Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ

1.Thông tin người có khoản nợ cần thẩm định giá:

Người có khoản nợ cần thẩm định giá: Agribank Chi nhánh Tân Bình

Địa chỉ: số 1200 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM

 Đại diện cho người có khoản nợ cần thẩm định giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD)

(theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 65/2024/HĐDV/CNTB-AMC ngày 05/6/2024 và Văn bản ủy quyền số 65/2024/UQ.CNTB-AMC ngày 05/6/2024 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và Agribank AMC LTD về việc xử lý thu hồi khoản nợ Công tyTNHH Đầu tư Thương mại Dược phẩm Nhà Việt)

 Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam

2.Khoản nợ cần thẩm định giá:

    Toàn bộ khoản nợ của Công tyTNHH Đầu tư Thương mại Dược phẩm Nhà Việttại Agribank Chi nhánh Tân Bìnhtheo hợp đồng tín dụng số 6360-LAV-202000176 ngày 31/3/2020 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bìnhvà Công tyTNHH Đầu tư Thương mại Dược phẩm Nhà Việt(khoản nợ có tài sản bảo đảm).

    Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 31/5/2024 là: 104.588.772.871 đồng,

Trong đó:

     - Dư nợ gốc           :   76.588.108.800 đồng

    - Nợ lãi trong hạn   :   27.762.163.135 đồng

    - Nợ lãi quá hạn    :         238.500.936 đồng

Ghi chú:Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày31/5/2024 cho đến khi Công tyTNHH Đầu tư Thương mại Dược phẩm Nhà Việttại Agribank Chi nhánh Tân Bình.

3.Nguồn gốc của khoản nợ:    

Toàn bộ khoản nợ của Công tyTNHH Đầu tư Thương mại Dược phẩm Nhà Việttại Agribank Chi nhánh Tân Bìnhtheo hợp đồng tín dụng số 6360-LAV-202000176 ngày 31/3/2020 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bìnhvà Công tyTNHH Đầu tư Thương mại Dược phẩm Nhà Việt(khoản nợ có tài sản bảo đảm).

4. Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

  - Hợp đồng tín dụng số 6360-LAV-202000176 ngày 31/3/202và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bìnhvà Công tyTNHH Đầu tư Thương mại Dược phẩm Nhà Việt;

- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6360-LCL-201901071 ngày 31/12/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và bà Nguyễn Thị Thu Tuyền (bên thế chấp), được VPCC Mai Việt Cường chứng nhận ngày 31/12/2019, SCC: 025415, quyển số: 12TP/CC-SCC/HĐGD, đăngký giao dịch bảo đảm ngày 31/12/2019 tại Chi nhánh VP đăng ký quận 10;

- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6360-LCL-202000136 ngày 24/3/2020 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và bà Nguyễn Thị Thu Tuyền (bên thế chấp), được VPCC Mai Việt Cường chứng nhận ngày 24/3/2020, SCC: 004460, quyển số: 03TP/CC-SCC/HĐGD, đăngký giao dịch bảo đảm ngày 24/3/2020 tại Chi nhánh VP đăng ký quận 10;

- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6360-LCL-202000081 ngày 27/02/2020 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và bà Nguyễn Thị Thu Tuyền (bên thế chấp), được VPCC Mai Việt Cường chứng nhận ngày 27/02/2020, SCC: 002667, quyển số: 02TP/CC-SCC/HĐGD, đăngký giao dịch bảo đảm ngày 27/02/2020 tại Chi nhánh VP đăng ký quận Gò Vấp;

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.

5.Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

5.1.Tài sản bảo đảm 01: Quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 440 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10, TP.HCMdo Bà Nguyễn Thị Thu Tuyền, chi tiết tài sản:

- Quyền sử dụng đất: Đất ở

+Thửa đất số: 35,Tờ bản đồ số: 15

+ Địa chỉ thửa đất: 440 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10, TP.HCM

+ Diện tích: 56,5 m2 (Bằng chữ: Năm mươi sáu phẩy năm mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Riêng: 56,5 m2; chung: không m2

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị

+Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở

+ Diện tích xây dựng: 56,5  m2

+ Diện tích sàn: 194,9 m2

-Các giấy tờ về tài sản:

+ Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6360-LCL-201901071 ngày 31/12/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và bà Nguyễn Thị Thu Tuyền (bên thế chấp), được VPCC Mai Việt Cường chứng nhận ngày 31/12/2019, SCC: 025415, quyển số: 12TP/CC-SCC/HĐGD, đăngký giao dịch bảo đảm ngày 31/12/2019 tại Chi nhánh VP đăng ký quận 10;

 + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BL 776224, số vào sổ cấp GCN:CH00642 do UBND Quận 10, TP.HCM cấp ngày 24/01/2013 và cập nhật chuyển nhượng cho Bà Nguyễn Thị Thu Tuyền ngày 25/12/2019;

+Thông báo về việc nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 24/12/2019.

5.2.Tài sản bảo đảm 02: Quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ số 223 đường Ba Tháng Hai, Phường 10, Quận 10, TP.HCM (trước đây là địa chỉ: 397 Ba Tháng Hai, Phường 10, Quận 10, TP.HCM)do Bà Nguyễn Thị Thu Tuyền làm chủ sở hữu, chi tiết tài sản:

-  Quyền sử dụng đất: Đất ở

   + Thửa đất số: 78- Tờ bản đồ số: 4, P.10, Q.10

   + Diện tích: 114,5 m2

   + Hình thức sử dụng: Riêng: 114,5 m2

    - Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở

+Tổng diện tích sử dụng: 243,2  m2

+ Diện tích xây dựng: 114,5 m2

-Các giấy tờ về tài sản:

+ Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6360-LCL-202000136 ngày 24/3/2020 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và bà Nguyễn Thị Thu Tuyền (bên thế chấp), được VPCC Mai Việt Cường chứng nhận ngày 24/3/2020, SCC: 004460, quyển số: 03TP/CC-SCC/HĐGD, đăngký giao dịch bảo đảm ngày 24/3/2020 tại Chi nhánh VP đăng ký quận 10;

+ Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số: 855/2003 do UBND TP.HCM cấp ngày 15/01/2003 và cập nhật chuyển nhượng cho Bà Nguyễn Thị Thu Tuyền ngày 20/3/2020;

+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 19/3/2020;

5.3. Tài sản bảo đảm thứ 3: Quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ số 179A Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCMdo Bà Nguyễn Thị Thu Tuyền làm chủ sở hữu, chi tiết tài sản:

  - Quyền sử dụng đất:

+ Thửa đất số: 691     ; Tờ bản đồ số: 74

+ Địa chỉ: 179A Phạm Văn Chiêu, phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM

+Diện tích: 325,8 m2 (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi lăm phẩy tám mét vuông).

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất ở 320,1m2, đất trồng cây hàng năm khác 5,7m2

+ Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây hàng năm khác: Đến hết tháng 11/2056

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận thừa kế đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất: 186,64m2; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 133,46m2; Nhận thừa kế đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 5,7m2

- Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở

+ Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ

+ Diện tích xây dựng: 195,9 m2; Diện tích sàn: 226,9m2

+ Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

+ Cấp (Hạng): Cấp 3

   -Các giấy tờ về tài sản:

  + Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6360-LCL-202000081 ngày 27/02/2020 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình và bà Nguyễn Thị Thu Tuyền (bên thế chấp), được VPCC Mai Việt Cường chứng nhận ngày 27/02/2020, SCC: 002667, quyển số: 02TP/CC-SCC/HĐGD, đăngký giao dịch bảo đảm ngày 27/02/2020 tại Chi nhánh VP đăng ký quận Gò Vấp;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CE 036600, số vào sổ cấp GCN: CH 09866 do UBND quận Gò Vấp, TP.HCM cấp ngày 21/10/2016và cập nhật chuyển nhượng cho Bà Nguyễn Thị Thu Tuyền ngày 25/02/2020;

+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 17/02/2020;

+ Văn bản cam kết tài sản riêng của vợ, chồng ngày 12/02/2020.

6.Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa khoản nợ ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

7.Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:

a.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.

b.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c.Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

d.Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín.

e.Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ)

f.Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

8.Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Bản mô tả năng lực kinh nghiệm

Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định, phí tính trên % giá trị khoản nợ trên chứng thư).

9.Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

Thời hạn nộp từ hồ sơ:từ ngày 07/6/2024 đến hết 17h ngày 10/6/2024.

- Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơđến Agribank AMC LTD,

Địa điểm: Agribank AMCLTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

(Lưu ý: Agribank AMC LTD không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với các doanh nghiệp thẩm định giákhông được lựa chọn).

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook