Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá khoản nợ

1.Tên, địa chỉ của người yêu cầu thẩm định giá:

- Người yêu cầu thẩm địnhgiá: Agribank Chi nhánh Củ Chi.

- Địa chỉ: số 44 Tỉnh Lộ 8, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

- Đại diện người yêu cầu thẩm định giá: Agribank AMC LTD. (Theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 539/2023/HĐDV/AMC-CNCUCHI ngày 13/9/2023 và văn bản ủy quyền số 539/2023/UQ.CNCUCHI-AMC ngày 13/9/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh Củ Chi và Agribank AMC LTD)

- Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, Số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

2.Khoản nợ cần thẩm định giá: Khoản nợ của Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huytại Agribank Chi nhánh Củ Chi theo Hợp đồng tín dụng (HĐTD) số 6120-LAV-201013350 ngày 01/10/2010 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTD số 01/PLHĐ ngày 16/3/2011; số 02/PLHĐ ngày 06/5/2011như sau:

- Nợ gốc: 24.404.893.240đồng.

- Nợ lãi: 55.928.513.929 đồng (tạm tính 20/8/2023).

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 20/8/2023 cho đến khi Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Củ Chi

3.Nguồn gốc của khoản nợ:Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy (Địa chỉ trụ sở: số 91 Trần Não, khu phố 2, Phường Bình An, TP.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) tại Agribank Chi nhánh Củ Chi có nguồn gốc từ Hợp đồng tín dụng (HĐTD) số 6120-LAV-201013350 ngày 01/10/2010 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTD số 01/PLHĐ ngày 16/3/2011; số 02/PLHĐ ngày 06/5/2011 ký giữa Agribank Chi nhánh Củ Chi và bên vay vốn là Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy.

4.Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

- Hợp đồng tín dụng (HĐTD) số 6120-LAV-201013350 ngày 01/10/2010 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTD số 01/PLHĐ ngày 16/3/2011; số 02/PLHĐ ngày 06/5/2011 ký giữa Agribank Chi nhánh Củ Chi và bên vay vốn là Công ty TNHH TMDV Điện tử Ngọc Huy;

- Hợp đồng thế chấp QSDĐ của bên thứ ba số 6120-LCP-201001625 ngày 25/10/2010 được chứng nhận tại Văn phòng công chứng Trung Tâm – Quận 3, số công chứng 006165, quyển số 04/TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 26/10/2010 tại Phòng tài nguyên và Môi trường Quận Bình Thạnh;

- Hợp đồng thế chấp QSDĐ của bên thứ ba số 6120-LCP-201001622 ngày 18/3/2011 được chứng nhận tại Văn phòng công chứng Củ Chi, số công chứng 000820 quyển số 02/TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 21/3/2011 tại Văn Phòng đăng ký QSDĐ Quận 1;

- Hợp đồng thế chấp QSDĐ của bên thứ ba số 6120-LCP-201001621 ngày 6-8/10/2010 được chứng nhận tại Văn phòng công chứng Trung Tâm – Quận 3, số công chứng 005711 quyển số 04/TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 13/10/2010 tại Phòng tài nguyên và Môi trường Quận 1;

- Đơn khởi kiện Công ty TNHH TMDV Điện tử Ngọc Huy tại Tòa án nhân dân huyện Củ Chi ngày 31/5/2012;

- Thông báo về phiên hòa giải số 134/TB-TA của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi ngày 12/6/2024;

- Quyết định xem xét thẩm định tại chỗ số 176/2014/QĐ-TĐTC ngày 14/7/2014 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;

- Quyết định xem xét thẩm định tại chỗ số 177/2014/QĐ-TĐTC ngày 14/7/2014 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;

- Thông báo số 223/THACC ngày 16/7/2014 về việc xem xét, thẩm định tại chỗ của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;

- Thông báo số 224/THACC ngày 16/7/2014 về việc xem xét, thẩm định tại chỗ của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;

- Biên bản về việc không tiến hành hòa giải được ngày 22/12/2014;

- Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 231/2015/QĐST-KDTM ngày 17/6/2015 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;

- Quyết định hoãn phiên tòa số 13/2015/QĐST-KDTM ngày 14/7/2015 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;

- Văn bản yêu cầu thẩm định tại chỗ số 608/2017/CV-NHNoCC-PC ngày 25/7/2017 của Agribank Chi nhánh Củ Chi;

- Văn bản đề nghị xem xét đưa vụ án ra xét xử số 1226/2018/CV-NHNoCC-PC ngày 04/12/2018 của Agribank Chi nhánh Củ Chi;

- Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải số 655/TB-TA ngày 25/12/2019 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;

- Quyết định xem xét thẩm định tại chỗ số 76/2020/QĐ-XXTĐTC ngày 13/8/2020 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;

- Quyết định xem xét thẩm định tại chỗ số 77/2020/QĐ-XXTĐTC ngày 13/8/2020 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;

- Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ số 17/2021/QĐ-XXTĐTC ngày 25/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;

- Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải số 44/TB-TA ngày 24/02/2021 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;

- Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 144/2021/QĐXXST-DS ngày 07/4/2021 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;

- Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ số 690/2022/QĐ-XXTĐTC ngày 31/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;

- Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ số 691/2022/QĐ-XXTĐTC ngày 31/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;

- Văn bản chứng kiến việc xem xét thẩm định tại chỗ số 699/TAHCC ngày 31/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.

5.Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:

5.1. Tài sản bảo đảm khoản vay của Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy tại Agribank Chi nhánh Củ Chi theo Hợp đồng thế chấp QSDĐ của bên thứ ba số 6120-LCP-201001625 ngày 25/10/2010 2010 ký giữa Agribank Chi nhánh Củ Chi, bà Nguyễn Ngọc Thiên Kim và Công ty TNHH Ngọc Huyđược chứng nhận tại Văn phòng công chứng Trung Tâm - Quận 3, số công chứng 006165, quyển số 04/TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 26/10/2010 tại Phòng tài nguyên và Môi trường Quận Bình Thạnh, cụ thể như sau:

Tài sản bảo đảm:Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (theo GCN Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Hồ sơ gốc số: 19743/2002 do UBND TP.HCM cấp ngày 01/10/2002),cụ thể:

   a) Đất ở:

+  Thửa đất số: 1039.

+  Tờ bản đồ số: 2BDC P26QBT

+  Diện tích: 91,43 m2

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 91,43 m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

+ Thời gian sử dụng: lâu dài.

b) Nhà ở:

+ Địa chỉ: số 28A, Nguyễn Xí (số cũ 223/2D Xô Viết Nghệ Tĩnh), phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

+ Diện tích xây dựng: 48,80m2

+ Kết cấu: Tường gạch mái tôn.

+ Số tầng: 1 tầng.

5.2. Tài sản bảo đảm khoản vay của Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy tại Agribank Chi nhánh Củ Chi theo Hợp đồng thế chấp QSDĐ của bên thứ ba số 6120-LCP-201001622 ngày 18/3/2011ký giữa Agribank Chi nhánh Củ Chi, ông Nguyễn Văn Huyện và bà Châu Kim Hoa và Công ty TNHH Ngọc Huyđược chứng nhận tại Văn phòng công chứng Củ Chi, số công chứng 000820 quyển số 02/TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 21/3/2011 tại Văn Phòng đăng ký QSDĐ Quận 1và Hợp đồng thế chấp QSDĐ của bên thứ ba số 6120-LCP-201001621 ngày 6-8/10/2010 ký giữa Agribank Chi nhánh Củ Chi, ông Nguyễn Văn Huyện và bà Châu Kim Hoa và Công ty TNHH Ngọc Huyđược chứng nhận tại Văn phòng công chứng Trung Tâm – Quận 3, số công chứng 005711 quyển số 04/TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 13/10/2010 tại Phòng tài nguyên và Môi trường Quận 1,cụ thể như sau:

a) Tài sản thứ nhất:Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 109A, Bến Chương Dương (nay là đường Võ Văn Kiệt), phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số phát hành: 797602674602735, số hồ sơ gốc: 2508/2007/UB-GCN do UBND Quận 1, TP.HCM cấp ngày 25/7/2007, được Văn Phòng đăng ký đất đai Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh cập nhật thay đổi ngày 21/3/2011.

Đất ở:

Thửa đất số: 61.

Tờ bản đồ số: 45

Diện tích: 77,9 m2

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 77,9 m2

Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

Thời gian sử dụng: lâu dài.

Nhà ở:

Địa chỉ: số 109A, Bến Chương Dương (nay là đường Võ Văn Kiệt), phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Diện tích xây dựng: 77,9m2

Diện tích sàn: 155,8 m2

Kết cấu: Tường gạch, sàn gỗ, mái ngói.

Số tầng: 2 tầng.

b) Tài sản thứ hai:Quyền sở hữu nhà ở tại số 109B, Bến Chương Dương (nay là đường Võ Văn Kiệt), phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở số: 41/HGN-Q.1 do Sở nhà đất UBND TP.HCM cấp ngày 18/01/1991, được Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh cập nhật thay đổi ngày 13/10/2010.

Địa chỉ: số 109B, Bến Chương Dương (nay là đường Võ Văn Kiệt), phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Diện tích sàn xây dựng: 123,96m2

Thời hạn sử dụng: lâu dài

Kết cấu: Loại nhà phố, cấp 3, trệt + lầu gỗ, mái ngói.

6.Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa khoản nợ ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

7.Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:

a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc danh sách được Agribank lựa chọn  và đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;

b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin,... để thẩm định giá khoản nợ);

f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

8.Hồ sơ gồm có:

-  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

-  Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

-  Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá.

9.Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

-  Thời gian nhận hồ sơ:Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày Agribank AMC LTD đăng công khai thông tin lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giátrên website của Agribank/Agribank AMC LTD, tùy điều kiện nào đến trước.

-  Địa điểm: Phòng Quản lý, khai thác tài sản - Agribank AMC LTD,

-  Địa chỉ:Lầu 2, số3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những doanh nghiệp thẩm định giá không nhận được thông báo sẽ không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook