Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá khoản nợ

1.Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty  TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Phú Vinh (có bảo đảm bằng tài sản) tại Agribank Chi nhánh Gia Định theo hợp đồng tín dụng số 6400-LAV-2011001643/HĐTD  ngày 29/12/2011 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Định (Agribank Chi nhánh Gia Định) và bên vay vốn là Công ty  TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Phú Vinh.

-Giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 05/8/2020 theo Hợp đồng tín dụng nêu trên là: 30.619.093.507 đồng, trong đó:

+ Dư nợ gốc: 0 đồng

+ Nợ lãi: 30.619.093.507 đồng.

2. Tài sản đảm bảo cho khoản nợ:

2.1 Hợp đồng thế chấp số 6400LCP200902010 ngày 27/10/2009:

- Tài sản bảo đảm:02 quyền sử dụng đất toạ lạc tại: Xã Hiệp Phước,Huyện Nhà Bè,Tp.Hồ Chí Minh của ông Nguyễn Vũ Hiển và bà Trần Thị Mai Trâm. Thửa số 58, tờ bản đồ số 28, diện tích: 8.367m2; mục đích sử dụng: Lúa; thời hạn sử dụng: 11 năm. Thửa số 236, tờ bản đồ số 25; diện tích: 4.618m2, mục đích sử dụng đất: 11 năm.

- Tính pháp lý của tài sản bảo đảm:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: X 956844 vào sổ cấp GCN số 05127.QSDĐ/H-UBND, ngày cấp 14/06/2004 do UBND Huyện  Nhà Bè cấp.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: X 956845 vào sổ cấp GCN số 05125.QSDĐ/H-UBND, ngày cấp 14/06/2004 do UBND Huyện  Nhà Bè cấp.

+ Hợp đồng thế chấp số 6400LCP200902010 đã được công chứng tại phòng công chứng số 5–TPHCM số công chứng 29429 ngày 27/10/2009  và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Huyện Nhà Bè –TP.HCM, Số 1494 ngày 28/10/2009.

2.2 Hợp đồng thế chấp số 6400LCP201101100 ngày 21/09/2011:

- Tài sản đảm bảo: Căn hộ chung cư tọa lạc tại số 019 Lô J chung cư Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quận 3, TPHCM.

- Tính pháp lý của tài sản đảm bảo:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở số: CH 01632/2010/GCN  ngày 09/07/2010 do UBND Quận 3 - TPHCM cấp.

+ Hợp đồng thế chấp số 6400LCP201101100  đã được công chứng tại Văn phòng công chứng Trung Tâm – TP.HCM số 006533 ngày 21/09/2011 và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận 3-TPHCM, Số đăng ký 2011-1228-UB, thứ tự ghi sổ : 28, ngày 22/09/2011.

2.3 Hợp đồng thế chấp số 6400LCP201200022  ngày 03/01/2012:

- Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại: Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

- Tính pháp lý của tài sản đảm bảo:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số : Y 941695 vào sổ cấp GCN số 587.QSDĐ/CQ, ngày cấp 21/09/2004 do UBND Huyện Củ Chi cấp.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số : R 952888 vào sổ cấp GCN số 302.QSDĐ/CQ, ngày cấp 18/01/2001 do UBND Huyện Củ Chi cấp.

+ Hợp đồng thế chấp số 6400LCP201200022  đã được công chứng tại Văn phòng công chứng Trung Tâm TPHCM số công chứng 000013 ngày 03/01/2012  và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Huyện Củ Chi –TP.HCM, Số thứ tự ghi sổ: 26, ngày 04/01/2012.

+ Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.

3.Giá khởi điểm và phương thức đấu giá lần đầu:

+Giá khởi điểm đấu giá lần đầu là: 8.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, tám trăm triệu đồng).

+ Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.

+ Bán đấu giá công khai theo phương thức trả giá lên.

4.Phương thức và thời hạn thanh toán:

Phương thức thanh toán: người trúng đấu giá khoản nợ thanh toán một lần hoặc nhiều lần. Trong đó lần thanh toán đầu tiên ít nhất 30% giá trị khoản nợ trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ và thời hạn thanh toán cuối cùng không vượt quá 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ.

5.Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá:

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với khoản nợ, bên có khoản nợđấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

+ Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp).

+ Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

+ Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của luật đấu giá số 01/2016/QH14, có kinh nghiệm , uy tín trong lĩnh vực đấu giá;

+ Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

+ Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Gia Địnhtrước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;

- Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán khoản nợđấu giá ba bêntrong trường hợp Chi nhánh/Agribank AMC LTD xác định cần thiết, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận khoản nợđấu giá cho khách hàngtrúng đấu giá.

6.Hồ sơ gồm có:

+ Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

+ Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

+ Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá.

7.Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện).

+ Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.

+ Kết thúc: 03(ba) ngày

+ kể từ ngày Agribankhoặc Agribank AMCLTD đăng công khai thông tin lựa chọn đơn vị thẩm định giá trên website của Agribank hoặc Agribank AMC LTD.

- Địa điểm: Agribank AMCLTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Nguyên Hãn (Điện thoại: 0979.689.164).

- Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook