Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ

1.Thông tin người có khoản nợ cần thẩm định giá:

Người có khoản nợ cần thẩm định giá: Agribank Chi nhánh An Phú

Địa chỉ: số 310-312-314 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Đại diện cho người có khoản nợ cần thẩm định giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD)

 (theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 223/2020/HĐDV/AMC-CNANPHUngày 10/8/2020và Văn bản ủy quyền số 757/2020/UQ.CNANPHU-AMCngày 10/8/2020ký giữa Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh An Phú về việc xử lý thu hồi khoản nợ Công ty TNHH ô tô Minh Nguyệt)

Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam

2.Khoản nợ cần thẩm định giá:

    Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH ô tô Minh Nguyệttại Agribank Chi nhánh An Phútheo hợp đồng tín dụng số 1606-LAV-201800472 ngày 24/5/2018ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Ô tô Minh Nguyệt(khoản nợ có tài sản bảo đảm).

    Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 31/3/2024 là: 95.793.082.813 đồng

Trong đó:

- Nợ gốc  :  72.540.000.000 đồng;

- Nợ lãi    :  23.253.082.813 đồng.

Ghi chú:Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày31/3/2024 cho đến khi Công ty TNHH ô tô Minh Nguyệtthanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh An Phú.

3. Nguồn gốc của khoản nợ: Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH ô tô Minh Nguyệt(Địa chỉ:241 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) tại Agribank Chi nhánh An Phútheohợp đồng tín dụng số 1606-LAV-201800472 ngày 24/5/2018ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Ô tô Minh Nguyệt.

4. Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

  - Hợp đồng tín dụng số 1606-LAV-201800472 ngày 24/05/2018, ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh An Phú (Agribank Chi nhánh An Phú) và bên vay vốn là Công ty TNHH Ô tô Minh Nguyệt (viết tắt: Công ty Minh Nguyệt);

- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 1606LCP201600925 ngày 12/10/2016 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung, ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú với bên thế chấp là Công ty TNHH Ô tô Minh Nguyệt, được VPCC Nguyễn Cảnh - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 12/10/2016 số công chứng: 001709, quyển số: 01TP/CC-SCC/HĐGD.Và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung, số công chứng: 008812 và 004342;

-  Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 1606-LCP-201600556 ngày 17/12/2015 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú với Công ty Minh Nguyệt và bên bảo đảm là: ông Lý Minh Ban, ông Lý Minh Phương, ông Lý Minh Sang, bà Lý Thị Minh Nguyệt, được VPCC Phú Nhuận chứng nhận ngày 17/12/2015, số công chứng 022422, quyển số: 12TP/CC-SCC/HĐGD, đăngký giao dịch bảo đảm ngày 18/12/2015 tại Chi nhánh VP đăng ký quận Bình Thạnh;

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.

5.Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

4.1.Tài sản bảo đảm thứ nhất: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tại địa chỉ: A9(số mới 241)Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết tài sản như sau:

Thửa đất:

Thửa đất số: 2.

Tờ bản đồ số: 67 (theo tài liệu năm 2001).

Diện tích: 833,8 m2.

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Nhà ở:

Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ.

Diện tích xây dựng: 451,1 m2.

Diện tích sàn: 1069,8 m2.

Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng.

Cấp (Hạng): III.

- Hồ sơ pháp lý:

+ Giấy chứng nhận số BX134383, số vào sổ cấp GCN: CT38353 do UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/11/2014. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Công ty TNHH Ô tô Minh Nguyệt. Cập nhật thay đổi ngày 10/10/2016.

+ Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 1606LCP201600925 ngày 12/10/2016 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung, ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú với bên thế chấp là Công ty TNHH Ô tô Minh Nguyệt, được VPCC Nguyễn Cảnh - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 12/10/2016 số công chứng: 001709, quyển số: 01TP/CC-SCC/HĐGD;

Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 13/10/2016 tại Văn phòng đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh.

4.2. Tài sản bảo đảm thứ 2: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, tại địa chỉ: 101/42 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết tài sản như sau:

Thửa đất:

Thửa đất số: 90, Tờ bản đồ số: 27 (BĐĐC).

Diện tích: 43,5 m2.

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 43,5 m2.

Mục đích sử dụng: Đất ở.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Nhà ở:

Loại nhà: Nhà ở.

Diện tích xây dựng: 43,5 m2.

Tổng diện tích sử dụng: 81 m2.

Kết cấu nhà: Vách gạch, sàn gỗ, mái tole.

Số tầng: 2.

- Hồ sơ pháp lý:

+ Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4951/2004 do UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 15/11/2004;

+ Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 1606-LCP-201600556, ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú với Công ty Minh Nguyệt và bên bảo đảm là: ông Lý Minh Ban, ông Lý Minh Phương, ông Lý Minh Sang, bà Lý Thị Minh Nguyệt, được Văn phòng công chứng Phú Nhuận chứng nhận ngày 17/12/2015, số công chứng 022422, quyển số: 12TP/CC-SCC/HĐGD;

+ Đăngký giao dịch bảo đảm ngày 18/12/2015 tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai quận Bình Thạnh.

6.Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa khoản nợ ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

7.Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:

Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.

Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín.

Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ)

Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

8.Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Bản mô tả năng lực kinh nghiệm

Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định, phí tính trên % giá trị khoản nợ trên chứng thư).

9.Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

Thời gian:

+ Thời gian bắt đầu: Kể từ ngày Agribank AMC LTD phát hành thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giákhoản nợ

+ Thời gian kết thúc:03 ngàylàm việckể từ ngày thông báo lựa chọn đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank/Agribank AMC LTD, tùy điều kiện nào đến trước.

- Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơđến Agribank AMC LTD,

Địa điểm: Agribank AMCLTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

(Lưu ý: Agribank AMC LTD không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với các doanh nghiệp thẩm định giákhông được lựa chọn)

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook