Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

1.Thông tin khoản nợ và tài sản bảo đảm được bán đấu giá:

1.1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Hà Tây I.

- Địa chỉ: Số 189 phố Lê Lợi, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

- Đại diện người có tài sản đấu giá: Agribank AMC LTD

- Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9 số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phốHà Nội

1.2. Tên và địa chỉ của bên nợ:

- Tên bên nợ: Công ty TNHH đầu tư thương mại Hoàng Duyên.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH số 0108536815 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/12/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 28/7/2021

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Toà nhà Diamond Flower, Số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.   

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Việt – Giám đốc

1.3. Thông tin về khoản nợ

- Hợp đồng tín dụng số 2203LAV202104290 ngày 20/12/2021và Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 2203LAV202104290-01 ngày 22/12/2021. Tổng giá trị khoản nợ tạm tính đến hết ngày 24/05/2023 là: 47.435.510.472đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu năm trăm mười nghìn bốn trăm bảy mươi hai đồng), trong đó:

+ Dư nợ gốc: 44.995.500.000đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tư tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng).

+ Dư nợ lãi, lãi quá hạn, lãi chậm trả tạm tính đến 24/05/2023: 2.440.010.472đồng.

*Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 25/05/2023 cho đến khi Công ty TNHH đầu tư thương mại Hoàng Duyên hoặc bên thứ ba thanh toán hết nợ gốc, lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Hà Tây I; Dư nợ gốc có thể thấp hơn so với số dư nợ gốc nêu trên do trong khoảng thời gian đấu giá tài sản Công ty TNHH đầu tư thương mại Hoàng Duyên hoặc bên thứ ba thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

1.4. Thông tin tài sản bảo đảm được bán đấu giá:

- Tên TSBĐ: Quyền sử dụng đấtcủa Ông Nguyễn Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Liên Hươngtại địa chỉ tổ 20, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nộiđã được thế chấp tại Agribank Chi nhánh Hà Tây Itheo quy định tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đấtsố 01/2021/HD/HĐTC,số công chứng: 07905.2021/CCHH/HĐTC; quyển số: 14 TP/CC-SCC/HĐGDngày 22/12/2021, cụ thể như sau:

Là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất của Ông Nguyễn Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Liên Hương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 888747, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 63976 do Sở Tài nguyên và Môi trưởng thành phố Hà Nội cấp ngày 08/11/2021. Ngày 29/11/2021, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Sở Tài nguyên và Môi trưởng thành phố Hà Nội xác nhận nội dung: Chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Liên Hương theo Hồ sơ 161031.CN.004, cụ thể:

- Thửa đất số: 10, tờ bản đồ số: 76

- Địa chỉ: Tổ 20, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

- Diện tích: 580,7 m2 (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi phẩy bảy mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

- Nhà ở: -/-;

- Công trình xây dựng khác: -/-;

- Rừng sản xuất là rừng trồng: -/-;

- Cây lâu năm: -/-;

- Ghi chú:

+ Số tờ, số thửa được xác định theo Bản đồ dự án tổng thể.

+ Giấy chứng nhận này được cấp đổi từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 258761 do Sở Tài nguyên và Môi trưởng thành phố Hà Nội cấp ngày 19/10/2020; do nhận tặng cho theo Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (vợ tặng cho chồng) số công chứng 06388.2021/CCHH/HĐTgC lập ngày 01/11/2021 tại Văn phòng công chứng Hồng Hà.

+ Thửa đất có nguồn gốc do UBND quận Long Biên cấp Giấy chứng nhận số CK 554422 ngày 03/7/2017 cho thửa đất số (13-2)+(14+2), tờ bản đồ số 60.

+ Phần diện tích 176,1 m2 gia đình đang sử dụng, không cấp Giấy chứng nhận được giới hạn bởi các mốc 3,4,7,8,3

- Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 888747, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 63976 do Sở Tài nguyên và Môi trưởng thành phố Hà Nội cấp ngày 08/11/2021. Ngày 29/11/2021, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Sở Tài nguyên và Môi trưởng thành phố Hà Nội xác nhận nội dung: Chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Liên Hương theo Hồ sơ 161031.CN.004.

- Số hợp đồng bảo đảm: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đấtsố 01/2021/HD/HĐTC,số công chứng: 07905.2021/CCHH/HĐTC; quyển số: 14 TP/CC-SCC/HĐGDngày 22/12/2021được ký giữa Bên thế chấp là ông Nguyễn Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Liên Hươngvà Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Hà Tây I.Tài sản đã được đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội-Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội xác nhận ngày 22/12/2021.

2.Giá khởi điểm của tài sản bảo đảm:Giá trị khởi điểm bán đấu giá tài sản của Ông Nguyễn Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Liên Hương bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH đầu tư thương mại Hoàng Duyênlà: 60.411.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ bốn trăm mười một triệu đồng).

Giá bán chưa bao gồm các lại thuế, phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định.

Tài sản của Ông Nguyễn Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Liên Hươngđược đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.

3.Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm

4.Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

5.Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo bảng tiêu chí đánh giá chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản đính kèm.

6.Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá.

Phương án đấu giá chi tiết khoản nợ.

7.Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ.

Thời gian:

+ Thời gian bắt đầu: Kể từ ngày Agribank AMC LTD phát hành thông báo lựa chọn tổ chức đấu giátài sản.

     + Thời gian kết thúc:Trong giờ Hành chínhkể từ ngày thông báo lựa chọn đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank/Agribank AMC LTDvàCổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản - Bộ tư pháp, chậm nhất là 17h00 ngày 06/6/2024.

Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơđến Agribank AMC LTD.

Hồ sơ được gửi về Phòng Xử lý tài sản thu hồi nợ - Agribank AMC LTD.

Địa chỉ: Tầng 8, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  Điện thoại : 024.37728282

Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook