Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 150.181.496.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 15.018.149.600 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1.Khoản nợ bán đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu TP.Cần Thơ tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ theo các Hợp đồng cấp tín dụng số: 05/NHNo-HMTD.2000 ngày 06/4/2000; Hợp đồng cấp tín dụng số: 09/NHNo-HMTD.2001 ngày 17/4/2001; Hợp đồng cấp tín dụng số: 01/HĐTD/2003 ngày 27/3/2003 đính kèm Phụ kiện hợp đồng số: 01A/PKHĐ.2005 ngày 01/5/2005; Hợp đồng cấp tín dụng số: 02/HĐTD/2003 ngày 28/3/2003 đính kèmPhụ kiện hợp đồng số: 02A/PKHĐ.2005 ngày 01/5/2005ký giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu TP.Cần Thơ.

2.Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ của Nông Trường Sông Hậu TP.Cần Thơtại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơtạm tính đến ngày 30/3/2021là 348.880.207.208đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tám tỷ, tám trăm tám mươi triệu hai trăm lẻ bảy ngàn hai trăm lẻ tám đồng),trong đó:

+    Dư nợ gốc          :  96.887.500.000 đồng

+    Nợ lãi                 :  252.002.707.208đồng

Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 30/3/2021 cho đến khi Nông Trường Sông Hậu TP.Cần Thơ thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ.

3.Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/HĐTC ngày 02/4/1997 ký giữa giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu TP.Cần Thơ.

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/TC/2006 ký 01/4/2006 ký giữa giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu;

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất vào sổ GCN: QSDĐ 00171 do UBND tỉnh Cần Thơ cấp ngày 24/3/1999.

- Quyết định số 710/QĐ.HC về việc giao đất và cấp QSDĐ cho Nông Trường Sông Hậu ngày 23/3/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.

- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

4.Nguồn gốc của khoản nợ đấu giá: Là khoản vaycó tài sản bảo đảmcủa Nông Trường Sông Hậu TP.Cần Thơtại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơtheo các Hợp đồng cấp tín dụng số: 05/NHNo-HMTD.2000 ngày 06/4/2000; Hợp đồng cấp tín dụng số: 09/NHNo-HMTD.2001 ngày 17/4/2001; Hợp đồng cấp tín dụng số: 01/HĐTD/2003 ngày 27/3/2003 đính kèm Phụ kiện hợp đồng số: 01A/PKHĐ.2005 ngày 01/5/2005; Hợp đồng cấp tín dụng số: 02/HĐTD/2003 ngày 28/3/2003 đính kèmPhụ kiện hợp đồng số: 02A/PKHĐ.2005 ngày 01/5/2005ký giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu TP.Cần Thơ.

5.Hiện trạng khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.Người tham gia đấu giá khoản nợ có nghĩa vụ xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện việc đấu giá khoản nợ, các nội dung khác liên quan đến đấu giá khoản nợ; Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công.

6.Giá khởi điểm: 150.181.496.000đồng (Bằng chữ: Một trăm nămmươi tỷ, một trăm támmươi mốt triệu, bốn trăm chín mươi sáu nghìn đồng).

(*) Giá khởi điểm đấu giá khoản nợchưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

7. Tiền đặt trước:tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số: 1700.2011.95376 của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành Anmở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

8.Mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bồ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)

9.Thời gian, địa điểm, xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: ngày 20/7/2021 và ngày 21/7/2021 (trong giờ hành chính), tại Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM (hoặc) Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ - địa chỉ: số 3 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

10.Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:liên tục kể từ ngày 15/7/2021đến hết ngày 22/7/2021 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố HCM.

11.Thời gian nộp tiền đặt trước:ngày 20/7/2021 đếnngày 22/7/2021(trong giờ hành chính).

12.Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:vào 08 giờ 30 phút ngày 23/7/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố HCM.

13.Thôngtin chi tiết liên hệ:

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam - Tòa nhà C3, số 194 Đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. SĐT: 04.3772.8432, ĐTDĐ: 0938944525 (Mr Toán - Phòng QLKTTS) và tại Website: www.agribankamc.com.

- Agribank Chi nhánh TP. Cần Thơ- địa chỉ: số 03 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Điện thoại: 0710 3820 392).

- Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố HCM.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: C3 Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, HN
Điện thoại: 024.37728435

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook