Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ

1.Thông tin người có khoản nợ cần thẩm định giá:

1.1.  Người có khoản nợ cần thẩm định giá: Agribank Chi nhánh Tân Bình

Địa chỉ: số 1200 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM

1.2. Đại diện cho người có khoản nợ cần thẩm định giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD)

(theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 64/2024/HĐDV/CNTB-AMC ngày 05/6/2024 và Văn bản ủy quyền số 64/2024/UQ.CNTB-AMC ngày 05/6/2024 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và Agribank AMC LTD về việc xử lý thu hồi khoản nợ Công ty TNHH TM DV Dược phẩm Dương Dương Thành)

     Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam

2.Khoản nợ cần thẩm định giá:

    Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TM DV Dược phẩm Dương Dương Thànhtại Agribank Chi nhánh Tân Bìnhtheo hợp đồng tín dụng số6360-LAV-202000059 ngày 22/01/2020và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bìnhvà Công ty TNHH TM DV Dược phẩm Dương Dương Thành(khoản nợ có tài sản bảo đảm).

    Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 31/5/2024 là: 100.489.263.805 đồng,

Trong đó:

     - Dư nợ gốc           :   73.486.113.000 đồng

    - Nợ lãi trong hạn   :   26.766.290.441 đồng

    - Nợ lãi quá hạn    :        236.860.364 đồng

Ghi chú:Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày31/5/2024 cho đến khi Công ty TNHH TM DV Dược phẩm Dương Dương Thànhtại Agribank Chi nhánh Tân Bình.

3.Nguồn gốc của khoản nợ:    

Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TM DV Dược phẩm Dương Dương Thànhtại Agribank Chi nhánh Tân Bìnhtheo hợp đồng tín dụngsố 6360-LAV-202000059 ngày 22/01/2020và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bìnhvà Công ty TNHH TM DV Dược phẩm Dương Dương Thành

4. Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

  - Hợp đồng tín dụng số 6360-LAV-202000059 ngày 22/01/2020và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng  ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bìnhvà Công ty TNHH TM DV Dược phẩm Dương Dương Thành;

- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6360-LCL-201900884 ngày 29/10/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và ông Vũ Văn Khánh Duy (bên thế chấp), được VPCC Mai Việt Cường chứng nhận ngày 29/10/2019, SCC: 020867, quyển số: 10TP/CC-SCC/HĐGD, đăngký giao dịch bảo đảm ngày 29/10/2019 tại Chi nhánh VP đăng ký quận 10;

- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất số 6360-LCL-201900079 ngày 24/01/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và ông Hoàng Quốc Dũng (bên thế chấp), được VPCC Mai Việt Cường chứng nhận ngày 24/01/2019, SCC: 001585, quyển số: 01TP/CC-SCC/HĐGD, đăngký giao dịch bảo đảm ngày 24/01/2019 tại Chi nhánh VP đăng ký quận Thủ Đức;

- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6360-LCL-201900618 ngày 05/7/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và bà Nguyễn Thị Ngọc Phú (bên thế chấp), được VPCC Mai Việt Cường chứng nhận ngày 05/7/2019, SCC: 012487, quyển số: 07TP/CC-SCC/HĐGD, đăngký giao dịch bảo đảm ngày 05/7/2019 tại Chi nhánh VP đăng ký quận Bình Thạnh;

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.

5.Tài sản bảo đảm củakhoản nợ:

5.1.Tài sản bảo đảm 01: Quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ số 690 Đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, TP.HCM do Ông Vũ Văn Khánh Duy làm chủ sở hữu, chi tiết tài sản:

 - Quyền sử dụng đất: Đất ở

+Thửa đất số: 23,Tờ bản đồ số: 61

+ Địa chỉ thửa đất: 690 Đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

+ Diện tích: 134,7 m2 (Bằng chữ: Một trăm ba mươi bốn phẩy bảy mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 134,7 m2

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị

+Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

+Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

-  Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở

+ Mua nhà theo Nghị định 61/CP

+ Nhà phố 2 tầng, diện tích xây dựng: 134,7 m2, diện tích sử dụng: 189,96 m

+Kết cấu: Tường gạch, sàn gỗ, mái tôn.

-Các giấy tờ về tài sản:

  + Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6360-LCL-201900884 ngày 29/10/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và ông Vũ Văn Khánh Duy (bên thế chấp), được VPCC Mai Việt Cường chứng nhận ngày 29/10/2019, SCC: 020867, quyển số: 10TP/CC-SCC/HĐGD, đăngký giao dịch bảo đảm ngày 29/10/2019 tại Chi nhánh VP đăng ký quận 10;

+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số phát hành: AĐ 523806, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H02729/27 do UBND Quận 10, TP.HCM cấp ngày 07/6/2006, cập nhật nội dung thay đổi ngày 25/10/2019;

+Thông báo về việc nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 23/10/2019

5.2.Tài sản bảo đảm 02: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 539, Tờ bản đồ số: 54, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM do Ông Hoàng Quốc Dũng làm chủ sở hữu, chi tiết tài sản:

 + Thửa đất số: 539, Tờ bản đồ số: 54

+Địa chỉ: Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM

+ Diện tích: 417 m2 (Bằng chữ: Bốn trăm mười bảy mét vuông)

 +Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất ở 369,2 m2; đất trồng cây hàng năm khác 47,8 m2

  + Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; đất trồng cây hàng năm khác: 6/2019

  +Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất: 369,2 m2; Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 47,8 m2

  -Các giấy tờ về tài sản:

   + Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất số 6360-LCL-201900079 ngày 24/01/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và ông Hoàng Quốc Dũng (bên thế chấp), được VPCC Mai Việt Cường chứng nhận ngày 24/01/2019, SCC: 001585, quyển số: 01TP/CC-SCC/HĐGD, đăngký giao dịch bảo đảm ngày 24/01/2019 tại Chi nhánh VP đăng ký quận Thủ Đức;

+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BX 636204, số vào sổ cấp giấy chứng nhận:CH03429 do UBND Quận Thủ Đức, TP.HCM cấp ngày 26/02/2015 và cập nhật chuyển nhượng cho Ông Hoàng Quốc Dũng ngày 11/01/2019;

+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 10/01/2019;

+ Văn bản cam kết tài sản riêng của vợ, chồng.

5.3. Tài sản bảo đảm thứ 3: Quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ số 482/84 Lê Quang Định (số cũ: 237/182D Nguyễn Văn Đậu), Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM do Bà Nguyễn Thị Ngọc Phú làm chủ sở hữu, chi tiết tài sản:

- Quyền sử dụng đất: Đất ở

+ Thửa đất số: 90, Tờ bản đồ số: 8 (sơ đồ nền) ;

+ Địa chỉ: 482/84 Lê Quang Định (số cũ: 237/182D Nguyễn Văn Đậu), Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

+  Diện tích: 145,8 m2

+ Hình thức sử dụng: Riêng 145,8 m2; Chung: Không m2.

   - Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở

+ Tổng diện tích sử dụng: 144,6m2

+ Diện tích xây dựng: 47,4m2

+ Kết cấu nhà: Vách gạch, sàn BTCT, mái BTCT

+ Số tầng: 3 + sân + sân thượng

 -Các giấy tờ về tài sản:

+ Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6360-LCL-201900618 ngày 05/7/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và bà Nguyễn Thị Ngọc Phú (bên thế chấp), được VPCC Mai Việt Cường chứng nhận ngày 05/7/2019, SCC: 012487, quyển số: 07TP/CC-SCC/HĐGD, đăngký giao dịch bảo đảm ngày 05/7/2019 tại Chi nhánh VP đăng ký quận Bình Thạnh

+ Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số:3183/2002 do UBND TP.HCM cấp ngày 04/02/2002 và cập nhật chuyển nhượng cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Phú ngày 10/01/2018;

 + Thông báo v/v nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 08/01/2018;

+ Văn bản thỏa thuận về tài sản ngày 02/01/2018;

+ Chứng nhận số nhà số: 312/CN-UBND do UBND Quận Bình Thạnh, TP.HCM cấp ngày 27/3/2017.

6.Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa khoản nợ ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

7.Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:

a.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.

b.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c.Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

d.Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín.

e.Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ)

f.Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

8.Hồ sơ gồm có:

-  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

-  Bản mô tả năng lực kinh nghiệm

-  Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định, phí tính trên % giá trị khoản nợ trên chứng thư).

9.Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

-  Thời hạn nộp từ hồ sơ:từ ngày 07/6/2024 đến hết 17h ngày 10/6/2024.

- Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơđến Agribank AMC LTD,

-  Địa điểm: Agribank AMCLTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

(Lưu ý: Agribank AMC LTD không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với các doanh nghiệp thẩm định giákhông được lựa chọn).ÔNG 

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook