Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức thẩm định giá tài sản

1.Tài sản bảo đảm cần thẩm định giá:

     Tài sản 1: 

     - Tên tài sản: Trạm trộn bê tông 60m3.

     - Nơi tập kết tài sản: Bình Chánh, Bình Thạnh, Hồng Ngự, Đồng Tháp.

     - Thực trạng tài sản: Đang hoạt động bình thường

     Tài sản 2:

- Tên  tài sản: Trạm trộn bê tông 60m3.

- Nơi tập kết tài sản: Khu CN Yên Hòa, An Bình, Đồng Nai

- Thực trạng tài sản: Đang dừng hoạt động, các bộ phận đã tháo rời.

Tài sản 3:

- Tên  tài sản: Xe trộn bê tông ISUZU năm 2011 biển 51E -039.35

- Nơi tập kết tài sản: Bình Chánh, Bình Thạnh, Hồng Ngự, Đồng Tháp.

- Thực trạng tài sản: Đang hoạt động bình thường.

     Tài sản 4:

- Tên  tài sản: Xe trộn bê tông ISUZU năm 2011, biển 51E -040.84

- Nơi tập kết tài sản: Bình Chánh, Bình Thạnh, Hồng Ngự, Đồng Tháp.

- Thực trạng tài sản: Đang hoạt động bình thường.

Tài sản 5:

- Tên tài sản: xe trộn bê tông biển 51E-041.27

- Nơi tập kết tài sản: Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương.

- Thực trạng tài sản: Đang dừng hoạt động, sửa chữa.

Tài sản 6:

- Tên tài sản: xe trộn bê tông biển 51E-040.40

- Nơi tập kết tài sản: Bình Chánh, Bình Thạnh, Hồng Ngự, Đồng Tháp.

- Thực trạng tài sản: Đang hoạt động bình thường.

     Tài sản 7:

- Tên  tài sản: Xe xúc lật TCM

- Nơi tập kết tài sản: Bình Chánh, Bình Thạnh, Hồng Ngự, Đồng Tháp.

- Thực trạng tài sản: Đang hoạt động bình thường.

Tài sản 8:

- Tên  tài sản: Xe xúc lật VOLVO

- Nơi tập kết tài sản: Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương.

- Thực trạng tài sản: Đang dừng hoạt động, sửa chữa.

Tài sản 9:

- Tên  tài sản: Bơm bê tông tĩnh sản xuất 2005

- Nơi tập kết tài sản: Võ Nguyên Giáp, Phúc Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Thực trạng tài sản: Đang dừng hoạt động, sửa chữa.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản bảo đảm để làm cơ sở tổ chức bán đấu giá công khai tài sản bảo đảm thu hồi nợ.

3. Tiêu chí chọn tổ chức thẩm định giá:

a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;

b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo Luật giá và các quy định pháp luật có liên quan;

c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

d. Thẩm định viên về giá đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

e. Có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm;

f. Có số lượng thẩm định viên về giá tối thiểu 03 người;

g. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư thẩm định giá và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định giá theo quy định pháp luật.

4. Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Bản mô tả năng lực kinh nghiệm

Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định)

 Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ.

Thời gian: Trong giờ hành chính đến 17h00 ngày 27/9/2023

Địa điểm:

+/ Miền Bắc: Phòng Quản lýkhai thác tài sản - Agribank AMCLTD, địa chỉ: Tầng 8, số 135 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

+/ Miền Nam: Số 3-5 Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

 - Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.                                                      

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook