Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 6.792.066.181 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 679.206.618 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:

a. Người có khoản nợđấu giá: Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9.

 - Địa chỉ: số 568A Lê Văn Việt , phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 (nay là TP Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh.

 - Địa chỉ: số 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Phú Nhơn B, quận 9, Tp. HCM.

b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.

  - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank AMC LTD).

  - Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Khoản nợ đấu giá:

Khoản nợ cần đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Ông Lê Hồng Hà tại Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tín dụng số 6302-LAV-201100568/HĐTD ngày 29/09/2011 ký giữa Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành và Ông Lê Hồng Hà. 

3.   Thông tin về khoản nợ:

Giá trị ghi sổ khoản nợ của Ông Lê Hồng Hà tại Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9 tạm tính đến ngày 21/10/2020 là 11.434.756.788 đồng, trong đó:

Dư nợ gốc:  4.408.791.667  đồng

Nợ lãi:  7.025.965.121 đồng

Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinhtừ ngày 21/10/2020 cho đến khi Ông Lê Hồng Hà thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9.

4.   Thông tin về tài sản bảo đảm:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD 393042, số vào sổ cấp GCN: T00190/1a do UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 11/10/2005.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người thứ ba số:6302-LGA-201100023 ngày 29/09/2011 giữa Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành với Công ty TNHH TM-XD-KD nhà Tân Hồng Uy, ông Đinh Hồng Hải và Lê Hồng Hà. được Phòng Công chứng số 3 Tp. Hồ Chí Minh công chứng ngày 29/09/2011; số công chứng: 23980;

- Và cácvăn bản, tài liệu có liên quan khác.

b. Tình trạng pháp lý:

- Hợp đồng tín dụng số 6302-LAV-201100568/HĐTD ngày 29/09/2011 ký giữa Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành và Ông Lê Hồng Hà.

 - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD 393042, số vào sổ cấp GCN: T00190/1a do UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 11/10/2005.

 - Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người thứ ba số:6302-LGA-201100023 ngày 29/09/2011 giữa Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành với Công ty TNHH TM-XD-KD nhà Tân Hồng Uy, ông Đinh Hồng Hải và Lê Hồng Hà. được Phòng Công chứng số 3 Tp. Hồ Chí Minh công chứng ngày 29/09/2011; số công chứng: 23980.

 - Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm số: 6302-LCA-201103310 ngày 28/09/2011.

 - Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Tp. Hồ Chí Minh chấp nhận ngày 23/08/2013.

 - Thông báo về việc thu lý vụ án số: 1316/TB-TLVA ngày 13/10/2017 của Tòa án nhân dân Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

 - Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự số: 02/2020/QĐST-DS ngày 06/01/2020 của Tòa án nhân dân Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

 - Quyết định xem xét thẩm định tại chỗ số: 298/2020/QĐ-XXTĐTC ngày 08/05/2020 của Tòa án nhân dân Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

 - Quyết định xem xét thẩm định tại chỗ số: 391/2020/QĐ-XXTĐTC ngày 29/05/2020 của Tòa án nhân dân Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

 - Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 19/06/2020 của Tòa án nhân dân Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh;

-   Các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

5.   Hồ sơ kèm theo:

- Hợp đồng tín dụng số 6302-LAV-201100568/HĐTD ngày 29/09/2011 kýgiữa Ông Lê Hồng Hà với Agribank Chi nhánh Mỹ Thành.  

- Các hồ sơ khác như: Hợp đồng bảo đảm và hồ sơ pháp lý của tài sản (nêu tại điểm b mục 4);

+ Tham khảo chứngthư thẩm định giá số 216/CT-ĐV ngày 15/12/2020 của Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Đất Việt.

 - Các thông tin khác: Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

6.   Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”.Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ. Trường hợpđồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợđấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá.

7.  Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 6.792.066.181đồng (Bằng chữ: Sáutỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, không trăm sáu mươi sáungàn, một trăm tám mươi mốtđồng).

- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

8.   Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Từ ngày 12/10/2021và 13/10/2021(trong giờ hành chính)tại Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh – Đ/c:Số 138 (Tầng 3) Phổ Quang, Phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minhhoặc Agribank Chi nhánh 9 – Đ/c:284 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM hoặc Agribank Chi nhánh Mỹ Thành - Đ/c:568A Lê Văn Việt, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

9.Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/10/2021đến hết ngày 13/10/2021(trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Số 138 (Tầng 3) Phổ Quang, Phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

10. Tiền đặt trước: 679.206.618 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi chín triệu, hai trăm lẻ sáu ngàn, sáu trăm mười tám đồng),tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá toàn bộ khoản nợ.

 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/10/2021 đến ngày 14/10/2021(trong giờ hành chính).

 - Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giáHợp danhSao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

+ Số tài khoản: 6300201035530 mở tại Agribank Chi nhánh 9.

11. Bước giá: 50.000.000 đồng.

12. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

12.1Đối tượng tham gia đấu giá

+ Người không được đăng ký tham gia đấu giá:  là những người theo quy định tại Khoản 4Điều 38 Luật Đấu giá, người có liên quan của bên nợ theo quy định pháp luật

+ Những người khác không thuộc người không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên thì được tham gia đấu giá.

12.2Cách thức tham gia đấu giá

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao gần nhất).

 - Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.

 - Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)

 - Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).

 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).

 - Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.

 - Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

 - Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

 - CMND của người tham gia đấu giá (bản photocopy).

 - Sổ hộ khẩu (bản photocopy).

 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).

-  Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.

-Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

-Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.

Bước2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này.

Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 14giờ 00 phút, ngày15/10/2021.

 - Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh- Địa chỉ: Số 138 (Tầng 3) Phổ Quang, Phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

14. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

14.1.Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

 - Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giátheo quy định pháp luật;

- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Người có khoản nợ đấu giá thông báo yêu cầu công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trước 01 ngày tổ chức cuộc đấu giá (nếu phát sinh);

- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

14.2.Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.

 a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá:

- Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

 b. Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:

 - Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng:trong thời hạn 03 ngày kể từ ngàyhợp đồng mua bán khoản nợ đấu giáđược ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt trước) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

 - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngàyhợp đồng mua bán khoản nợ đấu giáđược ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

 c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

 - Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Mỹ Thành.

 - Trong thời hạn 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Mỹ Thành.

15. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các khoản nợ.

16. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:

 - Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh- Địa chỉ: Số 138 (Tầng 3) Phổ Quang, P.9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. Hotline: 0286.270.4858.

- AgribankAMCLTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Đầu mối liên hệ: Ông Lê Hồ Thắng (ĐTDĐ: 0978488480).

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook