Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản

1.Tài sản bảo đảm cần thẩm định giá:

     Tài sản:01 Sà Lan máy

     Các thông số:

 - Số đăng ký: HN-1852

  - Chủ phương tiện: Công ty TNHH XNK DOZZI Việt Nam

  - Cấp phương tiện: VRSII

  - Công dụng: Chở hàng khô

  - Năm đóng: 2016

  - Nơi đóng: Công ty TNHH Hồng Lô, Phú Thọ

  - Chiều dài thiết kế: 44.88 m

  - Chiều dài lớn nhất: 46.18 m

  - Chiều rộng thiết kế: 6.90 m

  - Chiều rộng lớn nhất: 7.08 m

  - Chiều cao mạn: 2.40 m

  - Chiều chìm: 2.06 m

  - Mạn khô: 0.348 m

  - Vật liệu vỏ: Thép

  - Số lượng, kiểu và công suất máy chính: 01, WD10C278-21, 278CV

  - Trọng tải: 470 tấn

 2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản bảo đảm để làm cơ sở tổ chức bán đấu giá công khai tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.

3. Tiêu chí chọn tổ chức thẩm định giá:

a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;

b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo Luật giá và các quy định pháp luật có liên quan;

c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

d. Thẩm định viên về giá đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

e. Có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm;

f. Có số lượng thẩm định viên về giá tối thiểu 03 người;

g. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư thẩm định giá và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định giá theo quy định pháp luật.

4. Hồ sơ gồm có:

-  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

-  Bản mô tả năng lực kinh nghiệm

-  Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định)

5. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ.

-  Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin

-  Địa điểm: Phòng Quản lýkhai thác tài sản - Agribank AMC, địa chỉ: Tầng 8, số 135 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.37728282

- Agribank AMC sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook