Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá khoản nợ

1. Tài sản cần thẩm định giá:

Toàn bộ khoản nợ của Ông Trần Quốc Tuấn và Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy tại AgribankChi nhánh 9 theo hợp đồngtín dụngsố6300LAV201701719 ký ngày 23/08/2017. Giá trị ghi sổ của toàn bộ khoản nợ tạm tính đến 21/04/2021:

-  Nợ gốc: 8.682.177.246 đồng.

-  Nợ lãi tạm tính đến 21/04/2021: 2.494.156.896 đồng.

2. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa khoản nợ ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:

a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;

b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin,... để thẩm định giá tài sản bảo đảm);

f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

4. Hồ sơ gồm có:

-  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

-  Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

-  Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá.

5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

-  Thời gian nhận hồ sơ:

   + Bắt đầu: kể từ ngày Agribank AMC LTD phát hành văn bản thông báo.

   + Kết thúc: 03 (ba) ngày kể từ ngày Agribank AMC LTD phát hành thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giáhoặc Agribank AMC LTD đăng công khai thông tin lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giátrên website của Agribank/AgribankAMC LTD, tùy điều kiện nào đến trước.

-  Địa điểm: Phòng Quản lý, khai thác tài sản - Agribank AMCLTD,

-  Địa chỉ:Lầu 2, số3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những doanh nghiệp thẩm định giá không nhận được thông báo sẽ không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ. 

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook