Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá khoản nợ

1.   Khoản nợ cần thẩm định giá:

Toàn bộ khoản nợ của ông Trịnh Quang Thắng tại Agribank Chi nhánh Tràng An theo Hợp đồng tín dụng số 1305-LAV-201600360 ký ngày 13/5/2016.

2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị thị trường của khoản nợ để đấu giá công khai.

3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định đấu giá:

a. Doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.

b. Doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín.

e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ)

f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định và phát hành chứng thư trong 07 ngày làm việc từ thời điểm ký Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá (Trường hợp được lựa chọn).

4. Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).

5.   Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

- Thời hạn: Bắt đầu từ ngày phát hành thông báo đến 17 giờ ngày 20/7/2021.

- Địa điểm: Agribank AMCLTD, địa chỉ số: Tầng 5 tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Vũ Đức Quảng (SĐT: 0898.360.000)

- Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook