Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá khoản nợ

1.Tên địa chỉ người có khoản nợđấu giá:

a. Người có khoản nợđấu giá: Agribank Chi nhánh Gia Định

- Địa chỉ: số 110 Phạm Ngũ Lão, phường 4, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank AMC LTD).

- Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2.Khoản nợ đấu giá và giá khởi điểm:

+ Toàn bộ khoảnnợ của bà Trần Thị Phượngtại Agribank Chi nhánh Gia Địnhtheo Hợp đồng tín dụng số6400-LAV-200901927 ngày 09/10/2009.

+ Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ căn cứ theo Văn bản 501/NHNoGĐ-TDngày 22/10/2020của Agribank Chi nhánh Gia Địnhvề việc Thông báogiá khởi điểm đấu giá khoản nợ của bà Trần Thị Phượng: 16.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ sáu trăm triệu đồng).

3.Hình thức phương thức đấu giá khoản nợ:

+ Hình thức và phươngthức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.

4.Phương thức và thời hạn thanh toán tiền mua nợ:

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản

- Thời hạn thanh toán tiền mua nợ:

+ Số tiền trả trước để thực hiện Hợp đồng: Trong thời hạn 5 (năm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán tối thiểu (đã bao gồm tiền đặt trước) là 30% số tiền mua khoản nợ đấu giá và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện theo cam kết.

+ Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền để mua khoản nợ đấu giá theo Hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký, và tài khoản của Agribank Chi nhánh Gia Định.

5.Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá:

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với khoản nợ, bên có khoản nợđấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp).

b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của luật đấu giá số 01/2016/QH14, có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;

d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

e. Có tên trongdanh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

f. Mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Gia Địnhtrước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;

g. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận khoản nợ đấu giá cho người trúng đấu giá.

6.Hồ sơ gồm có:

+ Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèmmô tả năng lực, kinh nghiệm.

+ Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng báo, các chi phí khác theo quy định pháp luậtvà phương án đấu giá.

7.Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ.

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện nơi nhận)

+ Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.

+ Kết thúc: 03(ba) ngày kể từ ngày Agribank hoặc Agribank AMC LTD đăng công khai thông tin lựa chọn doanh nghiệp đấu giá trên website của Agribank hoặc Agribank AMCLTD.          

- Địa điểm: Agribank AMCLTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

- Đầu mối liên hệ: Ông Lê Hồ Thắng (Điện thoại : 0978488480)

- Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook