Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 46.000.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 4.600.000.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

a. Người có khoản nợđấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 5 (Agribank Chi nhánh 5).

- Địa chỉ: số 1101-1103-1105 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.

b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank AMC LTD).

  - Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Khoản nợ cần đấu giá:

Khoản nợ cần đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của DNTN Phương Oanh tại Agribank Chi nhánh 5theo Hợp đồng cấp tín dụng số 6222-LAV-201000036 ngày 02/02/2010, số 6222-LAV-201000515 ngày 13/12/2010, số 6222-LAV-201400407 ngày 27/5/2014.  

3.  Thông tin về khoản nợ:

Giá trị ghi sổ khoản nợ của DNTN Phương Oanh(tạm tính đến ngày 30/9/2020) theo Hợp đồng tín dụng nêu trên là:

+     Dư nợ gốc :   41.038.647.944 đồng.

+     Nợ lãi        :   36.405.246.005 đồng (Tạm tính đến ngày 30/09/2020).

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 30/09/2020 cho đến khi DNTN Phương Oanhthanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh5.

4.   Thông tin về tài sản bảo đảm:

Tài sản bảođảm khoản nợ của DNTN Phương Oanhtại Agribank Chi nhánh 5:

4.1Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 402, tờ bản đồ số 73-TL 2005 tọa lạc tại Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân. TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AG 154039 số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H01667/Bình Hưng Hòa B do UBND Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/07/2007 cho ông Ngô Văn Ràng và bà Phùng Thị Sinh, cập nhật chuyển nhượng cho ông Lê Thiện Cương và bà Chu Thị Hằng ngày 20/11/2008, cụ thể:

+ Thửa đất số: 402;

+ Tờ bản đồ: 73-TL 2005;

+ Địa chỉ thửa đất: Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

+ Diện tích: 2388.1 m2;

+ Hình thức sử dụng: Riêng;

+ Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa – LUK;

+ Thời hạn sử dụng đất: 20 năm;

+ Nguồn gốc sử dụng đất: nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Ghi chú:

+ Phân chiết từ thửa 07 (Phân chiết  từ thửa 476, tờ 06 theo tài liệu 02/CT-UB).

Cấp theo Quyết định số: 3213/QĐ-UBND ngày 13/07/2007 của UBND Quận Bình Tân.

4.2Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 425, tờ bản đồ số 73 (Theo tài liệu năm 2005) tọa lạc tại Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân. TP. Hồ Chí Minh theo  Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AO 937641 số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00440/Bình Hưng Hòa B do UBND Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 03/04/2009 cho bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh, cập nhật chuyển nhượng cho ông Lê Thiện Cương và bà Chu Thị Hằng ngày 13/05/2009, cụ thể:

+ Thửa đất số: 425;

+ Tờ bản đồ số: 73 (Theo tài liêu năm 2005);

+ Địa chỉ thửa đất: Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Diện tích: 1479,8 m2;

+ Hình thức sử dụng: Riêng;

+ Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm – CLN (723 m2), đất trồng cây hàng năm khác – NHK (88m2), đất trồng lúa – LUK (668,8 m2).

+ Thời hạn sử dụng đất: Năm 2016;

+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận quyền sử dụng đất do tách thửa quyền sử dụng.

Ghi chú:

+ Phân chiết từ thửa: 8 (Theo TL2005) từ một phần thửa: 475 Tờ bản đồ số: 06 (Theo TL 02/CT-UB).

+ Tách thửa từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 344 QSDĐ được UBND Huyện Bình Chánh cấp ngày 08/11/2001.

Phần chi tiết xem bản đồ hiện trạng vị trí số 421/ĐĐBĐ/AQ do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đo đạc bản đồ Anh Quân Lập và kiểm định ngày 20/08/2008.

4.3Lò thép cảm ứng trung tần đồng bộ Model: KGPS – 150 – 0.5; Trạm biến thế 2x3200KVA – 15 – 22/0.4KV.

4.4 01 Lò hấp; 03 Máy kép Láp; 01 Dàn thu dây thép 3 ly; 120 Máy kéo thép 3 ly.

a. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ và hồ sơ kèm theo: Là khoản vay của Doanh nghiệp Tư nhân Phương Oanh (có bảo đảm bằng tài sản) tại Agribank Chi nhánh 5 theo Hợp đồng tín dụng số 6222-LAV-201000036 ngày 02/02/2010, số 6222-LAV-201000515 ngày 13/12/2010, số 6222-LAV-201400407 ngày 27/5/2014.

b. Tình trạng pháp lý:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AG 154039 số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H01667/Bình Hưng Hòa B do UBND Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/07/2007 cho ông Ngô Văn Ràng và bà Phùng Thị Sinh, cập nhật chuyển nhượng cho ông Lê Thiện Cương và bà Chu Thị Hằng ngày 20/11/2008;

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AO 937641 số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00440/Bình Hưng Hòa B do UBND Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 03/04/2009 cho bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh, cập nhật chuyển nhượng cho ông Lê Thiện Cương và bà Chu Thị Hằng ngày 13/05/2009;

- Hợp đồng tín dụng số 6222-LAV-201000515 ngày 13/12/2010 và tất cả các phụ lục hợp đồng tín dụng đính kèm giữa Agribank Chi nhánh 5 và Doanh nghiệp tư nhân Phương Oanh;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 6222-LCP-201000341 ngày 13/12/2010 giữa Agribank Chi nhánh 5 và ông Lê Thiện Cương – bà Chu Thị Hằng;

- 02 Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 402, tờ bản đồ số 73-TL 2005 và thửa đất số 425, tờ bản đồ số 73 (theo tài liệu năm 2005) đăng ký cùng ngày 13/12/2010 được Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Bình Tân chứng nhận cùng ngày 27/12/2010;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 6222-LCP-201000342 ngày 13/12/2010 giữa Agribank Chi nhánh 5 và Doanh nghiệp tư nhân Phương Oanh;

- Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm  ngày 13/12/2010 được Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 24/12/2010;

- Hợp đồng tín dụng số 6222-LAV-201400407 ngày 27/05/2014 và tất cả các phụ lục hợp đồng tín dụng đính kèm giữa Agribank Chi nhánh 5 và Doanh nghiệp tư nhân Phương Oanh;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 6222-LCP-201400328 ngày 27/05/2014 giữa Agribank Chi nhánh 5 và Doanh nghiệp tư nhân Phương Oanh;

- Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên ngày 27/05/2014 được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP. Hồ Chí Minh chứng nhận cùng ngày;

- Hợp đồng tín dụng số 6222-LAV-201000036 ngày 02/02/2010 giữa Agribank Chi nhánh 5 và Doanh nghiệp tư nhân Phương Oanh và tất cả các phụ lục hợp đồng tín dụng đính kèm;

- Hợp đồng lắp ráp máy móc số 01/HĐLRMM/2013 ngày 10/11/2013 giữa Doanh nghiệp Tư nhân Phương Oanh và Công ty TNHH MTV TM DV Chưởng Đạt;

- Hợp đồng kinh tế số 69/HĐKT/KHCT/2013 ngày 28/11/2013 giữa Công Ty TNHH MTV Thương mại công nghệ Cường Thọ và Doanh nghiệp tư nhân Phương Oanh;

- Hợp đồng kinh tế số 18/HĐKT ngày 01/06/2010 giữa Doanh nghiệp tư nhân Phương Oanh và Công ty TNHH Lạc Thành;

- Hợp đồng mua bán số 01-10NTT/PO ngày 01/10/2010 giữa Công ty TNHH Nhất Trí Thành và Doanh nghiệp tư nhân Phương Oanh;

- Hóa đơn thuế GTGT số 0180906 ngày 18/11/2010 theo Hợp đồng kinh tế số 18/HĐKT ngày 01/06/2010;

- Hóa đơn thuế GTGT số 0056974 ngày 16/11/2010 theo Hợp đồng mua bán số 01-10NTT/PO ngày 01/10/2010;

- Hóa đơn thuế GTGT số 0000001 ngày 06/01/2014, Hóa đơn thuế GTGT số 0000002 ngày 15/01/2014, Hóa đơn thuế GTGT số 0000003 ngày 20/01/2014 theo Hợp đồng lắp ráp máy móc số 01/HĐLRMM/2013 ngày 10/11/2013;

- Hóa đơn thuế GTGT số 0000001 ngày 06/01/2014, Hóa đơn thuế GTGT số 0000007 ngày 08/01/2014, Hóa đơn thuế GTGT số 0000013 ngày 10/01/2014, Hóa đơn thuế GTGT số 0000019 ngày 13/01/2014, Hóa đơn thuế GTGT số 0000026 ngày 15/01/2014 theo Hợp đồng kinh tế số 69/HĐKT/KHCT/2013 ngày 28/11/2013;

- Văn bản số 1498/NHNo5-TDngày 19/10/2020của Agribank Chi nhánh 5về việc Thông báogiá khởi điểm đấu giá khoản nợ của DNTN Phương Oanh;

Và tất cả giấy tờ, văn bản khác có liên quan đến Khoản nợ.

5.  Hồ sơ kèm theo:

+ Hợp đồng tín dụng số 6222-LAV-201000515 ngày 13/12/2010 và tất cả các phụ lục hợp đồng tín dụng đính kèm giữa Agribank Chi nhánh 5 và Doanh nghiệp tư nhân Phương Oanh.

+ Hợp đồng tín dụng số 6222-LAV-201400407 ngày 27/05/2014 và tất cả các phụ lục hợp đồng tín dụng đính kèm giữa Agribank Chi nhánh 5 và Doanh nghiệp tư nhân Phương Oanh.

+ Hợp đồng tín dụng số 6222-LAV-201000036 ngày 02/02/2010 giữa Agribank Chi nhánh 5 và Doanh nghiệp tư nhân Phương Oanh và tất cả các phụ lục hợp đồng tín dụng đính kèm.  

+ Các hồsơ khác như: Hợp đồng bảo đảm và hồ sơ pháp lý của tài sản (nêu tại điểm b mục 4);

+ Văn bản số1498/NHNo5-TDcủa Agribank Chi nhánh 5“V/v: Thông báogiá khởi điểm đấu giá khoản nợ của DNTN Phương Oanh”.

+ Tài sản khác liên quan đến khoản nợ: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 474,475, tờ bản đồ số 06 tọa lạc tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, diện tích:1.844,2 m2 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số T222985 số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 3224/QSDĐ do UBND quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 08/11/2011. Theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 6222-LCP-201000341A ngày 03/01/2020 ký giữa Agribank Chi nhánh 5 và ông Lê Thiện Cương. Hợp đồng chưa được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm.

+ Các thông tin khác: Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Agribank Chi nhánh 5, Agribank AMC LTDvà Công ty đấu giá hợp danh Đông Sài Gòn.

6.  Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

Toàn bộ các khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ, đồng thời tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của các tài sản bảo đảm cho khoản nợ. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên; Agribank Chi nhánh 5, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Đông Sài Gòn không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công.

7.  Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 46.000.000.000đồng(Bốn mươi sáu tỷđồng)

- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

8.   Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Ngày 05/11/2020 và ngày 06/11/2020(trong giờ hành chính )tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn – Địa chỉ: Số 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, các tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

9.Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày 27/10/2020 đến hết ngày 09/11/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn – Địa chỉ: Số 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

10. Tiền đặt trước: 4.600.000.000 đồng(Bốn tỷ sáu trăm triệuđồng)tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá toàn bộ khoản nợ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/11/2020đến ngày 11/11/2020(trong giờ hành chính)

- Hình thức nộp: chuyển vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Đông Sài Gòn, theo số tài khoản: 6222.2011.42349mở tại Agribank Chi nhánh 5.

11. Bước giá: 50.000.000 đồng.

12. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện,cách thức đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 và các quy định khác về bán khoản nợ đều được đăng ký tham gia đấu giá.

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).

- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.

- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).

- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.

- Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

Đối với cá nhân:

- CMNDcủa người tham gia đấu giá (bản photocopy).

- Sổ hộ khẩu (bản photocopy).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

- Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

Bước2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này.

Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 10giờ 00 phút, ngày12/11/2020.

- Địa điểm: tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn – Địa chỉ:Số 31 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

14. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

14.1.Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

 - Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá;

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

14.2.Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.

a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ: Trong thời hạn 01 (một) ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua trúng đấu giá khoản nợ phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đã đấu giá thành với bên có khoản nợ đấu giá.

b. Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:

- Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Trong thời hạn 01 (một) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền tối thiểu (đã bao gồm số tiền đặt cọc) là 30% số tiền mua khoản nợ đấu giá và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua được khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện theo cam kết.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền để mua khoản nợ đấu giá theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký, vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 5. Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ mà người mua khoản nợ đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua khoản nợ theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã trả để mua khoản nợ và số tiền này sẽ thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 5, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 5.

- Trong thời hạn 01(một) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Đông Sài Gòn sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh 5.

15. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các khoản nợ.

16. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:

- Công ty đấu giá hợp danh Đông Sài Gòn- Địa chỉ: số Số 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: 0286.6865.120.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: C3 Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, HN
Điện thoại: 024.37728435

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook