Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 0 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 0 đồng
Phí tham gia đấu giá : 0 đồng

Agribank Chi nhánh Tân Bình cùng Agribank AMC LTD sẽ tiến hành thực hiện chế tài Thu giữ tài sản bảo đảm theo Điều 7 của Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội. Tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bà Nguyễn Thị Vân Anh bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Thương mại đầu tư xuất nhập  khẩu Phú Khánh tại Agribank Chi nhánh Tân Bình.

1. Tài sản bảo đảm thu giữ bao gồm:

1.1. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành CB144575, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH04308 do UBND Quận 9 cấp ngày 21/7/2015. Đăng ký cập nhật chuyển nhượng ngày 05/07/2016.

           - Thửa đất số: 566, 567; Tờ bản đồ số: 05;

           - Điạ chỉ thửa đất: phường Phú Hữu, quận 9, TP. Hồ Chí Minh;

           - Diện tích: 1356m2; Trong đó đất ở: 1263m2;

           - Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1356m2; Sử dụng chung: không m2;

           - Thời hạn sử dụng: Lâu dài (thửa đất số 566), đến 10/11/2048 (thửa đất số 567);

           - Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất;

1.2. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành CD509976, số vào sổ cấp giấy chứng CH05729 do UBND Quận 9 cấp ngày 22/08/2016;

           - Thửa đất số: 582, 583; Tờ bản đồ số: 05;

           - Địa chỉ thửa đất: phường Phú Hữu, quận 9, TP. Hồ Chí Minh;

           - Diện tích: 1310,4 m2; Trong đó đất ở đô thi: 1019,9m2;

           - Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1310,4m2; Sử dụng chung: không m2;

           - Mục đích sử dụng: Lâu dài(thửa đất số 582), đến 10/11/2018 (thửa đất số 583);

           - Nguồn gốc sử dụng:

           + Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất (thửa đất số 582).

           + Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (thửa đất số 583).

2. Lý do thu giữ tài sản bảo đảm: để xử lý thu hồi nợ xấu của Công ty TNHH Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu Phú Khánh tại Agribank Chi nhánh Tân Bình.

3. Thời gian thu giữ tài sản: từ 10 giờ 00 phút ngày 18 tháng 03 năm 2020 cho tới khi hoàn thành công việc

4. Địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm: thuộc Thửa đất số: 566, 567, 582 ,583; Tờ bản đồ số: 5;phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM.

5. Bà Nguyễn Thị Vân Anh và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.

6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu bà Nguyễn Thị Vân Anh và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: C3 Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, HN
Điện thoại: 024.37728435

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản cần xử lý khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook