Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 69.000.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 6.900.000.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

Người có tài sản đấu giá:Agribank Chi nhánh Tân Bình – Địa chỉ: 1200 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Bên được ủy quyền: Agribank AMC LTD - Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

1.Tài sản đấu giá, giấy tờ pháp lý của tài sản:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các thửa đất số 566, 567, 582, 583 tờ bản đồ số 5, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM. Chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Vân Anh (trú tại: 232/25-27 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM). Bao gồm:

-Tài sản 01:Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số: 566, 567, tờ bản đồ số: 5, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CB 144575, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CH 04308, do Ủy ban nhân dân Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/7/2015, cập nhật chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Vân Anh ngày 05/07/2016, trong đó:

+ Thửa đất số: 566: Diện tích: 1263,0m2; Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Thửa đất số: 567: Diện tích: 93,0m2; Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 10/11/2048; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

+ Ghi chú:Thửa 566, 567 được thành lập từ thửa 514, 515 tờ bản đồ số 5 (theo tài liệu năm 2003), BĐC phường Phú Hữu, quận 9 theo Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNỞ và tài sản gắn liền với đất số BĐ 995801, số vào sổ CH 00715 do UBND quận 9 cấp ngày 27/04/2011 (chuyển mục đích sang đất ở).

+ Tài sản 02:Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số: 582, 583, tờ bản đồ số: 5, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 509976, số vào sổ cấp GCN: CH 05729, do UBND Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/08/2016 cho bà Nguyễn Thị Vân Anh, trong đó: 

+ Thửa đất số: 582: Diện tích: 1019,9m2; Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Thửa đất số: 583: Diện tích: 290,5m2; Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 10/11/2018; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

+ Ghi chú:Thửa 582, 583 được thành lập từ thửa 516 tờ bản đồ số 5 (TL năm 2003), BĐC Phường Phú Hữu, Quận 9. Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNỞ và tài sản gắn liền với đất số BĐ 995801, số vào sổ CH 00715 do UBND quận 9 cấp ngày 27/04/2011 (chuyển mục đích sang đất ở).

Về giấy tờ tài sản:

-Tài sản 01:Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CB 144575, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CH 04308, do Ủy ban nhân dân Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/7/2015, cập nhật chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Vân Anh ngày 05/07/2016.

-Tài sản 02:Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 509976, số vào sổ cấp GCN: CH 05729, do UBND Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/08/2016 cho bà Nguyễn Thị Vân Anh.

Nơi có tài sản đấu giá:Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

2.Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày21/01/2021và ngày 22/01/2021(trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá; Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý giấy tờ về tài sản:Ngày 21/01/2021và ngày 22/01/2021(trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn – Địa chỉ: Số 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

3.Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản (ngày 07/01/2021) đến hết ngày 29/01/2021(trong giờ hành chính)tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn – Địa chỉ: Số 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

4.Giá khởi điểm tài sản:69.000.000.000 đồng(Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ đồng).

5.Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng(Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)/ hồ sơ.

6.Bước giá:20.000.000 đồng(Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

7.Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.

8.Số tiền đặt trước:6.900.000.000 đồng(Bằng chữ: Sáu tỷ, chín trăm triệu đồng)tương đương với 10% giá khởi điểm.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/01/2021 đến ngày 29/01/2021 (trong giờ hành chính).

Tiền đặt trước được gửi vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn, số tài khoản: 6360201141607 mở tại Agribank Chi nhánh Tân Bình.

9.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

-Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 01/02/2021.

-Địa điểm:Tại Văn Phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn – Địa chỉ:Số 31 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

10.Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

Phòng Nghiệp vụ Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn– Địa chỉ: Số 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0286.6865.120

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: C3 Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, HN
Điện thoại: 024.37728435

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook