Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm

1.Tên,địa chỉ người có tài sản đấu giá:

Người có tài sản bảo đảmđấu giá:

-Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn (Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn)

- Địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

 Đại diện cho người có tài sản bảo đảmđấu giá: Agribank AMCLTD (Theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số: 83/2018/HĐDV/AMC-GĐ ngày 03/7/2018 ký giữa Agribank Chi nhánh Gia Định và Agribank AMC; Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 83/2018/HDDV/AMC-TTSG  ngày 02/7/2019 giữa Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn và Agribank AMC LTD về việc xử lý thu hồi nợ vay  của Công ty TNHH TM DV Hòa Thành)

- Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, nhà số 135 Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.

2.Thông tin tài sản đấu giá:

2.1. Khách hàng vay: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hòa Thành  tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn

2.2 Tài sản đấu giá: Tài sản bảo đảm cho khoản vay Công ty TNHH TM DV Hòa Thànhtheo Hợp đồng thế chấp số số 6400-LCP-200900301 ngày 09/02/2009 ký giữa Agribank Chi nhánh Gia Định, Công ty TNHH TM DV Hòa Thànhvà Ông Huỳnh Sángnhư sau:

Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất tại phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

Thửa đất số 7;

Tờ bản đồ số 02TTT;

Diện tích: 5.704m2;

Mục đích sử dụng: Lúa;

Thời hạn sử dụng đất: đến ngày 22/3/2069;

Giấy tờ pháp lý của tài sản:Quyền sử dụng đất số R 932391, vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00204 QSDĐ/225/HĐCN 2001 do Ủy ban nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/3/2001. Chủ sở hữu tài sản là Ông Huỳnh Sáng.

3.Nguồn gốc của tài sản: Khu đất có diện tích 5.704m2 thuộc thửa số 7, tờ bản đồ 02 phường Tân Thuận Tây theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số R 932391, vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00204 QSDĐ/225/HĐCN 2001 do Ủy ban nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/3/2001 cho Ông Nguyễn Đức Hiếu, CMND số 023182208, địa chỉ 29/4B KP1, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM. Chỉnh biến động lần 1: đã chuyển nhượng hết diện tích 5.704m2 cho Ông Nguyễn Minh Thao sinh năm 1957, CMND số 020139435 và Bà Lưu Thị Kim Dung, sinh năm 1960, CMND số 020063547 theo Hợp đồng chuyển nhượng số 45-CN có xác nhận của UBND Quận 7 ngày 21/04/2006; Chỉnh biến động lần 2: đã chuyển nhượng hết diện tích 5.704m2 cho Ông Huỳnh Sáng, sinh năm 1969, CMND số 024052508 theo Hợp đồng công chứng số 16009/HĐ-CN có xác nhận của Phòng công chứng số 7, TPHCM ngày 24/11/2008 và xác nhận của UBND Quận 7 ngày 23/12/2008.

Tài sản đã thế chấp bảo đảm cho khoản vay của Công tyTNHH TM DV Hòa Thành theo Hợp đồng thế chấp số 6400-LCP-200900301 ngày 09/02/2009 ký giữa Agribank Chi nhánh Gia Định, Công ty TNHH TM DV Hòa Thànhvà Ông Huỳnh Sáng được công chứng tại PhòngCông chứng số 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Số công chứng 1564; Quyển số: 02 TP/CC-SCC/HĐGD.

4.Hồ sơ pháp lý của tài sản:

- Hợp đồng tín dụng số 6400-LAV-201201250 ngày 02/10/2012 ký kết giữa Công ty TNHH TM DV Hòa Thành với Agribank Chi nhánh Gia Định;

- Hợp đồng thế chấp số 6400-LCP-200900301 ngày 09/02/2009 ký giữa Agribank Chi nhánh Gia Định, Công ty TNHH TM DV Hòa Thànhvà Ông Huỳnh Sáng được công chứng tại PhòngCông chứng số 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Số công chứng 1564; Quyển số: 02 TP/CC-SCC/HĐGD;

- Biên bản bàn giao khoản nợ ngày 15/5/2019 giữa Agribank Chi nhánh Gia Định và Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn;

- Văn bản thỏa thuận về việc xử lý tài sản bảo đảm ngày 12/5/2022 giữa Agribank AMC LTD và ông Huỳnh Sáng;

- Thông báo số 398/TB–NHNoTTSG-XLN ngày 12/4/2023 của Giám đốc Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn V/v xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay  của Công ty TNHH TM DV Hòa Thành;

- Biên bản thỏa thuận (1/2023+) ngày 22/6/2023 V/v xử lý tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay của khách hàng Công ty TNHH TM DV Hòa Thànhđể thu hồi nợ vay giữa các bên gồm: Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, Agribank AMC LTD, Công ty TNHH TM DV Hòa Thành và ông Huỳnh Sáng;

- Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm Quyền sử dụng đất Thửa đất số 7, Tờ bản đồ số 02TTT, Diện tích: 5.704m2 tại phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố  Hồ Chí Minh ngày 29/02/2024 giữa các bên gồm: Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, Agribank AMC LTD và ông Huỳnh Sáng;

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.

5.Giá khởi điểm: 210.000.000.000đồng(Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ đồng chẵn).

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT trong trường hợp tài sản bảo đảmđấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

- Tiền đặt trước: 21.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ đồng), tương đương 10% tổng giá khởi điểm đấu giá tài sản bảo đảm.

- Bước giá: tối thiểu 100.000.000 đồng/bước giá và tối đa là 300.000.000 đồng/bước giá.

6.Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức đấu giá trả giá lên. Tài sản bảo đảm được bán theo nguyên trạng, bán một lần toàn bộ tài sản bảo đảm theo thủ tục đấu giá thông thường.

7.Phương thức thanh toán: Phương thức trả ngay theo quy định về thanh toán của Agribank.

8.Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá: Theo bảng tiêu chí đánh giá chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản/khoản nợ (đính kèm).

9.Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệpvà Bản mô tả năng lực kinh nghiệmcủa tổ chức đấu giá.

Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá.

Phương án đấu giá.

10.Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ.

Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá được đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank, Agribank AMC LTDvà Trang thông tin chuyên ngành về đấu giá tài sản - Bộ Tư pháp.

- Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơ đến Agribank AMC LTD.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tầng 9 nhà số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Hoặc Địa chỉliên hệ: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Đầu mối liên hệ: Ông Phạm Công Cường (Điện thoại : 0986.66 11 45)

 (Lưu ý: Agribank AMC LTD không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với các tổ chức đấu giákhông được lựa chọn)

 

 

 

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/KHOẢN NỢ

(Theo thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp)

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

CHẤM ĐIỂM

I

Cơ sở vật chất, trang thiết  bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23,0

 

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11,0

 

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử…)

6,0

 

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5,0

 

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8,0

 

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu  trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4,0

 

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4,0

 

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2,0

 

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1,0

 

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1,0

 

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22,0

 

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4,0

 

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4,0

 

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4,0

 

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4,0

 

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3,0

 

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3,0

 

III

Năng lực , kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45,0

 

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5 

6,0

 

1.1

Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)

2,0

 

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3,0

 

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4,0

 

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5,0

 

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6,0

 

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

18,0

 

2.1

Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

10,0

 

2.2

Từ 20% đến dưới 40%

12,0

 

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14,0

 

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16,0

 

2.5

Từ 100% trở lên

18,0

 

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

5,0

 

3.1

Dưới 03 năm

3,0

 

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4,0

 

3.3

Từ 05 năm trở lên

5,0

 

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3,0

 

4.1

01 đấu giá viên

1,0

 

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2,0

 

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3,0

 

5

Kinh  nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên tho Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về ban đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4,0

 

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2,0

 

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3,0

 

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4,0

 

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào Ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

Chỉ chọn chấm điểm một trong ác tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5,0

 

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2,0

 

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3,0

 

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4,0

 

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5,0

 

7

Đội  ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3,0

 

7.1

Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)

2,0

 

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3,0

 

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1,0

 

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5,0

 

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3,0

 

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với gia khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4,0

 

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5,0

 

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

5,0

 

1

Tổng số hợp đồng dịch vụ đã ký với AMC

3

 

2

Tổng số HĐDV đã đấu thành

1

 

3

Số HĐ DV đã ký trong năm

1

 

Tổng số điểm

100

 

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

 

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

 

 
TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook