Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá khoản nợ

1. Người có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).

- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Thông tin tài sản đấu giá: Toàn bộ khoản nợcủa Công ty Cổ phần BWG Mai Châu tại Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bìnhđến thời điểm 13/3/2020 là 93.630.219.631 đồng. Trong đó:

- Dư nợ gốc 84.897.685.738 đồng; 

- Dư nợ lãi: 8.732.533.893 đồng.

Cụ thể:

*Hợp đồng tín dụng số 3004LAV201703081 ký ngày 29/11/2017 

- Số tiền vay  : 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn)

- Thời hạn cho vay: 12 tháng

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động.

-Dư nợ đến 13/3/2020: Dư nợ gốc: 40.000.000.000 đồng; Dư nợ lãi 6.653.209.821 đồng.

*Hợp đồng tín dụng số 3004LAV201403420 ký ngày 17/12/2014 

- Số tiền vay  : 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng chẵn)

- Thời hạn cho vay: 120 tháng

-  Mục đích vay vốn: Xây dựng nhà máy sản xuất tre ép tấm và ép viên nén CN.

- Dư nợ đến 13/3/2020: Dư nợ gốc: 44.897.685.738 đồng; Dư nợ lãi 2.079.324.072 đồng.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Giá khởi điểm:100.827.000.000đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ tám trăm hai mươi bảy triệu đồng).

4. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá:

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá tài sản thành công, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

a. Cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

b. Cóphương án đấu giá khả thiđúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan vàhiệu quả;

c. Cónăng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành; uy tín.

d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

e. Có tên trong danh sách các TCĐG tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

f. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sảnđấu giá ba bêntrong trường hợp Agribank/Agribank AMC LTD xác định cần thiết, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao tài sản đấu giá cho khách hàngtrúng đấu giá.

5. Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá.

- Phương án đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ.

- Thời gian: trước 10h00 ngày 03/8/2020.

- Địa điểm: Phòng XLTS - THN tầng 5 tòa nhà C3, số 194, đường Giải Phóng  Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.  Điện thoại : 024.37728282  -  Fax: 024.37728435.

- Agribank AMC LTD sẽ có thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn. Agribank AMC LTD sẽ hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook