Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá khoản nợ

1.Khoản nợ cần thẩm định giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩatại Agribank Chi nhánh Trường Sơn theo Hợp đồng tín dụng số 1608-LAV-200800226 ngày 24/12/2008.

2.Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:

+ Là 32 Quyền sử dụng đấttại xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.Thửađấtsố:từ thửa 1571-1 đến 1571-14, từ thửa 1571-15 đến 1571-32, tờ bản đồ số 4 (theo tài liệu chỉnh lý năm 1991), diện tích: 6.250,3m2; mục đích sử dụng: xây dựng khu nhà ở; thời hạn sử dụng: lâu dàitheo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sốvào sổ cấp Giấy CNQSDĐ: T00773/4a do Sở Tài Nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/6/2007.

+ Hợp đồng thế chấp tài sản số1608-LCP-200800230kýngày 24/12/2008 giữa Agribank Chinhánh Trường Sơn, Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩađược chứng nhậntại Phòng công chứng số 4 Tp. Hồ Chí Minh ngày 24/12/2008,số công chứng 047371, quyển TP/CC-SCC/HĐGDvà đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm thông tin tài nguyên- môi trường và đăng ký nhà đất Tp. Hồ Chí Minh, số đăng ký 41-2008-012885, số thứ tự ghi sổ 12885 ngày 24/12/2008.

+ Tài sản bị cưỡng chế kê biên thi hành án dân sự theo Quyết định số 116/QĐ-CCTHA ngày 20/3/2014 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

3.Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị khoản nợ để bán đấu giá theo quy định pháp luật.

4.Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định đấu giá:

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo Luật giá và các quy định pháp luật có liên quan;

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

- Thẩm định viên về giá đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

- Có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm;

- Có số lượng thẩm định viên về giá tối thiểu 03 người;

- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư thẩm định giá và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định giá theo quy định pháp luật.

5.Hồ sơ gồm có:

  • Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèmmô tả năng lực, kinh nghiệm.
  • Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (Phí thẩm định giá được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị thẩm định giá theochứng thư).

6.Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ.

  • Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện)
  • Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
  • Kết thúc: 05(năm) ngày làm việc kể từ ngày Agribank hoặc Agribank AMC LTD đăng công khai thông tin lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá trên website của Agribank hoặc Agribank AMCLTD.                  
  • Địa điểm: Agribank AMCLTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
  • Đầu mối liên hệ: Ông Lê Hồ Thắng (Điện thoại : 0978488480)
  • Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.
TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook