Thông báo lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản

1.Thông tin về tài sản cần Thẩm định giá:

1.1. Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DĐ 091292, số vào sổ cấp GCN: CS 04902 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 03/03/2022 cho Bà Hoàng Thị Ngát. Chi tiết về quyền sử dụng đất được mô tả cụ thể trong Giấy chứng nhận như sau:

- Thửa đất số: 80, tờ bản đồ số: 46

- Địa chỉ: Thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Diện tích: 2004,0 m2 (Bằng chữ: Hai nghìn không trăm linh bốn phẩy không mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 1442,5 m2, đất rừng sản xuất: 561,5 m2;

- Thời hạn sử dụng: Đất ở nông thôn: Lâu dài; đất rừng sản xuất: Sử dụng đến ngày 15/10/2043

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 1442,5 m2; Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 561,5 m2

- Nhà ở: -/-;

- Công trình xây dựng khác: -/-;

- Rừng sản xuất là rừng trồng: -/-;

- Cây lâu năm: -/-;

- Ghi chú: Thửa đất có 490,5 m2 thuộc quy hoạch giao thông.

1.2.  Nguồn gốc tài sản bảo đảm:Làtài sản bảo đảm cho khoản vay củaCông ty TNHH đầu tư thương mại Kim Chungtheo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/KC/HĐTC, số công chứng 00000647 quyển số 01/2022 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 04/3/2022 được ký giữa Bên thế chấp là Bà Hoàng Thị Ngát và Bên nhận thế chấp là Agribank

2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sảnđể bán đấu giá công khai.

3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:

a.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;

b.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c.Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

d.Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

e.Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm);

f.Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

4. Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá.

Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2019 của Bộ Tài chính.

5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

Thời hạn:

+  Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.

+  Kết thúc: 03ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank AMC.

Liên hệ: Phòng Xử lý tài sản thu hồi nợ- Agribank AMC;

+    Địa chỉ: Tầng 8, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

+   Điện thoại :0243.7728432

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook