Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản

1.Tài sản bảo đảm cần thẩm định giá:

1.1.Quyền sử dụng đất:

 -Thửa đất số: 383                              Tờ bản đồ số: 6                           

-Địa chỉ: 331 đường Tô Ký, Ấp mới 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP. HCM .

-Diện tích: 897,9 m2 (Bằng chữ: Tám trăm chín mươi bảy phẩy chín mét vuông).

-Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

-Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 888,6 m2, đất trồng cây lâu năm 9,3 m2.

-Thời hạn sử dụng: Đất ở Lâu dài, Đất trồng cây lâu năm đến ngày 23/01/2069.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 888,6m2; Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 9,3m2.

1.2.Tài sản gắn liền với đất (Nhà ở):

-Địa chỉ: 331đường Tô Ký, Ấp mới 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP. HCM

- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ

-Diện tích xây dựng: 252m2 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai mét vuông)

- Diện tích sàn: 316,5 m2 (Bằng chữ: Ba trăm mười sáu phảy năm mét vuông)

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng.

- Cấp (Hạng):-/-

- Thời hạn sở hữu:-/-

1.3. Các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản bảo đảm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 661846, số vào số cấp GCN: CS 01698, do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM cấp ngày 27/9/2019. Đăng ký thay đổi thông tin chuyển nhượng ngày 07/10/2019.

- Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 03/10/2019.

2.Nguồn gốc của tài sản:

Là tài sản của Ông Nguyễn Đức Anhthế chấp, bảo đảm cho khoản vay Công ty TNHH TM DV XNK Thiên Đan tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn theo Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 1608-LCL-201900340 ngày 22/10/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Trường Sơn (Bên nhận thế chấp) và Ông Nguyễn Đức Anh (Bên thế chấp)được Văn phòng công chứng Mai Việt Cường, địa chỉ số: 236 Cao Thắng, phường 12, quận 10, TP.Hồ Chí Minh; Số công chứng: 020354; Quyển số: 10TP/CC-SCC/HĐGD chứng nhận và đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 23/10/2019 tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.

3.Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa tài sản nêu trên ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

4. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định đấu giá:

a.Doanh nghiệpthẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài Chính.

b.Doanh nghiệpthẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c.Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ Tài Chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

d.Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín.

e.Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm).

f.Các tiêu chí khác: Cung cấp Chứng thưthẩm định giátheo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

5. Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệpvà Bản mô tả năng lực kinh nghiệmcủa doanh nghiệp thẩm định giá.

Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá: Phí dịch vụ thẩm định giá sau thuế đã bao gồm chi phí khảo sát thực tế tài sản(tỷ lệ % phí x giá trị TSBĐ trên Chứng thư).

6. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

Thời gian:03 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá được đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank, Agribank AMC LTD.

- Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơđến Agribank AMC LTD.

Địa điểm nộp hồ sơ: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

Đầu mối liên hệ: ÔngNguyễn Việt Hưng(Điện thoại:  0965139686)

 (Lưu ý: Agribank AMC LTD không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với các doanh nghiệp thẩm định giá không được lựa chọn) 

 

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook