Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 5.000.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 500.000.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An thông báo tổ chức đấu giá khoản nợ  như sau:

1. Tổ chức đấu giá khoản nợ: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. HCM. 

2. Bên có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9 (Agribank Chi nhánh 9).

Đại diện bên có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản NHNo&PTNTViệt Nam (Agribank AMC LTD) - địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà C3, Số 194 Đường Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

3. Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của ông Đỗ Hữu Hinh tại Agribank Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tín dụng số 6300LAV201802561 ngày 26/12/2018

3.1 Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ của ông Đỗ Hữu Hinh tại Agribank Chi nhánh 9 tạm tính đến ngày 04/11/2021 là 5.086.265.540đồng (bằng chữ: Năm tỷ, không trăm tám mươi sáu triệu, hai trăm sáu mươi lăm nghìn, năm trăm bốn mươi đồng), trong đó:

+    Dư nợ gốc          :  4.044.200.000 đồng

+    Nợ lãi                 :  1.042.065.540 đồng

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 04/11/2021 cho đến khi ông Đỗ Hữu Hinh thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh 9.

3.2 Thông tin về tài sản liên quan đến khoản nợ

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ của ông Đỗ Hữu Hinh tại Agribank C/n 9 là: Nhà đất có diện tích 45,7m2thuộc thửa đất số 194, tờ bản đồ số 1, địa chỉ: 547/24 Hoàng Sa, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 319605, số vào sổ: CH 15158 do UBND Q.3 cấp ngày 15/10/2018, cụ thể:

* Đất ở:

·     Thửa đất số: 194                 Tờ bản đồ số: 1;

·     Địa chỉ: 547/24 Hoàng Sa, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM;

·     Diện tích: 45,7m2;

·     Hình thức sử dụng: Riêng

·     Mục đích SD: Đất ở tại đô thị

* Nhà ở:

·     Địa chỉ: 547/24 Hoàng Sa, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM;

·     Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ;

·     Diện tích xây dựng: 36,1m2;

·     Diện tích sàn: 74,8m2;

·     Cấp hạng nhà ở: Cấp 3

Tình trạng pháp lý:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 319605, số vào sổ: CH 15158 do UBND Q.3 cấp ngày 15/10/2018

- Hợp đồng thế chấp số 6300-LCP-201802076 ngày 26/12/2018 giữa Agribank Chi nhánh 9 và ông Đỗ Hữu Hinh đã được công chứng cùng ngày tại Phòng Công Chứng số 4, số công chứng 048322

3.3 Hồ sơ pháp lý kèm theo:           

- Hợp đồng tín dụng số 6300LAV201802561 ngày 26/12/2018 giữa Agribank Chi nhánh 9 và ông Đỗ Hữu Hinh

- Các hồ sơ, tài liệu nêu tại khoản 2 Điều này của Hợp đồng dịch vụ đấu giá;

Các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

3.4 Người có khoản nợ đấu giá, nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ:

a. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi Nhánh 9 - Địa chỉ: 284 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.           

b. Đại diện của bên có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

(Agribank AMC LTD là bên nhận ủy quyền xử lý khoản nợ của ông Đỗ Hữu Hinh theo hợp đồng dịch vụ xử lý nợ ký giữa Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh 9).

3.5 Nguồn gốc của khoản nợ đấu giá: Là khoản vay của ông Đỗ Hữu Hinh tại Agribank Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tính dụng số 6300LAV201802561 ngày 26/12/2018

- Các thông tin khác về khoản nợ: Tham khảo chứng thư thẩm định giá số 066.21HCM ngày  07/5/2021 của Chi nhánh Công ty CP Thẩm định giá & Đầu tư tài chính Bưu Điện

3.6 Hiện trạng khoản nợ đấu giá

Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá. 

4. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 5.000.000.000đồng (bằng chữ: Năm tỷ đồng).Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế, phí khác đối với bên bán do bán khoản nợ (nếu có) theo quy định của pháp luật, người có khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ nộp. 

- Lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá: Người mua được khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ nộp.

- Thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế: Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ nộp. 

- Người mua được khoản nợ đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục kê khai, nộp các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá: ngày 17/01/2022 và 18/01/2022 (trong giờ hành chính và trừ ngày chủ nhật) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Đ/c: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.HCM hoặc Agribank Chi nhánh 9 – Đ/c: 284 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, Tp.HCM hoặc Agribank AMC LTD – Đ/c: Số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 18/01/2022 (trong giờ hành chính và trừ ngày chủ nhật) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Đ/c:số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp. HCM.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

7. Tiền đặt trước: 500.000.000đồng (Năm trăm triệu đồng)tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá.

8. Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn)

9. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

9.1 Đối tượng tham gia đấu giá:

+ Người không được đăng ký tham gia đấu giá:  là những người theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá, người có liên quan của bên nợ theo quy định pháp luật

+ Những người khác không thuộc người không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên thì được tham gia đấu giá.

9.2 Cách thức tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:

Bước 1Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau: 

Đối với tổ chức:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).

- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.

- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

- Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.

- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

- CMND của người tham gia đấu giá (bản phô tô).

- Sổ hộ khẩu (bản phô tô).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

- Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.

- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.

Bước 2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này

Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra

10. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: 

- Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 18/01/2022 đến ngày 20/01/2022 (trong giờ hành chính)

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.

+ Số tài khoản: 6300.2010.35110 mở tại Agribank Chi nhánh 9.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

- Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 21/01/2022

- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

12. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

1. Quy định về giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá

- Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;

- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Người có khoản nợ đấu giá thông báo yêu cầu công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trước 01 ngày tổ chức cuộc đấu giá (nếu phát sinh); 

- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.

a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá: 

+ Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.

+ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

b. Thời hạn thanh toán:

+ Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt trước) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

c. Phương thức thanh toán: chuyển khoản. Toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9. 

d. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh 9 theo số tài khoản nêu tại điểm c Điều này.

Agribank được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được khoản nợ đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An.

13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 028.3820.4858 - 0948.68.99.86

Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Đầu mối liên hệ: ông Đinh Nguyên Toán (ĐTDĐ: 0938944525).

Lưu ýThông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook