Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

1.Tài sản cần bán đấu giá: Băng chuyền siêu tốc IQF (gồm 13 thiết bị), Hệ thống tủ đông tiếp xúc 1.500kg/mẻ, Hệ thống xử lý nước thải 300 m3/ngày đêm tại nhà máy Công ty CP XNK NSTP Cà Mau, địa chỉ: 969 Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau.

2.Giá khởi điểm và hình thức, phương thức đấu giá tài sản:

- Bằng số: 7.800.000.000 đồng.

- Bằng chữ:Bảytỷ támtrăm triệu đồng.

(*) Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế (kể cả thuế thu nhập từ chuyển nhượng tài sản), phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

3.Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

a.Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp);

b.Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c.Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;

d.Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

e.Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

f.Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trong trường hợp Agribank Chi nhánh tỉnh Cà Mau/Agribank AMCLTDyêu cầu, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.

4.Hồ sơ gồm có:

+ Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

+ Bản mô tả năng lực kinh nghiệm

+ Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá

+ Phương án đấu giá tài sản.

5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

+ Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện)

-Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.

-Kết thúc: 03(ba) ngày kể từ ngày Agribank hoặc Agribank AMC LTD đăng công khai thông tin lựa chọn đơn vị bán đấu giá trên website của Agribank hoặc Agribank AMCLTD.   

+ Địa điểm: Agribank AMCLTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

+ Đầu mối liên hệ: Ông Đinh Nguyên Toán (ĐTDĐ: 0283 9153323)

+ Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho đơn vị bán đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook