Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 844.560.745.849 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 84.456.000.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1.Tổ chức bán đấu giá khoản nợ: Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín

- Địa chỉ: 76 (Tầng 5, Tầng 6) Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

2.Bên có khoản nợ đấu giá:Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội (Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội).

- Địa chỉ: Tòa nhà Lô A1K, Cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Đại diện bên có khoản nợ đấu giá:Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sảnNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank AMC LTD)

- Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 sốnhà135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3.Khoản nợ đấu giá, nguồn gốc và hồ sơ pháp lý của khoản nợ đấu giá:

3.1 Khoản nợ đấu giá:Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) tại Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội theo Hợp đồng cấp tín dụng số: 1480-LAV-200800123 ngày 27/02/2008; Hợp đồng tín dụng số: 1480LAV201400236 ngày 31/10/2014; Hợp đồng cấp bảo lãnh số 01/2009/CBL ngày 15/10/2009 và các phụ lục hợp đồng kèm theo được ký giữa Bên cho vay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội và bên vay vốn là Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN)

  Tổng giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 31/12/2023 là: 1,209,387,870,715 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm linh chín tỷ ba trăm tám mươi bảy triệu tám trăm bảy mươi nghìn bảy trăm mười lăm đồng), trong đó:

+ Dư nợ gốc là: 728,721,177,186 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi tám tỷ bảy trăm hai mươi mốt triệu một trăm bảy mươi bảy nghìn một trăm tám mươi sáu đồng).

+ Dư nợ lãi trong, lãi quá hạn, lãi chậm trả tạm tính đến ngày 31/12/2023 là: 466,654,642,958 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi sáu tỷ sáu trăm năm mươi tư triệu sáu trăm bốn mươi hai nghìn chín trăm năm mươi tám đồng).

+ Phí bảo lãnh chưa trả (521,417.43 USD) quy đổi tỷ giá thời điểm 31/12/2023 là: 14,012,050,571 đồng (Bằng chữ: mười bốn tỷ không trăm mười hai triệu không trăm năm mươi nghìn năm trăm bảy mươi mốt đồng)

*Ghi chú:

- Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 01/01/2024 cho đến khi Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam thanh toán hết nợ gốc, lãi tiền vay và phí bảo lãnh tại Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội.

- Dư nợ gốc có thể thấp hơn so với số dư nợ gốc nêu trên do trong khoảng thời gian đấu giá Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam(REVN)thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

3.2 Nguồn gốc của khoản nợ: Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) (Địa chỉ trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 9, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) tại Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội có nguồn gốc từ: Hợp đồng cấp tín dụng số: 1480-LAV-200800123 ngày 27/02/2008; Hợp đồng tín dụng số: 1480LAV201400236 ngày 31/10/2014; Hợp đồng cấp bảo lãnh số 01/2009/CBL ngày 15/10/2009 và các phụ lục hợp đồng kèm theo được ký giữa Bên cho vay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội và bên vay vốn là Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN).

3.3 Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

- Hợp đồng cấp tín dụng số: 1480-LAV-200800123 ngày 27/02/2008; Hợp đồng tín dụng số: 1480LAV201400236 ngày 31/10/2014; Hợp đồng cấp bảo lãnh số 01/2009/CBL ngày 15/10/2009 và các phụ lục hợp đồng kèm theo đượcký giữa Bên cho vay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội và bên vay vốn là Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN); 

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 0042 ngày 04/10/2018; Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 002422 ngày 21/03/2022 được ký giữa Bên thế chấp là Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN)và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội(Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội) tại Văn phòng công chứng Nguyễn Dần có địa chỉ tại số 53B Nguyễn Thông, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 08/10/2018 tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận.

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.

4.Tài sản bảo đảm của khoản nợKhoản vay của Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN)được bảo đảm bằng các tài sản theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 0042 ngày 04/10/2018; Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 002422 ngày 21/03/2022, cụ thể như sau:

+ Tài sản bảo đảm: Nhà máy Phong điện 1 – Bình Thuận thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Phong điện 1 – Bình Thuận của Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN)

Giấy tờ pháp lý của tài sản:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 818038, số vào sổ cấp GCN: CT13631 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/10/2017;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 818039, số vào sổ cấp GCN: CT13629 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/10/2017;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 818040, số vào sổ cấp GCN: CT13628 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/10/2017;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 818041, số vào sổ cấp GCN: CT13627 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/10/2017;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 818043, số vào sổ cấp GCN: CT13626 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/10/2017;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 818467, số vào sổ cấp GCN: CT13630 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/10/2017.

5.Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

- Khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sảnbảo đảm của khoản nợvà tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua khoản nợđấu giá. Người tham gia đấu giá khoản nợxem xét khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợvà tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý củakhoản nợđấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợđấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giaokhoản nợtheo hiện trạng thực tế. Trường hợp khoản nợ hoặc tài sảnbảo đảm của khoản nợchưa hoàn thiện pháp lý, người mua khoản nợđấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xemkhoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợvà chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợđấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợđấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợcũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.

  - Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về những thay đổi trên thực địa của tài sản bảo đảm của khoản nợ và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợđấu giá như: các tranh chấp giữa các Bên vay vốnvàchủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán, cầm cố tài sảnbảo đảm (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của các Bên vay vốn, của chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm. Những rủi ro này, Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá khoản nợ không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

- Theo thông tin Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội và Đơn vị tổ chức đấu giá được biết thì tài sản bảo đảm của khoản nợ này hiện nay đang có hiện trạng như sau: Tài sản đã được ký hợp đồng thế chấp công chứng số 0042 ngày 04/10/2018, đăng ký thế chấp ngày 08/10/2018 (đối với 17 tuabine đã được cấp GCN QSD đất). Đối với thủ tục thế chấp của 03 Tuabin trạm biến áp còn lại hiện tại chưa hoàn thiện được do: Đây là 03 Tuabin được lắp đặt trên diện tích đất thuộc giai đoạn Phong điện 2 của dự án chưa được cấp GCN QSD đất. REVN đã làm việc với các cơ quan liên quan về thủ tục cấp GCN QSD đất đối với phần diện tích đất lắp đặt 03 Tuabin (3.93 ha), trong đó: 1.68 ha là đất của hộ dân đã đền bù xong, còn lại 2.25 ha là đất rừng phòng hộ. Đối với phần đất rừng phòng hộ: Ngày 24/02/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận đã có văn bản số 494/SNN-VP về việc đề nghị REVN làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ và Hạt kiểm lâm để lên phương án trồng rừng thay thế (REVN đã thanh toán tiền trồng rừng thay thế từ doanh thu bán điện). Người mua khoản nợ đấu giá sẽ phải bám sát thủ tục cấp GCN và phối hợp cùng REVN hoàn thiện thủ tục thế chấp tài sản đối với 03 Tuabin, trạm biến áp còn lại.. Ngoài ra, hiện nay còn 17 Tuabin đang hoạt động nguyên nhân do 01 Tuabin FL613 xảy ra sự cố cháy ngày 05/01/2020 đã đươc đền bù bảo hiểm tổn thất số tiền 25.000 triệu đồng/27.853 triệu đồng; 01 Tuabin FL612 xảy ra sự cố cháy ngày 26/07/2023 hiện đang trong thời gian giám định để xác định nguyên nhân và tổn thất; 01 Tuabin FL611 dừng hoạt động do hỏng hộp số từ năm 2014 đến nay chưa sửa chữa được do chi phí sửa chữa thay thế lớn. Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội cũng như Đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về tình trạng và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá cũng như tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá, tình trạng tranh chấp tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.

- Người trúng đấu giá nhận bàn giao khoản nợ theo hiện trạng thực tế Ngân hàng bàn giao. Trường hợp sau khi mua khoản nợ, đối với các tài sản bảo đảm mà diện tích đất thực tế có thể chênh lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trường hợp phải đo vẽ lại để thực hiện thủ tục liên quan đến mua khoản nợ, diện tích đất thực tế có thể sai lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người mua trúng đấu giá củng đồng ý chấp thuận mua khoản nợ với giá đã trúng đấu giá và nhận bàn giao (“có sao nhận bàn giao vậy”) thực tế khoản nợ mà không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào.Trường hợp tài sản bảo đảm chưa hoàn thiện pháp lý, người mua tài sản khoản nợ có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục thay đổi bên bảo đảm theo quy định pháp luật. Người mua đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự khiếu nại, khiếu kiện khác đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến khoản nợ đấu giá

- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và Công ty đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN), thành viên góp vốn Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN)...và chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán, sang nhượng, cầm cố tài sản bảo đảm (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ tiền thuê đất, nợ khác của Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN), của chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm. Các vấn đề tranh chấp nội bộ của Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) như: Tranh chấp giữa các thành viên góp vốn của Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN).., tranh chấp về người đại diện theo pháp luât, tranh chấp về các khoản nợ giữa Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN)..với các cơ quan chức năng như cơ quan thuế..., và chủ nợ bên ngoài có liên quan hoặc không có liên quan đến khoản nợ đấu giá. Những rủi ro này, Ngân hàng, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá khoản nợ không thể lường trước được. Ngân hàng, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Ngân hàng, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

- Mọi thắc mắc hay có sự chưa phù hợp về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty đấu giá ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu Công ty đấu giá không nhận được văn bản thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá, tình trạng tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá:từ ngày 09/7/2024đếnngày 15/7/2024(trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín – Địa chỉ:76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh  hoặc Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội– Địa chỉ:Tòa nhà Lô A1K, Cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, hoặc Agribank AMC LTD – Địa chỉ:Tầng 8, Tầng 9 sốnhà135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá; đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:Từ ngày 09/7/2024đếnngày 15/7/2024(trong giờ hành chính);

 Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín- Địa chỉ: số 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

8. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ và các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá:

8.1 Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ:844.560.745.849 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi tư tỷ năm trăm sáu mươi triệu bảy trăm bốn mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi chín đồng).Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của khoản nợ, đã biết và hiểu rõ về các bên liên quan đến khoản nợ, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của khoản nợđấu giá, tài sản bảo đảm của khoản nợ và đồng ý mua khoản nợ đấu giátheo nguyên trạng “có sao mua vậy” và nhận tài sảntrúng đấu giá đúng như hồ sơ và hiện trạng thực tế đã được xem/giám định trước đó.

8.2 Các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá:

Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế, phí khác đối với bên bán do bán khoản nợ (nếu có): Người mua được khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ nộp.

Lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá:Người mua được khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ nộp.

Thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế: Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ nộp.

Người mua được khoản nợ đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục kê khai, thay đổi đăng ký thế chấp và nộp các loại thuế, phí, lệ phí cùng các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Người đăng ký xem hồ sơ khoản nợ, xem tài sản bảo đảm phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

9. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, Tiền đặt trước:

9.1 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng/01 bộ hồ sơ

9.2 Tiền đặt trước: 84.456.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tư tỷ bốn trăm năm mươi sáu triệu đồng)tương đương 10% giá khởi điểm.

- Thờigian nộp tiền đặt trước:từ ngày 12/7/2024, 15/7/2024đến 17h00’ ngày 16/7/2024(báo có ngân hàng tính đến 17h’00ngày 16/7/2024).

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín:

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín..

+ Số tài khoản: 1602201368850mở tại Agribank Chi nhánh 3.

(Mọi trường hợp tiền đặt trước báo có vào tài khoản của tổ chức đấu giá sau 17 giờ 00 phút ngày 16/7/2024đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

11. Bước giá: 5.000.000.000 đồng(Bằng chữ: Năm tỷ đồng).

12. Điều kiện, đối tượngvà cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

12.1Khách hàng không được đăng ký tham gia đấu giá: là những khách hàng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14; khách hàng liên quan đến các khoản nợ nêu trên theo quy định pháp luật; khách hàng không phù hợp quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các quy định khác về bán khoản nợ có tài sản bảo đảm đang bị kê biên

+ Khách hàng không thuộc một trong các trường hợp khách hàng không được đăng ký tham gia đấu giá thì được đăng ký tham gia đấu giá.

12.2Cách thức tham gia đấu giá:

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu) và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; CMND/CCCD của người đại diện pháp luật (bản sao y).

- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.

- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người nhận ủy quyền (bản sao).

- Giấyủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người nhận ủy quyền (bản sao).

- Xác nhận xem khoản nợ đấu giá và tài sản bảo đảm của khoản nợ đấu giá.

- Danhsách đăng ký người đi kèm (nếu có).

- Các giấy tờliên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

Bản sao (chứng thực) CMND/CCCD/Hộ chiếu

Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.

- Giấyủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục, tham gia đấu giá (bản chính) và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản sao).

- Các giấy tờliên quan đến việc đủ điều kiện muakhoản nợbán đấu giá theo quy định pháp luật.

Bước2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3:Nộp số tiền đặt trước theothông báo đấu giá khoản nợ của Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín.

Bước 4:Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý: Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 15giờ 00 phút, ngày17/7/2024.

- Địa điểm:tại Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín – Địa chỉ:số 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

14. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bánkhoản nợ đấu giá.

14.1.Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá

- Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giátheo quy định pháp luật;

- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

14.2.Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.

a.Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá:

- Số tiền đặt cọc: Số tiền đặt trước của người trúng đấu giáđược chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá (Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội).

b.Thời hạn thanh toán:

- Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt cọc) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

c.Phương thức thanh toán: chuyển khoản

- Người mua được khoản nợ đấu giá chuyển khoản tiền muakhoản nợ đấu giá vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội,theo số tài khoản:459901; Mã CITAD: 01204007tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội

- Nội dung chuyển khoản: [Họ và tên người trúng đấu giá] nộp tiền mua khoản nợ đấu giá Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN).

d.Trongthời hạn 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín. sẽchuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giácho Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội...theo số tài khoản nêu tại điểmcĐiều này.

Agribank được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được khoản nợ đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín.

15.Thời hạn, địa điểm bàn giao khoản nợ, giấy tờ của khoản nợ:

Thời gian, địa điểm bàn giaokhoản nợtrúng đấu giá: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày người mua khoản nợ đấu giá thanh toán đầy đủ, đúng hạnsố tiền mua khoản nợ đấu giá theo quy định Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội tiến hành bàn giao khoản nợ đấu giá và toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến khoản nợ cho người mua khoản nợ đấu giá.

Địa điểm bàn giao: tại Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội.(Địa chỉ: Tòa nhà Lô A1K, Cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). Kể từ thời điểm nhận bàn giao khoản nợ, người mua khoản nợ đấu giáđược kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội....đối với khoản nợ theo quy định của pháp luật.

16.Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ theo thủ tục đấu giá thông thường.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín – Địa chỉ: số 76 (Tầng 5; Tầng 6) Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0933526711

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook