Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 4.289.100.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 430.000.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1. Khoản nợ đấu giá:Khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Bông Lúa Vàng (Công ty Bông Lúa Vàng) tại Agribank Chi nhánh Từ Liêm theo Hợp đồng tín dụng số 3100-LAV-201301803

Tổng nợ:

+ Nợ gốc: 3.303.000.000 đồng

+ Toàn bộ nợ lãi trong hạn và quá hạn: 1.872.498.559đồng

+ Tổng nợ đến ngày 31/5/2020: 5.178.498.559 đồngBằng chữ (Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm chín tám nghìn, năm trăm lăm mươi chín đồng).

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 01/6/2020cho đến khi Công ty Bông Lúa Vàng thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Từ Liêm.

2. Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

- Tên TS: Quyền sử dụng một phần thửa đất đứng tên ông Nguyễn Trọng Tiệp: CMND số: 012199698 cấp ngày 23/01/2008 nơi cấp Hà Nội. Tại địa chỉ thửa đất số 83a, tờ bản đồ số 17 và Quyền sở hữu tài sản gắn liền với thửa đất tại địa chỉ: Tổ 9 Cụm 1 phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 10103153352.

- Chất lượng: đất ở 109,4 m2 và nhà bê tông 03 tầng trên diện tích đất 45 m2.

- Tính pháp lý: Chi nhánh đã ký các hợp đồng thế chấp ngày 26/01/2010; Sửa đổi lần 1 ngày 22/12/2010; Sửa đổi lần 2 theo số công chứng ngày 1072.2015/HĐGD, quyển số 02.2015/TP/CC/SCC ngày 11 tháng 05 năm 2015.

3. Nguồn gốc,hồ sơ pháp lý của khoản nợ: Là khoản vay của Công ty Bông Lúa VàngAgribank Chi nhánh Từ Liêmtheo Hợp đồng tín dụng số 3100-LAV-201301803.

4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn)và theo phương thức “Có sao bán vậy.Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.

- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợđấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty Hoàng Maivàcác bên liên quan đến tài sản bảo đảmvới các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty Hoàng Mai, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank AMCLTD, Agribank Chi nhánh Từ Liêmvà đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

5. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 4.289.100.000đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm tám mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng).

- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

6. Thời gian, địa điểm xemxét hồ sơ khoản nợ đấu giá: Ngày 05; 06/8/2020 Tại Agribank AMC LTD: Tòa C3 số 194 đường giải phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:Từ ngày thông báoviệc đấu giá khoản nợ đến 11giờ 30 phútngày 14/8/2020tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi – Địa chỉ giao dịch: Phòng 502 Chung cư Cảnh sát 113, ngõ 299 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 (Năm trăm nghìn) đồng/01 bộ hồ sơ.

8. Tiền đặt trước: 430.000.000đồng (Bằng chữ: Bốntrăm ba mươi triệu đồng)tương đương 10% làm tròn lên giá khởi điểm đấu giá khoản nợ.

9. Bước giá: 50.000.000 đồng(Bằng chữ: Năm mươitriệu đồng).

10. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện,cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và  phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 đều được đăng ký tham gia đấu giá.Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ, cụ thể như sau:

Đối với tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ(theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;

+ Bản cam kết xem khoản nợ đấu giá(theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (Sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);

+ Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền hoặc các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá hợp lệ; CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.

+ Chứngtừ đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

+ Các giấy tờ liênquan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ(theo mẫu, có dấu công ty);

+ Bản cam kết xem khoản nợ đấu giá(theo mẫu, có dấu công ty);

+ Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu (sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);

+ Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá phải có giấy ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;

Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

11. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/8/2020đến ngày 14/8/2020(trong giờ hành chính).

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Thắng Lợi.

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Thắng Lợi.

+ Số tài khoản: 21610000592536 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đống Đa.

 12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 09giờ 00 phút, ngày17/8/2020.

- Địa điểm:Phòng giao dịch công ty đấu giá hợp danh Thắng Lợi: Phòng 502 Chung cư Cảnh sát 113, ngõ 299 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

13. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

- Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ:Trong thời hạn 05 (Năm) ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua trúng đấu giákhoản nợphải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đã đấu giá thànhvới bên có khoản nợđấu giá.

- Phương thức thanh toán: Bên mua nợ thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua, bán nợ ngay trong 30ngàylàm việckể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ với Agribank.

- Giá trị mua bán trên hợp đồng bằng đúng giá trị khoản nợ được mua bán thành công.

- Người trúng đấu giákhoản nợchuyển tiền thanh toánmua khoản nợ đấu giátheo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nợ vàotài khoảnsố459009của Agribank Chi nhánh Từ Liêm mở tại AgribankChi nhánh Từ Liêm.

-Quá thời hạn thanhtoántiền mua khoản nợ như thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ mà người trúng đấu giákhoản nợkhông thanh toán thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc mua khoản nợ.

- Trong thời hạn 02(hai) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, Công ty đấu giá hợp danh Thắng Lợisẽchuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Từ Liêmtheo sốtài khoản 459009tại AgribankChi nhánh Từ Liêm.

14. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi– Trụ sở: Tầng 3 Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Địa chỉ giao dịch: Phòng 502 Chung cư Cảnh sát 113, ngõ 299 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0912.181.766: 02435149763

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: C3 Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, HN
Điện thoại: 024.37728435

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook