Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 18.994.285.750 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 1.899.428.575 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Địa chỉtrụ sở: Tầng 1, nhà chữ U, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Bên tài sản bán đấu giá:Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn. Địa chỉ: Số 26 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

* Đại diện bên có tài sản đấu giá:Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank AMC LTD)- địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 Số 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất thửa đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấttại địa chỉ số: 17/2 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam; Diện tích đất: 125,9 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 125,9 m2; chung: không m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB283613, số vào sổ cấp GCN: CH00513 do do UBND Tp. Hội An cấp ngày 16/09/2015 đứng tên Bà Trần Thị Toán.

4. Hồ sơ pháp lí của tài sản:

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 1608-LCL-202000102 ngày 29/05/2020 giữa Agribank chi nhánh Trường Sơn và bà Trần Thị Toánđã được Phòng Công chứng Bùi Văn Phòng chứng nhận ngày 01/06/2020 theo số công chứng 00469, Quyền số 01/TP/CC-SCC/HĐGD.

- Hợp đồng tín dụng số: 1608-LAV-202000117 ngày 29/05/2020 giữa Agribank chi nhánh Trường Sơn và bà Trần Thị Toán,Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Xây dựng Tuấn Kiệt.

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo hồ sơ số 1381, quyển sổ số 01 được chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Tp. Hội An chứng nhận ngày 01/06/2020.

-Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB283613, số vào sổ cấp GCN: CH00513 do do UBND Tp. Hội An cấp ngày 16/09/2015, đứng tên Bà Trần Thị Toán.

- Văn bản thỏa thuận xử lý tài sản bảo đảm và bàn giao tài sản ngày 23/05/2022 của Agribank chi nhánh Trường Sơn và bà Trần Thị Toán.

- Thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay ngày 11/07/2022 của Agribank chi nhánh Trường Sơn.

- Biên bản làm việc ngày 11/07/2022 giữa Agribank chi nhánh Trường Sơn và Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Xây dựng Tuấn Kiệt.

- Thông báo về việc thu hồi nợ vay số: 799/NHNo.CNTS-TD của Giám đốc Agribank chi nhánh Trường Sơn.

- Chứng thư thẩm định giá số: 1016/2022/CT-VATC ngày 01/11/2022 do Công ty Cổ phần thẩm định giá và DVTS Toàn Cầu

Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

4.3. Nguồn gốc của tài sản bán đấu giá: Là tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Xây dựng Tuấn Kiệt tại Agribank Chi nhánh Trường Sơntheo hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 168-LCL-202000102 ngày 29/5/2020 được ký giữa bên nhận thế chấp(Agribank Chi nhánh Trường Sơn), bên thế chấp (Bà Trần Thị Toán)và bên được cấp tín dụng Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Xây dựng Tuấn Kiệt.

4.4.Hiện trạng tài sản đấu giá:

- Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Trường Sơn, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Đối với các trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, diện tích thực tế khác biệt so với diện tích trên Giấy chứng nhận quyền tài sản thì người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ, làm việc với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định.

- Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá tài sản.

5.Giá khởi điểm đấu giá tài sản: 18.994.285.750 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, chín trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm tám mươi lăm nghìn, bảy trăm năm mươi đồng).

 (Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định).

6. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ tài sản bán đấu giá:ngày 25/11/2023và ngày 26/12/2023(trong giờ hành chính)tại Văn phòng giao dịch Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Địa chỉ:Số 292 (tầng 3) Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Agribank Chi Nhánh Trường Sơn– Địa chỉ:Số 26 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện đăng ký tham giá đấu giá:

7.1. Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:Từ ngày 08/12/2023đếnngày 26/9/2023(trong giờ hành chính)tại Văn phòng giao dịch Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt, Địa chỉ:Số 292 (tầng 3) Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng/01 bộ hồ sơ

7.2. Điều kiện, đối tượngvà cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Đối tượng tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và  phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

b.Cách thức tham gia đấu giá

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:        

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).

Biên bản họpHĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản bán đấu giá.

Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)

Giấyủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).

Đơnđăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

Xác nhận xem tài sảnđấu giá.

Danhsách đăng ký người đi kèm (nếu có).

Các giấy tờliên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sảnđấu giá theo quy định pháp luật.

          Đối với cá nhân:

CMNDcủa người tham gia đấu giá (bản sao).

Sổ hộ khẩu (bản sao).

Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

Xác nhận xem tài sảnđấu giá.

Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sảnbán đấu giá theo quy định pháp luật.

Bước2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3:Nộp số tiền đặt trước theothông báo đấu giá tài sảncủa Công ty Đấu giá hợp danhSao Việt.

Bước 4:Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý:Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra

8. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 1.899.428.575 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi tám nghìn, năm trăm bảy mươi lăm đồng); tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 26/12/2023 đến 16h30’ ngày 28/12/2023 (báo có ngân hàng tính đến 16h30’ ngày 28/12/2023).

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt

+ Số tài khoản: 1608.201.013.689

+ Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn

9. Bước giá: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trămtriệu đồng).

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ tài sản nêu trêntheo thủ tục đấu giá thông thường.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00’ ngày 29/12/2023.

 - Địa điểm:tại Văn phòng giao dịch Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt, Địa chỉ: Số 292 (tầng 3) Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

12. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá.

a.Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:

+Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giáđược chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán tài sảnđấu giá với người có tài sản bánđấu giá.

+Trong thời hạn 05ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sảnđấu giá với người có tài sảnbán đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có tài sảnbán đấu giá.

b.Thời hạn thanh toán:

+ Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 05ngày kể từ ngàyhợp đồng mua bán tài sảnđấu giá được ký kết, người mua tài sảnđấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán tài sản(đã bao gồm số tiền đặt cọc) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua tài sảnđấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngàyhợp đồng mua bán tài sảnđấu giá được ký kết, người mua tài sảnđấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán tài sản. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sảnđấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có tài sản bánđấu giá.

c.Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Toàn bộ số tiền mua tài sản nộpvào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trường Sơn,theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trường Sơn.

 d.Trong thời hạn 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành tài sản, Công ty Đấu giá hợp danhSao Việtsẽchuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giácho Agribank Chi nhánh Trường Sơntheo số tài khoản nêu tại điểmcĐiều này.

Agribank được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được tài sảnđấu giá chuyển vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt.

-Quá thời hạn thanh toán tiền mua tài sảnnhư thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sảnmà người trúng đấu giátài sảnkhông thanh toán thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc mua tài sản.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook