Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ

1.Thông tin người có khoản nợ cần thẩm định giá:

1.1.  Người có khoản nợ cần thẩm định giá: Agribank Chi nhánh Tân Bình

Địa chỉ: số 1200 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM

1.2. Đại diện cho người có khoản nợ cần thẩm định giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD)

theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 63/2024/HĐDV/CNTB-AMC ngày 03/6/2024 và Văn bản ủy quyền số 63/2024/UQ.CNTB-AMC ngày 03/6/2024 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và Agribank AMC LTD về việc xử lý thu hồi khoản nợ Công ty TNHH Mê Kông Đông Dương)

Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam

2.Khoản nợ cần thẩm định giá:

    Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH Mê Kông Đông Dươngtại Agribank Chi nhánh Tân Bìnhtheo hợp đồng tín dụng số 1901-LAV-201100092 ngày 30/01/2011ký giữa Agribank Chi nhánh Bình Phúvà Công ty TNHH Mê Kông Đông Dương(khoản nợ có tài sản bảo đảm).

    Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 31/5/2024 là: 19.076.671.528 đồng,

Trong đó:

     - Dư nợ gốc           :   5.225.000.000 đồng

    - Nợ lãi trong hạn   :   9.485.184.722 đồng

    - Nợ lãi quá hạn    :   4.398.486.806 đồng

Ghi chú:Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày31/5/2024 cho đến khi Công ty TNHH Mê Kông Đông Dươngtại Agribank Chi nhánh Tân Bình.

3.Nguồn gốc của khoản nợ:    

 Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH Mê Kông Đông Dươngtại Agribank Chi nhánh Tân Bìnhtheo hợp đồng tín dụng số 1901-LAV-201100092 ngày 30/01/2011ký giữa Agribank Chi nhánh Bình Phúvà Công ty TNHH Mê Kông Đông Dương.

4. Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

  - Hợp đồng tín dụng số 1901-LAV-201100092 ngày 30/01/2011ký giữa Agribank Chi nhánh Bình Phúvà Công ty TNHH Mê Kông Đông Dương;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1901-LCP-200800461 ngày 02/12/2008 ký giữa Agribank Chi nhánh KCN Tân Bình,Công ty TNHH Mê Kông Đông Dương với ôngVũ Đình Thịnh và bà Đỗ Thị Yến, được Phòng công chứng số 4 TP.HCM chứng nhận ngày 02/12/20218, SCC: 043454, quyển số: 3TP/CC-SCC/HĐGD, đăngký giao dịch bảo đảm ngày 04/12/2018 tại Phòng Tài nguyên Môi trường quận Gò Vấp, TP.HCM;

- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 1901-LCP-201500116 ngày 18/12/2015 ký giữa Agribank Chi nhánh Bình Phú Công ty TNHH Mê Kông Đông Dương với Công ty CP Đầu tư Phước Nam Ninh Thuận – CN TP.HCM;

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.

5.Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

5.1.Tài sản bảo đảm 01: Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở

Địa chỉ tài sản:  số 326 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, Tp.HCM

Chủ sở hữu: ông(bà) Vũ Đình Thịnh + Đỗ Thị Yến

   -Các giấy tờ về tài sản:

+ Hợp đồng thế chấp tài sản số 1901-LCP-200800461 ngày 02/12/2008 ký giữa Agribank Chi nhánh KCN Tân Bình,Công ty TNHH Mê Kông Đông Dương với ôngVũ Đình Thịnh và bà Đỗ Thị Yến, được Phòng công chứng số 4 TP.HCM chứng nhận ngày 02/12/20218, SCC: 043454, quyển số: 3TP/CC-SCC/HĐGD, đăngký giao dịch bảo đảm ngày 04/12/2018 tại Phòng Tài nguyên Môi trường quận Gò Vấp, TP.HCM;

 + Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số phát hành 70125154660, hồ sơ gốc số 2136/2002 do UBND quận Gò Vấp, Tp.HCM cấp ngày 16/08/2002 + 01 trang bổ sung;   

5.2.Tài sản bảo đảm 02: Một phần Quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Phước Nam, Ninh Thuận

Địa chỉ tài sản:  xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Nam- Ninh Thuận

-Các giấy tờ về tài sản:

+ Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 1901-LCP-201500116 ngày 18/12/2015 ký giữa Agribank Chi nhánh Bình Phú Công ty TNHH Mê Kông Đông Dương với Công ty CP Đầu tư Phước Nam Ninh Thuận – CN TP.HCM;

   + Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BB 631574, số vào sổ cấp GCN: CT 00132 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/08/2010.

6.Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa khoản nợ ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

7.Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:

a.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.

b.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c.Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

d.Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín.

e.Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ)

f.Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

8.Hồ sơ gồm có:

-  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

-  Bản mô tả năng lực kinh nghiệm

-  Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định, phí tính trên % giá trị khoản nợ trên chứng thư).

9.Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

-  Thời hạn nộp từ hồ sơ:từ ngày 07/6/2024 đến hết 17h ngày 10/6/2024.

- Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơđến Agribank AMC LTD,

-  Địa điểm: Agribank AMCLTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

(Lưu ý: Agribank AMC LTD không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với các doanh nghiệp thẩm định giákhông được lựa chọn).ÔNG

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook