Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

1. Tài sản cần bán đấu giá:

QSD đất và Tài sản gắn liền với đất theo hợp đồng thế chấp tài sản số: 07061401/HĐ-BĐTD ngày 09/6/2014.

+ Loại tài sản thế chấp: Đất ở diện tích 100 m2, Đất trồng cây lâu năm diện tích 2288,4 m2, Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 730m2 của bên thứ ba tại địa chỉ: tổ 6 khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, Hà Nội theo GCN QSD đất số BP 865382 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 31/03/2014

+ Tình trạng pháp lý: Công chứng tại Văn phòng công chứng Đại Nam - tỉnh Hòa Bình; số công chứng: 520/2014, quyển số: 07/CCĐN ngày 09/06/2014 và Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Chương Mỹ vào ngày 10/6/2014, quyển số 02, số thứ tự: 477  theo đúng quy định; TSBĐ không thế chấp tại TCTD khác, không tranh chấp, Agribank có quyền phát mại tài sản.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 3.813.803.000đồng (Bằng chữ: Ba tỷ tám trăm mười ba triệu tám trăm linh ba nghìn đồng chẵn).

3. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá:

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá  tài sản thành công, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

a. Cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

b. Cóphương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c. Cónăng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành; uy tín.

d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

e. Có tên trong danh sách các TCĐG tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

f. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sảnđấu giá ba bêntrong trường hợp Agribank/Agribank AMC LTD xác định cần thiết, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao tài sản đấu giá cho khách hàngtrúng đấu giá.

4. Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá.

- Phương án đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ.

- Thời gian: trước 10h00 ngày 27/7/2020.

- Địa điểm: Phòng XLTS - THN tầng 5 tòa nhà C3, số 194, đường Giải Phóng  Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.  Điện thoại : 024.37728282  -  Fax: 024.37728435

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook