Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản

I. Thông tin về tài sản cần Thẩm định giá:

1. Tài sản bảo đảm:Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc gắn với Quyền sử dụng đất thuê thuộc sở hữu của Công ty TNHH TH BONBON và toàn bộ máy móc thiết bị phục vụ sản xuất thức ăn gia súc thuộc sở hữu của Công ty TNHH TH BONBON theo Hợp đồng thế chấp và các phụ lục Hợp đồng thế chấp, cụ thể  bao gồm:    

1.   Công trình trên đất giai đoạn 1: Nhà xưởng

 2. Công trình trên đất giai đoạn 2: Nhà xưởng

(Nhà Xưởng gồm 1 số hạng mục:

- Hạng mục chính: Nhà văn phòng, Nhà ăn, Hệ thống nhà xưởng, nhà kho Zamin, Hệ thống tháp sản xuất, kho cơ khí và công cụ, dụng cụ và các hạng mục phụ trợ đi kèm.

- Hạng mục phụ trợ: Nhà bảo vệ, hàng rào mặt trước, biển hiệu, cổng, Hệ thống móng tháp máy và đường hầm nạp liệu, hệ thống điện tự động hóa và các hạng mục phụ trợ đi kèm.)

3. Hệ thống máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc theo HĐMB số GMG151229AESL.051K ngày 21/01/2016  (Gđ 1).

I.Hệ thống xử lý nguyên liệu thô (R100)

II - Hệ thống nghiền lần 1

III - Hệ thống ép đùn nguyên liệu(E100)

IV - Hệ thống phối liệu và trộn lần 1 (BM100)

V - Hệ thống ép viên và làm mát 1 (P200)

VI - Hệ thống nghiền lần 2 (G300)

VII - Hệ thống phối liệu và trộn lần 2 (BM200)

VIII - Hệ thống ép viên và làm mát 2 (P100)

IX - Hệ thống sàng thành phẩm (P00)

X- Phụ kiện quả máy

4.   Hệ thống máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc theo các HĐMB, HĐKT, hóa đơn (Gđ 1).         

I - Phụ kiện máy móc sản xuất thức ăn chăn nuôi

II - Máy móc thiết bị

III - Máy xúc lật

IV - Xe nâng hàng TOYOTA

V - Máy nén khí

VI - Hệ thống cáp điện điều khiển

VII- Đầu máy

VIII - Tủ điện

IX- Băng tải

X - Mô tơ

XI - Mô tơ

XII- Hệ thống điện tự động hóa

XIII- Trạm cân 80 tấn

XIX- Nồi hơi

XX- Công trình trạm điện

XXI- Thiết bị và lắp đặt dây chuyền chế biến thức ăn

5.   Hệ thống máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc theo các HĐMB, HĐKT, hóa đơn (Gđ 2).

Nguồn gốc tài sản bảo đảm thu giữ: là tài sản bảo đảm khoản vay của Công ty TNHH TH BONBON(theo Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 23052016 ngày 23/5/2016 giữa Agribank Chi nhánh Tây Đô và Công ty TNHH TH BONBON(Bên thế chấp) và các phụ lục kèm theo: Phụ lục HĐTCTS số 28112016 ngày 28/11/2016; Phụ lục HĐTCTS số 22032017 ngày 22/03/2017;Phụ lục HĐTCTS số 28042017 ngày 28/04/2017) tại Agribank Chi nhánh Tây Đô.

* Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất:

- Hợp đồng thuê đất số: 2752/HĐTD ký giữa Công ty TNHH TH BONBON  và UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 24/2/2016.

- Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v giao đất cho công ty TNHH Việt Cường Vĩnh Phúc thuê;

- Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v điều chỉnh quyết định số 2113.

- Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v điều chỉnh quyết định số 2159.

- Giấy phép xây dựng số 87/GPXD-SXD ngày 11/12/2015; 90/GPXD-SXD ngày 11/12/2015; 91/GPXD-SXD ngày 11/12/2015; 92/GPXD-SXD ngày 11/12/2015; 93/GPXD-SXD ngày 11/12/2015;

-   Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  số 3387144632, chứng nhận thay đổi lần đầu  ngày 27/04/2010; thay đổi lần hai  ngày 25/03/2016, thay đổi lần ba ngày 15/6/2017;

- Hồ sơ bản vẽ thi công đã được sở xây dựng Vĩnh Phúc thẩm định số 3964/SXD/HĐXD ngày 02/12/2015.”

2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản bảo đảmđể bán đấu giá công khai.

3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:

a.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;

b.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c.Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

d.Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

e.Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ);

f.Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

4. Hồ sơ gồm có:

+ Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

+ Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

+ Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (Phí thẩm định giá được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản thẩm định giá trên chứng thư).

+ Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2019 của Bộ Tài Chính.

IV. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

- Thời hạn:

+    Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.

+    Kết thúc: 03ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank AMC.

- Liên hệ: Phòng Xử lý thu hồi nợ- Agribank AMCLTD,

+    Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà C3, số 194 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

+   Điện thoại :0243.7728432.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook