Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá khoản nợ

1. Người có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).

- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Thông tin tài sản đấu giá: Toàn bộ khoản nợcủa Công ty Cổ phần Đầu tư Lâm Minh tại Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bìnhlà 9.078.140.195 đồng, trong đó: Dư nợ Gốc 3.348.000.000 đồng; Nợ lãi: 5.73.0140.195 đồng. Cụ thể:

- Hợp đồng tín dụng số 3004LAV201201695 ký ngày 16/01/2012; 

- Số tiền vay          : 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn);

- Thời hạn cho vay: 12 tháng;

- Mục đích vay vốn theo hồ sơ: Bổ sung vốn lưu động kinh doanh xây dựng công trình kỹ thuật, dân dụng.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Giá khởi điểm:4.313.000đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ ba trăm mười ba triệu đồng).

4. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá:

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá tài sản thành công, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

a. Cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

b. Cóphương án đấu giá khả thiđúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan vàhiệu quả;

c. Cónăng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành; uy tín.

d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

e. Có tên trong danh sách các TCĐG tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

f. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sảnđấu giá ba bêntrong trường hợp Agribank/Agribank AMC LTD xác định cần thiết, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao tài sản đấu giá cho khách hàngtrúng đấu giá.

5. Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá.

- Phương án đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ.

- Thời gian: trước 16h00 ngày 30/7/2020.

- Địa điểm: Phòng XLTS - THN tầng 5 tòa nhà C3, số 194, đường Giải Phóng  Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.  Điện thoại : 024.37728282  -  Fax: 024.37728435.

- Agribank AMC LTD sẽ có thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn. Agribank AMC LTD sẽ hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook