Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá khoản nợ

1. Khoản nợ cần thẩm định giá:

Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH DV&TM Hiếu Tiến vay vốn tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội.

Tổng dư nợ (tạm tính đến ngày 31/12/2023) là: 19.214.367.969 đồng. Trong đó: Dư nợ gốc là: 10.699.980.000 đồng; Dư nợ lãi là: 8.514.387.169 đồng.

Cụ thể dư nợ gốc, lãi của các Hợp đồng tín dụng như sau:

+ Hợp đồng tín dụng số 1460LAV201701061 ngày 14/8/2017, Tổng dư nợ: 10.545.184.875 đồng, trong đó: Dư nợ gốc: 5.762.000.000 đồng; Lãi trong hạn: 3.201.063.750 đồng; Lãi quá hạn: 1.582.121.125 đồng.

+ Hợp đồng tín dụng số: 1460LAV201701223 ngày 19/9/2017, Tổng dư nợ: 6.153.000.000 đồng, trong đó: Dư nợ gốc: 3.500.000.000 đồng; Lãi trong hạn: 1.776.250.000 đồng; Lãi quá hạn: 876.750.000 đồng.

+ Hợp đồng tín dụng số: 1460LAV201701613 ngày 11/12/2017,  Tổng dư nợ: 2.516.183.094 đồng, trong đó: Dư nợ gốc: 1.437.980.800 đồng; Lãi trong hạn: 728.343.405 đồng; Lãi quá hạn: 349.858.890 đồng

Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ cần thẩm định giá:

+ Tài sản thứ 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: số 2/99/114, tổ 24, phố Đức Giang, thị trấn Đức Giang, huyện Gia Lâm (nay là phượng Thượng Thanh, quận Long Biên), thành phố Hà Nội; diện tích 133 m²; theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 10119030949, hồ sơ gốc số: 6746.2002.QĐUB/29214.2002, do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 02/10/2002.

+ Tài sản thứ 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Căn hộ số 11, Lô 3, ngách 560/3, phố Nguyễn Văn Cừ, tổ 10, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; diện tích 80 m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 513732, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 581 do UBND quận Long Biên cấp ngày 08/3/2012.

Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa khoản nợ ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

2.   Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:

a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;

b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin,... để thẩm định giá tài sản bảo đảm);

f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

3.   Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định)

4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ.

- Thời hạn nộp hồ sơ:kể từ ngày Agribank AMC phát hành thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá hoặc Agribank AMC đăng công khai thông tin lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá trên website của Agribank AMC đến hết thứ 4 ngày 17/4/2024.    

- Địa điểm: Agribank AMC, Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phốHà Nội. Điện thoại: 024.37728435. 

Agribank AMC sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook