Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 17.556.500.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 1.755.650.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1.Thông tin tài sản bảo đảm bán đấu giá :

1.1. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai

- Địa chỉ: số 01 Trần Phú, khu Phước Hải, thị Trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

1.2. Đại diện cho người có tài sảnđấu giá:

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).

- Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

2.Tài sản đấu giá và hồ sơ pháp lý:

2.1Tài sản đấu giá:Là tài sản bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 40/2020/HĐTCTS-TG ngày 25/05/2020 ký giữa Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai (Bên nhận thế chấp) và Ông Lê Trọng Đại (bên thế chấp), Công ty TNHH XNK TMDV Tấn Giàu (bên vay vốn), được công chứng tại văn phòng công chứng Chí Linh, số Công chứng 686, quyển số 01-TP/CC-SCC/HĐGD ngày 25/05/2020. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 26/05/2020 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tp.Vũng Tàu,chi tiết tài sản:

Quyền sử dụng đất

Thửa đất số                : 123;

Tờ bản đồ số             : 95;

Địa chỉ                       : Lô E22, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Diện tích                    : 277m2;

Hình thức sử dụng    : Riêng 277m2, chung: Không;

Mục đích sử dụng    : Đất ở tại đô thị;

Thời hạn sử dụng      : Lâu dài;

Nguồn gốc sử dụng  : Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Ghi chú: Trên đất có công trình xây dựng trên đất chưa chứng nhận quyền sở hữu

2.2Hồ sơ pháp lý :

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AL599682 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 04/06/2008; vào sổ  cấp giây chứng nhận số T07714 do ông Lê Trọng Đại đứng tên.

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 40/2020/HĐTCTS-TG ngày 25/05/2020 ký giữa Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai (Bên nhận thế chấp) và Ông Lê Trọng Đại (bên thế chấp), Công ty TNHH XNK TMDV Tấn Giàu (bên vay vốn), được công chứng tại văn phòng công chứng Chí Linh, số Công chứng 686, quyển số 01-TP/CC-SCC/HĐGD ngày 25/05/2020. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 26/05/2020 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tp.Vũng Tàu;

- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

2.3. Nơi có tài sản đấu giá:Lô E22, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Nguồn gốc của tài sản đấu giá:

   - Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH XNK TMDV Tấn Giàu tại Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 40/2020/HĐTCTS-TG ngày 25/05/2020 ký giữa Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai (Bên nhận thế chấp) và Ông Lê Trọng Đại (bên thế chấp), Công ty TNHH XNK TMDV Tấn Giàu (bên vay vốn), được công chứng tại văn phòng công chứng Chí Linh, số Công chứng 686, quyển số 01-TP/CC-SCC/HĐGD ngày 25/05/2020. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 26/05/2020 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tp.Vũng Tàu;

 4. Hiện trạng tài sản đấu giá:

-   Tài sản nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản bảo đảm cho khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của tài sản. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự khiếu nại, khiếu kiện đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

-   Trường hợp tài sản gắn liền với đất chưa được chứng nhận quyền sở hữu, người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ, làm việc với chủ tài sản thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để xác nhận sự thay đổi hoặc đăng ký biến động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

-   Đối với các trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, trường hợp diện tích đất và tài sản gắn liền với đất thực tế khác biệt so với diện tích trên giấy chứng nhận thì người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ, làm việc với chủ tài sản và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định.

5. Giá khởi điểm: 17.556.500.000 đồng(Bằng chữ: Mười bảy tỷ năm trăm năm mươi sáu triệu năm trăm ngàn đồng).

(*) Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

6. Tiền đặt trước (10%): 1.755.650.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng)

Tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, số tài khoản 5911201009632  mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Đồng Nai

6.1. Tiền mua hồ sơ:500.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/ 01 hồ sơ).

6.2. Bước giá:50.000.000 đồng(Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

+ Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08 giờ 00 phút ngày 26/5/2022đến 17 giờ 00 phút ngày 27/5/2022 (trong giờ hành chính)

+  Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

9. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá

+ Thờigianbán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:Liên tục từ 08 giờ 00 phút ngày 13/5/2022đến 17 giờ 00 phút ngày 31/5/2022 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định).

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 31/5/2022, ngày 01/6/2022 và ngày 02/6/2022 (trong giờ hành chính).

+ Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: 14giờ 00 phút ngày 03/6/2022

10. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia, tổ chức đấu giá

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. Trụ sở chính địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

Thôngtin chi tiết liên hệ:

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam – Tầng 2, số 3-5 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM. SĐT: 0904.877.317 (Trần Quang Thụ - Phòng QLKTTS) và tại Website: www.agribankamc.com.

- Côngty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Địa chỉ: số 56 đường Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú. Tp.HCM

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook