Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá khoản nợ

1. Khách hàng vay: Trần Anh Đức.          

- Giấy CMND số: 168435863 do CA tỉnh Hà Nam cấp ngày 13/01/2010.

- Địa chỉ thường trú: Xóm Bờ Sông, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

- Ngành nghề kinh doanh: Chăn nuôi lợn

2. Thông tin về khoản nợ:

- Tổng dư nợ đến thời điểm ngày 30/4/2021 là: 3.871.742.009 đồng. Trong đó: Dư nợ gốc: 2.925.000.000 đồng;Nợ lãi: 946.742.009 đồng (gồm lãi trong hạn: 944.997.831 đồng, lãi quá hạn: 1.744.178 đồng). Cụ thể:

2.1. Hợp đồng tín dụng số 3008LAV201703023 ngày 11/12/2017

- Số tiền vay: 2.000.000.000 đồng(Bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn)

- Thời hạn cho vay: 60 tháng.

- Mục đích vay vốn: Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn nái.

- Tính đến ngày 30/4/2021, tổng dư nợ là: 2.560.570.776đồng.Trong đó: Dư nợ gốc: 1.925.000.000 đồng; Nợ lãi: 635.570.776 đồng (gồm lãi trong hạn: 634.038.927 đồng, Lãi quá hạn: 1.531.849 đồng).

- Tình trạng khoản nợ: Nợ đã XLRR.

2.2. Hợp đồng tín dụng  số 3008LAV201800634 ngày 22/03/2018

- Số tiền vay: 1.000.000.000 đồng(Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn)

- Thời hạn cho vay: 120 tháng.

- Mục đích vay vốn: Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn nái.

- Tính đến ngày 30/04/2021, tổng dư nợ là: 1.311.171.233đồng.Trong đó: Dư nợ gốc: 1.000.000.000 đồng. Nợ lãi: 311.171.233 đồng (gồm lãi trong hạn: 310.958.904 đồng, Lãi quá hạn: 212.329 đồng).

- Tình trạng khoản nợ: Nợ đã XLRR.

3. Thông tin về tài sản bảo đảm:

3.1. Tài sản bảo đảm 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 140;tờ bản đồ số 1; địa chỉ: Xóm Bờ Sông, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; diện tích 43.058 m2; theo GCN Quyền sử dụng đất số CĐ126013do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hòa Bình cấp ngày 08/5/2017 cho ông Nguyễn Quốc Lâm.

- Tình trạng pháp lý: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số BL687161/HĐTC ngày 11/12/2017 và phụ lục hợp đồng số BL687161/HĐTC ngày 22/3/2018; Chứng thực tại UBND xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình ngày 12/12/2017.

- Giá trị tài sản thời điểm ký hợp đồng bảo đảm là: 3.000.000.000 đồng.

- Phạm vi bảo đảm: Bảo đảm cho các HĐTD số 3008LAV201703023 ngày 11/12/2017 và HĐTD số 3008LAV201800634 ngày 22/03/2018.

3.2. Tài sản bảo đảm 2:Tài sản hình thành trong tương lại theo Hợp đồng thế chấp tài sản hỉnh thành từ vốn vay số 12032018HĐTC ngày 22/03/2018; chứng thực tại UBND xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bìnhngày 23/3/2018. Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sảntạiTP Hà Nội.

- Giá trị tài sản thời điểm ký hợp đồng bảo đảm là: 4.779.705.000 đồng.

- Phạm vi bảo đảm: Bảo đảm cho các HĐTD số 3008LAV201703023 ngày 11/12/2017 và HĐTD số 3008LAV201800634 ngày 22/03/2018.

4. Giá khởi điểm của tài sản: 3.044.671.674 đồng (Ba tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm bẩy mươi mốt nghìn, sáu trăm bẩy mươi tư đồng)

5. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

b. Về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành; uy tín.

d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

e. Có tên trong danh sách các TCĐG tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

f. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá.

- Phương án cụ thể đấu giá khoản nợ.

6. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ.

+ Thời gian: trước 10h00 ngày 19/7/2021.

+ Địa điểm: Phòng XLTS - THN Tầng 5 Tòa nhà C3, số 194, đường Giải Phóng  Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.  Điện thoại : 024.37728282  -  Fax: 024.37728435

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook