Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 14.112.968.921 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 2.820.000.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:

a. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Hưng Yên II.

- Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).

- Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Khoản nợ cần đấu giá:

Toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Royal Việt Nam vay vốn tại Agribank Chi nhánh Hưng Yên II theo các Hợp đồng tín dụng số: 2407LAV201501012 ký ngày 22/5/2015; Hợp đồng tín dụng số: 2407LAV201602214 ký ngày 18/11/2016 và Hợp đồng tín dụng số: 2407LAV201602358 ký ngày 09/12/2016 giữa Agribank Chi nhánh Mỹ Hào (nay là Agribank Chi nhánh Hưng Yên II) và Công ty Cổ phần Đầu tư Royal Việt Nam.

2.1. Thông tin chi tiết về khoản nợ:

Giá trị ghi sổ của khoản nợ (tạm tính đến hết ngày 20/7/2021): 15.424.009.750 đồng, trong đó:       

- Dư nợ gốc: 10.766.787.500 đồng.

- Nợ lãi: 4.657.222.250 đồng, trong đó: Lãi trong hạn: 2.498.151.238 đồng; lãi tính theo lãi suất trong hạn của thời gian quá hạn: 1.439.494.674 đồng; lãi phạt quá hạn: 719.576.337 đồng.

2.2. Thông tin về tài sản bảo đảm củakhoản nợ:

Đơn vị: triệu đồng

TT

HĐBĐ

Ngày tháng ký HĐBĐ

Loại tài sản

Tình trạng pháp lý

Giá trị TSBĐ tại thời điểm định giá gần nhất

Phạm vi bảo đảm

1

01.2015.HĐTC.Royal

22/05/2015

Máy móc thiết bị

Đảm bảo

2.000.000.000

1.400.000.000

2

01/HĐTD/2016/RY

17/11/2016

Máy móc thiết bị

Đảm bảo

10.079.600.000

7.500.000.000

3

02/HĐTD/2016/RY

17/11/2016

Máy móc thiết bị

Đảm bảo

5.211.510.000

3.900.000.000

4

03/HĐTD/2016/RY

08/12/2016

Máy móc thiết bị

Đảm bảo

1.350.000.000

1.000.000.000

5

04/HĐTD/2016/RY

08/12/2016

Máy móc thiết bị

Đảm bảo

820.000.000

600.000.000

 

Tổng cộng

     

19.461.110.000

14.400.000.000

 

2.3 Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ và giấy tờ kèm theo: là khoản vay của Công ty Cổ phần Đầu tư Royal Việt Nam vay vốn tại Agribank Chi nhánh Hưng Yên II theo các Hợp đồng tín dụng số: 2407LAV201501012 ký ngày 22/5/2015; Hợp đồng tín dụng số:2407LAV201602214 ký ngày 18/11/2016 và Hợp đồng tín dụng số: 2407LAV201602358 ký ngày 09/12/2016 giữa Agribank Chi nhánh Mỹ Hào (nay là Agribank Chi nhánh Hưng Yên II) và Công ty Cổ phần Đầu tư Royal Việt Nam.

2.4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

- Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn)và theo phương thức “Có sao bán vậy.Người tham gia đấu giá khoản nợ có nghĩa vụ xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.

- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợđấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Royal Việt Nam vàcác bên liên quan đến tài sản bảo đảmvới các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty Cổ phần Đầu tư Royal Việt Nam, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank AMC, Agribank Chi nhánh Hưng Yên II và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

3. Giá khởi điểm là14.112.968.921 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, một trăm mười hai triệu, chín trăm sáu mươi tám nghìn, chín trăm hai mươi mốt đồng).

Giá khởi điểm này chưa bao gồm thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), thuế GTGT và các loại phí, lệ phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại phí khác.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại lệ phí khác mà pháp luật quy định người mua và người bán có trách nhiệm phải nộp.

4. Tiền đặt trước: 2.820.000.000 đồng (Bằng chữ:Hai tỷ, tám trăm hai mươi triệu đồng).

Thời gian nộp tiền đặt trước:ngày 15/09/2021, ngày 16/09/2021 và ngày 17/09/2021 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền của Giấy nộp tiền.

Số tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản chỉ định có thông tin như sau:

- Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh

- Số tài khoản: 15110000999579 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam -Chi nhánh Thành Đô.

Nội dung chuyển khoản: Khách hàng ... ( khách hàng ghi rõ họ và tên) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản…..(Ghi rõ tên tài sản).

5. Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn).

6. Thời gian tìm hiểu thông tin, mua hồ sơ đấu giá, đăng ký xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 01/09/2021 đến hết ngày 15/09/2021 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian và địa điểm xem tài sản: ngày 13/09/2021 và ngày 14/09/2021 (trong giờ hành chính). Nơi xem tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh hoặc Agribank Chi nhánh Hưng Yên II, hoặc Agribank AMC LTD.

8. Thời gian nộp phiếu trả giá: Khách hàng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

9. Thời gian đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 20/09/2021.

10. Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Phòng 104, tòa nhà Láng Trung, số 104 tổ 14, ngõ 850 đường Láng (Nay là: Số 60, ngõ 850 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

11. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Người tham gia đấu giá phải trực tiếp đến Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh để đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu đơn Công ty ban hành, Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh không nhận trường hợp uỷ quyền đăng ký).

+ Đối với cá nhân: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và Sổ hộ khẩu (bản chính/bản sao công chứng).

+ Đối với tổ chức: bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật. Người đại diện cho tổ chức đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải có giấy giới thiệu, giấy ủy quyền của tổ chức đó.

+ Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ đăng ký đấu giá nhưng không trực tiếp tham gia đấu giá, nếu ủy quyền cho người khác thay mình tham gia cuộc đấu giá thì việc ủy quyền phải thực hiện đúng quy định về pháp luật chứng nhận của cơ quan công chứng, chỉ ủy quyền 1 lần, văn bản ủy quyền được lưu trong hồ sơ đấu giá.

12Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp (Theo quy chế cuộc đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh)

13Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ trực tiếp tại cuộc đấu giá.

14. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

15. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank:

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.3772.8282

- Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh:

Địa chỉ: Số 60, ngõ 850 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0976.530.239.     

Lưu ý: Thông báonày thay cho thư mời tham gia đấu giá.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook