6300-LCP-201701637 ngày 01/11/2017 giữa ông Nguyễn Hải Hiệp và bà Nguyễn Thị Đoan (Ông Lê Văn Nam đại diện uỷ quyền cho Ông Nguyễn Hải Hiệp và bà Nguyễn Thị Đoan theo hợp đồng uỷ quyền số 017964/HĐ-UQ tại Văn phòng công chứng Tân Bình) với Agribank CN 9, đuợc Văn phòng Công chứng Quận 9 công chứng ngày 01/11/2017, số: 18938, quyển số 4TP/CC-SCC/HĐGD.

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có chứng nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn ngày 02/11/2017.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC654699 số vào sổ CH01494 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 14/12/20215.

- Văn bản thoả thuận về việc bàn giao và xử lý tài sản thế chấp giữa ông Lê Văn Nam và Agribank CN 9, được Văn phòng công chứng Nguyễn Điệp công chứng ngày 04/06/2019, số 004460, quyển số 06/TP-CC-SCC/HĐGD.

Vàcác văn bản, tài liệu có liên quan khác.

3. Nội dung tư vấn pháp lý

- Rà soát, tư vấn về mặt pháp lý quá trình xử lý nợ của khách hàng vay làông Lê Văn Nam tại AgribankChi nhánh 9.

- Tư vấn bán nợ theoquy định văn bản pháp luật có liên quan.

- Tư vấn những biện pháp xử lý khác theo quy định pháp luật.

4. Hồ sơ gồm có

+ Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèmmô tả năng lực, kinh nghiệm.

+ Thư chào giá dịch vụ tư vấn luật.

5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ.

+ Đề nghị tổ chức hành nghề luật sư liên hệ để tiếp cận thông tin khoản nợ và gửi hồ sơ dịch vụ pháp lý cho Agribank AMCLTDchậm nhất trước 17hngày 17/11/2021.

+ Địa điểm: Agribank AMCLTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

+ Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức hành nghề luật sư được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook