Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 7.562.013.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 756.201.300 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1.Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.

2.Bêncó tài sản đấu giá:Agribank Chi nhánh Tân Bình.

Địa chỉsố: 1200 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM.

Đại diện bên có tài sản đấu giá:Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sảnNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank AMC LTD).

Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 Số 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3.Tài sản đấu giá, giấy tờ pháp lý của tài sản:

 3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số: D3/5A, Khu phố 4, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Thông tin tài sản:

+ Quyền sử dụng đất:

Thửa đất số: 1233                Tờ bản đồ: 01-(TL02)

Diện tích: 221,4m2               Hình thức sử dụng: 221,4m2

 Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

Thời gian sử dụng: lâu dài.

Nguồn gốc: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Tài sản gắn liền với đất:

 Diện tích sàn: 101,0 m2       Kết cấu nhà: vách gạch, mái tôn

Cấp nhà ở: 03                        Số tầng: 01

Năm xây dựng: 2001

Về giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: 337/2008/UB-GCN do Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh cấp ngày 14/02/2008. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 16/7/2020.

Nơi có tài sản đấu giá:D3/5A, Khu phố 4, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

3.2 Nguồn gốc của tài sản: Là tài sản bảo đảm cho khoản vay Công ty TNHH Thương mại Vận tải An Nhiên tại Agribank Chi nhánh Tân Bình.

3.3 Hồ sơ pháp lý của tài sản:

- Hợp đồng thế chấp số 6360-LCL-202000379 ngày 20/7/2020, được Văn phòng công chứng Mai Việt Cường chứng nhận, số công chứng 012721; Quyển số 07TP/CC-SCC/HĐGD và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 20/07/2020 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Chánh, Tp.HCM;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: 337/2008/UB-GCN do Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh cấp ngày 14/02/2008. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 16/7/2020.

- Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất;

- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

4.Hiện trạng tài sản đấu giá:

Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Tân Bình, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng tài sản, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết; Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế.

Trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.

Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tài sản đấu giá như: các tranh chấp giữa chủ tài sản với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của chủ tài sản. Những rủi ro này, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá tài sản xem xét, quyết định. Người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công tài sản; Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Tân Bình và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

5.Giá khởi điểm tài sản:7.562.013.000đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm sáu mươi hai triệu không trăm mười ba nghìn đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

6.Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:ngày 22/02/2024  và 23/02/2024 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ D3/5A, Khu phố 4, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

7.Thời gian, địa điểm, điều kiện đăng ký tham giá đấu giá:

7.1 Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 26/02/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.

7.2 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

7.3 Điều kiện, đối tượngvà cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Đối tượng tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

b.Cách thức tham gia đấu giá

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:        

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Biên bản họpHĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.

Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).

Giấyủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).

Đơnđăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

Xác nhận xem tài sản đấu giá.

Danhsách đăng ký người đi kèm (nếu có).

Các giấy tờliên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sảnđấu giá theo quy định pháp luật.

          Đối với cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá (bản sao).

Đơnđăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

Xác nhận xem tài sản đấu giá.

Danhsách đăng ký người đi kèm (nếu có).

Các giấy tờliên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sảnđấu giá theo quy định pháp luật.

Bước2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3:Nộp số tiền đặt trước theothông báo đấu giá tài sản của Công ty Đấu giá hợp danhLam Sơn Sài Gòn.

Bước 4:Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý:Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

8. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 756.201.300đồng(Bảy trăm năm mươi sáu triệu hai trăm lẻ một nghìn ba trăm đồng).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/02/2024đến ngày 28/02/2024 (trong giờ hành chính).

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

+ Số tài khoản: 6360201135049tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Tân Bình.

9. Bước giá:Chênh lệch tối thiểu 100.000.000 đồng (Bằng chữ:Một trăm triệu đồng).

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ tài sản.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 14giờ00 phút, ngày 29/02/2024.

- Địa điểm:tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn– Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

12. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua tài sản và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

a.Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:

  Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá.

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày khách hàng trúng đấu giá thanh toán đủ 100% số tiền trúng đấu giá

b.Thời hạn thanh toán:

Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản đấu giá: trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ 100% số tiền trúng đấu giá (sau khi trừ đi số tiền đặt trước, số tiền đặt trước được chuyển thành số tiền đặt cọc) vào tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình.

Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ 100% số tiền mua tài sản thì người mua sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá

Trong thời hạn 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành,tổ chức đấu giáchuyển chobên có tài sảntoàn bộ số tiền đặt cọc của khách hàng trúng đấu giá.

c.Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

Toàn bộ số tiền trúng đấu giá, người mua nộp vào tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình.

- Nội dung chuyển khoản: [Họ và tên người trúng đấu giá] nộp tiền mua tài sản đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số: D3/5A, Khu phố 4, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

13. Thông tin liên hệ:

Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

  Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook