Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 5.058.531.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 505.853.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1.Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:

a. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Từ Liêm

- Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố  Hà Nội, Việt Nam.

b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank AMC LTD).

- Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Khoản nợ cần đấu giá:

Khoản nợ cần đấu giá: CÔNG TY TNHH MTV TẬP ĐOÀN AN THÁI

-  Mã số thuế:5400351234

-  Địa chỉ: Xóm Hạnh Phúc, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400351234đăng ký lần đầu ngày 26/8/2010do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bìnhcấp

- Người đại diện theo PL: Ông Nguyễn Trọng Bồi– Chức vụ: Tổng Giám đốc.

3. Thông tin về khoản nợ:

Khách hàng đã ký kết 02 Hợp đồng tín dụng đến thời điểm ngày 31/10/2021  Tổng số dư nợ là:7.710.533.207đồng. Trong đó: Dư nợ gốc là:5.000đồng; Nợ lãi: 7.710.528.207đồng. Cụ thể:

- Hợp đồng tín dụng số: 3100 –LAV - 201101122vay ngày 18tháng 4năm2012.

+Mục đích vay vốn: Trả tiền vật tư, nguyên nhiên vật liệu, trả lương cán bộ công nhân viên và các chi phí khác thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch sản xuất của công ty năm 2012

+Hạn mức cho vay: 6.000.000.000đ

+ Dư nợ đến: 31/10/2021là: 1.366.547.241đ (Một tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm bốn mươi bảy nghìn, hai trăm bốn mốt đồng)

+Dư nợ gốc là: 4.000 đồng.

+Dư nợ lãi: 1.366.543.241đồng

- Hợp đồng tín dụng số: 3100 –LAV - 201004191vay ngày 30tháng 11năm2010.

+Mục đích vay vốn: Thực hiện dự án mua Nhà máy gạch Lương sơn tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

+Hạn mức cho vay: 20.000.000.000đ

+ Dư nợ đến: 31/10/2021là 6.343.985.966 đ (Sáu tỷ, ba trăm bốn mươi ba triệu, chín chăm tám mươi lăm nghìn, chín trăm sáu mươi sáu đồng)

+Dư nợ gốc là: 1.000 đồng.

+Dư nợ lãi: 6.343.984.966đồng

4. Thông tin về tài sản bảo đảm:

Một phần thế chấp và một phần tín chấp.

+ Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số AE 757040, hồ sơ gốc số 2873/QĐ-UB do UBND huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội cấp ngày 20/11/2006. Địa chỉ thửa đất: Ô44,khu A khu đấu giá quyền sử dụng đất Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thửa đất số:………tờ bản đồ số: 0

Diện tích:104,9m2. Một trăm linh bốn phẩy chín mét vuông.

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng : 104,9m2

                                  Sử dụng chung: 0m2

Mục đích sử dụng: Đất ở tại Nông thôn

Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Tài sản gắn liền với đất: Nhà bê tông 05tầng, diện tích sử dụng 480m2.

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người thứ ba để bảo lãnh vay vốn ngân hàng số công chứng 505/2010/HĐTCQuyển số: 02TP/CC-SCC/HĐGDngày 30/11/2010tại Văn phòng công chứng Từ LiêmTP Hà Nội, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 01/12/2010 tạiphòng đăng ký đất đai huyện Từ Liêm. Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Từ Liêm, bên thế chấp là Ông Nguyễn Trọng Bộibảo lãnh vay vốn cho Cty Cổ TNHH MTV tập đoàn An Thái.

5. Hồ sơ kèm theo:

- Hợp đồng tín dụng số 3100 –LAV - 201004191vay ngày 30tháng 11năm2010; 3100 –LAV - 201101122vay ngày 18tháng 4năm2012 giữa Công ty TNHH MTV tập đoàn An Tháivới Agribank Chi nhánh Từ Liêm.  

- Các hồ sơ khác như: Hợp đồng bảo đảm và hồ sơ pháp lý của tài sản;

- Các thông tin khác: Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Agribank Chi nhánh Từ Liêm, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Hưng phát Hà Nội.

6. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

Toàn bộ khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên; Agribank Chi nhánh Từ Liêm, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công.

7. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 5.058.531.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ không trăm năm mươi tám triệu năm trăm ba mươi mốt ngàn đồng).

- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

8. Thời gian và địa điểm đăng ký xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Ngày 14/12/2021và ngày 15/12/2021tại Phòng 402 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam (Trong giờ hành chính)hoặc Agribank Chi nhánh Từ Liêm - Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố  Hà Nội, Việt Nam.

Lưu ý: Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16h00 phút ngày 16/12/2021 tại Phòng 402 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam.

 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

10. Tiền đặt trước: 505.853.000 đồng(Bằng chữ: Năm trăm linh năm triệu tám trăm năm mươi ba ngàn đồng),tương đương 10% giá khởi điểmđấu giá toàn bộ khoản nợ.

 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ Ngày15/12/2021, ngày 16/12/2021 và trước 16h00 phút ngày 17/12/2021.(trong giờ hành chính).

 - Hình thức nộp: Chuyển khoản Số TK: 1460201036275 mở tại Agribank - CN Nam Hà Nội.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.

11. Bước giá: 10.000.000 đồng.

12. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

 - Điều kiện,cách thức đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 và các quy định khác về bán khoản nợ đều được đăng ký tham gia đấu giá.

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).

 - Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.

 - Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)

 - Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).

 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).

 - Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

 - Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

 - CMND của người tham gia đấu giá (bản photocopy).

 - Sổ hộ khẩu (bản photocopy).

 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).

Bước2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này.

Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ýNếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 15h00ngày 18/12/2021.

 - Địa điểm: Phòng 403 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam, Phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. (Trường hợp số lượng người tham gia vượt quá quy mô phòng đấu giá của Công ty, Công ty sẽ đổi địa điểm tổ chức đấu giá và thông báo tới khách hàng cụ thể).

14. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

14.1. Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

 - Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 - Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá;

 - Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

 - Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

14.2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.

 a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ: Cùng ngày Biên bản đấu giá thành được ký kết, người trúng đấu giá và người có khoản nợ đấu giáthương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán khoản nợ đã đấu giá thành.

b. Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:

 Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền để mua khoản nợ đấu giá theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký, vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Từ Liêm. Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ mà người mua khoản nợ đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua khoản nợ theo Hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã trả để mua khoản nợ và số tiền này sẽ thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

 - Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Mỹ Đình, theo số tài khoản: 459 tại Agribank Chi nhánh Từ Liêm.

 - Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Từ Liêm.

15. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các khoản nợ.

16. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank:

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.3772.8282

- Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội:

Địa chỉ: Phòng 402 Nhà A2 – Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam Phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.625.92974.     

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook