Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ

1. Khoản nợ cần thẩm định giá:

 Toàn bộ khoản nợ của Xí nghiệp Kinh doanh Xuất nhập khẩu Tổng hợptại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội theo Hợp đồng tín dụng số 1460LAV201000188 ngày 31/5/2011 và Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 01/PLHĐ ngày 08/9/2011 (khoản nợ có tài sản bảo đảm).

- Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 31/12/2023 là: 38.135.524.805 đồng.

Trong đó: Nợ gốc : 24.990.000.000 đồng; Nợ lãi : 13.145.524.805 đồng.

(Ghi chú:Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/12/2023 cho đến khi Xí nghiệp Kinh doanh Xuất nhập khẩu Tổng hợp thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội)

2. Nguồn gốc của khoản nợ:

Toàn bộ khoản nợ của Xí nghiệp Kinh doanh Xuất nhập khẩu Tổng hợp (Địa chỉ trụ sở: Số 360 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội theo Hợp đồng tín dụng số 1460LAV201000188 ngày 31/5/2011 và Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 01/PLHĐ ngày 08/9/2011 ký giữa Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội với Xí nghiệp Kinh doanh Xuất nhập khẩu Tổng hợp

3. Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

- Hợp đồng tín dụng số 1460LAV201000188 ngày 31/5/2011 và Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 01/PLHĐ ngày 08/9/2011

- Hợp đồng thế chấp số 10/HĐTC/NHN-XNTH ngày 22/4/2010;

- Hợp đồng số 817/2014. Quyển số: 05/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 3/4/2014

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.

4. Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

- Tài sản bảo đảm 1: Các loại Thép là hàng hóa tồn kho luân chuyển

- Tài sản bảo đảm 2: Quyền tài sản phát sinh từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của QSD đất và các tài sản gắn liền với đất.

5. Mục đích thẩm định giá:

Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa khoản nợ ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

6. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ);

- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

7. Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm;

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định, phí tính trên % giá trị khoản nợ trên chứng thư).              

8. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp hồ sơ.

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính từ 8h đến 17h00 hàng ngày

+ Thời gian bắt đầu: Kể từ ngày Agribank AMC phát hành thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ

+ Thời gian kết thúc: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo lựa chọn đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank/Agribank AMC, tùy điều kiện nào đến trước.

- Địa điểm nộp hồ sơ:Phòng Quản lýkhai thác tài sản - Agribank AMC, địa chỉ: Tầng 8, số 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơ đến Agribank AMC .

 Agribank AMC sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook